Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Разделы каталога материалов для рефератов:

Административное правоАнатомия
АстрономияАстрология
АудитБанковское дело
Банковское правоБЖД
БиологияБухгалтерский учет
ВалеологияВнешнеэкономическая деятельность
ГеографияГеология
Гражданское правоГражданский процесс
Деловой языкДемография
Деньги и кредитДеонтология
ДокументоведениеИнвестиции
ИнформатикаИнформационные системы
Иностранные языкиИскусство
ИсторияИстория государства и права
История экономических ученийИсточниковедение
Коммерческая деятельностьКонституционное право
Контроль и ревизияКриминальное право
КриминалистикаКриминология
КулинарияКультура
ЛитератураЛогика
ЛогистикаМакроэкономика
МаркетингМатематика
Математическое программированиеМатериаловедение
МедицинаМеждународная экономика
Международное правоМеждународные отношения
МенеджментМикроэкономика
Налоговое правоОраторское искусство
Основы бизнесаОхрана труда
ПедагогикаПолитология
ПолитэкономияПР
ПравоПриродоведение
Производственный менеджментПсихология
РекламаРелигия
РПССистемы технологий
СоциологияСтатистика
СтрахованиеТаможенное дело
Теория вероятностиТеория государства и права
Теория систем и системный анализТехнология отрасли
ТовароведениеТрудовое право
ТуризмУголовный процесс
Управленческий учетФизика
ФизиологияФизкультура
ФилософияФинансовое право
Финансовый менеджментФинансовый учет
ФинансыХимия
Хозяйственное правоЦенообразование
ЭкологияЭконометрия
ЭкономикаЭкономика предприятия
Экономический анализЭтика
ЭтикетЯзыковедение
Управление персоналомЭкономика труда
Инновации и инновационный менеджментЭкономическая теория
Гостиничное хозяйствоНОВОЕ
РазноеФінанси підприємств
Фінансовий аналіз 

Новые рефераты, контрольные, курсовые работы:

Контрольна рОбота з дисципліни: "Гроші та кредит"

Грошові потоки та механізм їх балансування Для з'ясування особливостей і закономірностей грошового обороту скористаємося моделлю кругообороту доходів та продуктів, широко відомою в західній літературі. Модель відображає рух доходів і витрат чотирьох груп суб'єктів грошового обороту: фірм, сімейних господарств, державних структур (уряду), фінансових посередників. Усе розмаїття доходів і витрат кожної групи суб'єктів обороту згруповане в кілька економічно обособлених основних грошових потоків, які опосередковують відносини між цими групами суб'єктів. Грошові платежі здійснюються також між окремими суб'єктами всередині кожної групи, зокрема між фірмами, між сімейними господарствами тощо. Вони становлять значну частину сукупного грошового обороту, проте в даній моделі ми змушені від них абстрагуватися. Оскільки більшість відносин між економічними суб'єктами здійснюється через ринки, в моделі виділено чотири види ринків: ринок продуктів, на якому реалізується створений фірмами національний продукт; ринок ресурсів, на якому фірми купують необхідні для забезпечення виробництва ресурси (робочу силу, земельні ділянки, будівлі тощо); грошовий ринок, на якому реалізуються вільні грошові кошти; світовий ринок. Грошові потоки пов'язують між собою не тільки всі групи економічних суб'єктів, а й усі види ринків, забезпечуючи цим функціонування єдиного ринкового простору країни. З метою спрощення схеми грошових потоків під час побудови моделі грошового обороту зроблено кілька умовних припущень, які не відповідають реальним умовам перехідної економіки України. Найістотнішими припущеннями є такі: 1) в економічній системі панує приватна власність, тому всі виробничі ресурси є власністю сімейних господарств, які продають їх через ринок ресурсів фірмам; 2) з тієї самої причини фірми перебувають у власності сімейних господарств і тому весь прибуток фірм надходить останнім у вигляді

Об'єднання фінансових установ

ЗМІСТ 1. Об'єднання фінансових установ. Назвіть основні функції прямих учасників ринку фінансових послуг у проведенні фінансових операцій........ 3 На прикладі: Кредиторів. Позичальників. Інвесторів. Страховиків. Список використаних джерел.............................................................................. 16

Онтопсихологія: основні ідеї, мета

Зміст Вступ……………………………………………………………….3 1. Онтопсихологія: основні ідеї, мета…………………………..4 2. Проблеми життя та концепції онтопсихології…………….…6 3. Онтопсихології та сім`я.............................................................7 4. Практичні прийоми……………………………………….…..11 Висновок………………………………………………………….15 Використана література………………………………..…….….16

Социодрама и методы действия

План Введение 3 1.Социодрама и методы действия 4 2.Краткий обзор базовых положений теории Морено 5 3.Социодраматические техники 12 Заключение 16 Список литературы 18

Технический аспект проведения символдрамы

План Введение 3 1.Основы метода символдрамы 4 2.Технический аспект проведения символдрамы 6 3.Основные мотивы в символдраме 10 Заключение 15 Список литературы 17

THE ETYMOLOGY OF ENGLISH WORDS

CONTENTS Survey of certain historical facts 3 Structural elements of borrowings 7 Why Are Words Borrowed? 8 Do Borrowed Words Change or do They Remain the Same? 8 International Words 9 Etymological Doublets 10 Translation-Loans 10 Are Etymological and Stylistic Characteristics of Words Interrelated? 10

АНАЛІЗ МАГНІТНОГО ДОКУМЕНТУ

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ДОКУМЕНТУ 5 1.1. Аналіз основних видів матеріальної основи документу 5 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАГНІТНОГО ДОКУМЕНТУ 13 2.1 Види магнітних документів 13 2.2 Магнітна стрічка 13 2.3 Магнітна карта 16 2.4 Магнітний диск 17 2.5 Магнітооптичний документ 21 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

Понятие о научной информации

Содержание 1. Дайте характеристку научного исследования 3 2. Понятие о научной информации 6 3. Тест 8 Литература 9

Основні типи політичних прогнозів

Зміст 1. Основні типи політичних прогнозів 3 Список використаної літератури 11

Общая отраслевая и специальная правосубъективность профсоюзов

Содержание Введение 3 1. Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов 5 2. Основные права профсоюзов и их классификация 9 Заключение 18 Литература 19
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100