Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Разделы каталога материалов для рефератов:

Административное правоАнатомия
АстрономияАстрология
АудитБанковское дело
Банковское правоБЖД
БиологияБухгалтерский учет
ВалеологияВнешнеэкономическая деятельность
ГеографияГеология
Гражданское правоГражданский процесс
Деловой языкДемография
Деньги и кредитДеонтология
ДокументоведениеИнвестиции
ИнформатикаИнформационные системы
Иностранные языкиИскусство
ИсторияИстория государства и права
История экономических ученийИсточниковедение
Коммерческая деятельностьКонституционное право
Контроль и ревизияКриминальное право
КриминалистикаКриминология
КулинарияКультура
ЛитератураЛогика
ЛогистикаМакроэкономика
МаркетингМатематика
Математическое программированиеМатериаловедение
МедицинаМеждународная экономика
Международное правоМеждународные отношения
МенеджментМикроэкономика
Налоговое правоОраторское искусство
Основы бизнесаОхрана труда
ПедагогикаПолитология
ПолитэкономияПР
ПравоПриродоведение
Производственный менеджментПсихология
РекламаРелигия
РПССистемы технологий
СоциологияСтатистика
СтрахованиеТаможенное дело
Теория вероятностиТеория государства и права
Теория систем и системный анализТехнология отрасли
ТовароведениеТрудовое право
ТуризмУголовный процесс
Управленческий учетФизика
ФизиологияФизкультура
ФилософияФинансовое право
Финансовый менеджментФинансовый учет
ФинансыХимия
Хозяйственное правоЦенообразование
ЭкологияЭконометрия
ЭкономикаЭкономика предприятия
Экономический анализЭтика
ЭтикетЯзыковедение
Управление персоналомЭкономика труда
Инновации и инновационный менеджментЭкономическая теория
Гостиничное хозяйствоНОВОЕ
РазноеФінанси підприємств
Фінансовий аналіз 

Новые рефераты, контрольные, курсовые работы:

Вольф і теорія преформаці

План Вступ 3 1. Початок творчого шляху К.Ф. Вольфа в області біології 4 2. Вольф і теорія преформації 5 3. Дослідження в області ботаніки 7 4. Спостереження за тваринними організмами 9 5. Спроба створення власної теорії 9 6. Спроби перевірити погляди преформістів 10 Висновок 13 Література 14

Уряд як орган виконавчої влади, порядок формування

Зміст 1. Уряд як орган виконавчої влади, порядок формування 3 2. Структура і організація урядів 7 3. Конституційна відповідальність урядів 12 4. Компетенція урядів 16 Список використаних джерел 19

Конкурентоспроможність підприємства, роль кадрів у забезпеченні її стабільності

Зміст 1 Конкурентоспроможність підприємства, роль кадрів у забезпеченні її стабільності 3 2 Посадова інструкція головного бухгалтера підприємства 7 3 Розробка професіограми головного бухгалтера підприємства 14 Використана література 20

Поняття та фінансування субнаціональних бюджетів

Зміст 1. Назвіть і охарактеризуйте надходження в рахунок держави від державних реєстрацій 3 2. Поняття та фінансування субнаціональних бюджетів 9 3. Вирішіть ситуацію і дайте юридичну оцінку: 16 Література 17

Оцінка фінансового стану підприємства

1. Оцінка ліквідності і платоспроможності 2. Аналіз фінансовой стійкості 3. Оцінка ділової активності

Методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві

Зміст 1. Методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві 3 2. Задача 12 Література 13

Прибутковий податок з громадян, його правова регламентація

Зміст 1. Прибутковий податок з громадян, його правова регламентація 3 2. Ситуаційне завдання 12 Література 13

"Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила"

Зміст Вступ Розділ 1. Екологічні знання суспільства - гарантія продовження його цивілізації 1.1. Історія екології та безпеки життєдіяльності 1.2. Здорова екологічна ситуація - здоров'я суспільства Розділ 2. Джерела екологічної кризи в Україні і її вплив на суспільство 2.1. Шляхи вирішення санітарної та епідемічної ситуації в Україні 2.2. Перспективи розвитку природоохоронних заходів в Україні 2.3. Вирішення глобальних проблем охорони навколишнього природного середовища в Україні і світі Висновки Додатки Список використаних джерел та літератури

Ціноутворення

План 1. Резюме 3 2. Виробничий план 4 2.1. Організація виробництва 4 2.2. Закупівля устаткування 4 2.3. Ресурсне забезпечення 5 2.4. Собівартість продукції 6 2.4.1. Розрахунок перемінних витрат 6 2.4.2. Постійні витрати 8 3. План маркетингу 8 3.1. Кінцеві споживачі і задоволення їхніх вимог до продукту 8 3.2. Сегментація споживачів 8 3.3. Політика підприємства в області конкуренції 10 3.4. Обґрунтування ціни 12

Форми і методи стройової підготовки

Зміст Вступ……………………………………………………………………3 Розділ 1. Початок заняття зі стройової підготовки………………..4 Розділ 2. Теоретичного матеріал, який стосується даної теми……5 2.1. Стрій та його елементи…………………………………...5 2.2. Форми і методи стройової підготовки…………………..6 Розділ 3. Підбиття підсумків заняття………………………………26 Висновки……………………………………………………………..27 Додатки……………………………………………………………….28 Перелік використаної літератури…………………………………..29
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100