Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Ринкові реформування економіки України: стан, проблеми, перспективи» (ID:1037)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 41 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ
Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу ринкової економіки 6
1.1. Ринкова економіка: сутність, еволюція, характерні риси 6
1.2. Соціальне ринкове господарство як якісний етап у розвитку ринкової економіки 9
Розділ 2. Ринкове реформування економіки незалежної України 22
2.1. Необхідність і основні напрямки становлення ринкової економіки в Україні 22
2.2. Аналіз економічного розвитку України в реформаційний період 26
Розділ 3. Шляхи забезпечення реформування повноцінних ринкових відносин в економіці України 36
Висновки 39
Список використаних джерел 41

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. 10 років незалежності / Аналітичний матеріал Національного інсти-туту стратегічних досліджень, 2002.
2. Бонсал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. Навчальний по-сібник. – К.: Заповіт, 1996.
3. Гальчинський А. Основи економічної теорії. – Київ: Основи, 1996.
4. Дорогунцов С., Горська О. Трансформація структури економіки: те-орія і практика. К./ Економіка України №1, 2001.
5. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій еко-номіки України. К./ Економіки України №10, 2001.
6. Загальноекономічний стан розвитку за 2003 р. // Вісник НБУ.-№12(131).-2003.-с.3.
7. Климко Г.Н., Несторенко В.П., Каніщенко Л.О. Основи економічнох теорії: Підручник.-К.:Вища школа, 1994.-559с.
8. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – Тернопіль: АТ Тарнекс, 1993.
9. Основи економічної теорії / Під редакцією Чухно А.А.– Київ, 1994.
10. Основи ринкової економіки / Під редакцією Савлука М.І. - Київ: Ли-бідь, 1995.
11. Реальний сектор економіки, 2001 рік // Річний звіт НБУ.-2002.-с.10-12.
12. Рывок в рыночную економику/ Под ред. Л Хоффмана и А. Зиденберга - К.:Феникс, 1997.
13. Статистичний щорічник України за 2002 рік.-К.: Техніка, 2003.-50с.
14. Україна на перехідному етапі: Політика, економіка, культура/ За ред. Т. Степанкової, П. Дуткевича, М. Трош - К.:ВЦ “Академія”, 1997.
15. Україна на роздоріжжі / За ред. Акселя Зіденберга та Лутца Хофф-мана - К.”Фенікс”, 1998.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Напрямки реформування АПК України в умовах ринкової економіки
  ПЛАН . Вступ. 1.Сучасний стан та проблеми розвитку АПК України. 1.1. Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах. 1.2 Природні умови та фактори розвитку і розміщення галузей АПК. 1.3 Аспекти формування ринкових відносин в АПК. 1.4 Сучасний стан та характер розміщення галузі. 2. Напрямки реформування АПК України в умовах ринкової економіки. 2.1. Закономірності розвитку та об’єктивна необхідність організації нових господарських формувань в АПК. 2.2. Реформування виробничих відносин в сільському господарстві. 2.3. Оцінка ефективної діяльності різних форм господарювання в АПК. 3. Перспективи розвитку АПК України. 3.1 Шляхи подолання кризового становища в АПК. 3.2 Основні проблеми та перспективи розвитку АПК. 3.3 Інвестиції в АПК і продовольча безпека. Висновки.

 • Напрямки реформування АПК України в умовах ринкової економіки
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Сучасний стан та проблеми розвитку АПК в Україні 5 1.1 Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах 5 1.2 Аспекти формування ринкових відносин в АПК 6 Розділ 2. Напрямки реформування АПК України в умовах ринкової економіки 15 2.1 Закономірності розвитку та необхідність організації нових господарських формувань в АПК 15 2.2 Реформування виробничих відносин в сільському господарстві 25 2.3 Оцінка ефективності діяльності різних форм господарювання в умовах проведення аграрної реформи 31 Висновки 41 Література 43

 • Сучасний стан та проблеми розвитку АПК в Україні
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Сучасний стан та проблеми розвитку АПК в Україні 5 1.1 Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах 5 1.2 Аспекти формування ринкових відносин в АПК 6 Розділ 2. Напрямки реформування АПК України в умовах ринкової економіки 15 2.1 Закономірності розвитку та необхідність організації нових господарських формувань в АПК 15 2.2 Реформування виробничих відносин в сільському господарстві 25 2.3 Оцінка ефективності діяльності різних форм господарювання в умовах проведення аграрної реформи 31 Висновки 41 Література 43

 • Земельні ресурси України. Проблеми та перспективи їх використання
  ЗМІСТ Вступ І. Передумови формування земельних ресурсів України 1.1. Формування земельних ресурсів 1.2. Районування земельних ресурсів України ІІ. Характеристика сучасного стану земельних ресурсів України 2.1. Структура земельних ресурсів України на сучасному етапі 2.2. Цільове призначення земельних ресурсів 2.3. Управління земельними ресурсами в умовах реформування земельного ринку ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку земельних ресурсів України 3.1. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів 3.2. Проблеми управління земельними ресурсами та шляхи його удосконалення 3.3. Приватизація землі в Україні: проблеми та перспективи Висновки Список використаної літератури

 • Розвиток біржового ринку України
  Вступ 3 1. Суть та історія виникнення біржового ринку України 5 1.1. Суть та етапи становлення товарних бірж 5 1.2. Суть та етапи розвитку фондових бірж 12 2. Сучасний стан та проблеми розвитку біржового ринку 18 2.1. Сучасний стан та проблеми розвитку товарного біржового ринку України 18 2.2. Сучасний стан та проблеми розвитку фондового біржового ринку України 21 2.3. Досвід роботи та сучасний стан біржового ринку країн з ринковою економікою 28 3. Перспективи розвитку біржового ринку України 34 3.1. Перспективи розвитку товарних бірж в Україні 34 3.2. Перспективи розвитку фондового ринку України 38 Висновки 46 Список використаної літератури 48

 • СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ
  ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУК УКРАЇНИ………………………………………………5 1.1. Характеристика технічних культур…………………………………5 1.2. Передумови розвитку сільського господарства України………….7 1.3. Сучасний стан технічних культур України………………………….9 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..13 2.1. Проблеми галузі технічних культур в Україні ……………………13 2.2. Розвиток технічних культур ……………………………………….18 2.3. Екологічний стан території…………………………………………19 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..22 3.1. Інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва……22 3.2. Перспективи розвитку цукробурякового підкомплексу України..23 3.3. Перспективи розвитку олійних культур України ………………..26 Висновки і пропозиції…………………………………………………………….30 Список використаних джерел…………………………………………………….32 Додатки…………………………………………………………………………….34

 • Автомобільний транспорт України. Проблеми та перспективи його розвитку
  Зміст Вступ 3 І. Передумови формування автотранспортної системи України 5 1.1. Місце і значення автомобільного транспорту у транспортній системі України 5 1.2. Етапи формування та історія автотранспорту в Україні 11 ІІ. Сучасний стан автомобільного транспорту 20 2.1. Стан автомобільної галузі 20 2.2. Фінансово-економічна діяльність 24 2.3. Фінансування дорожньої галузі 27 ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку транспортного комплексу України 32 3.1. Шляхи подолання проблем автотранспортної галузі 32 3.2. Перспективи розвитку 35 Висновки 39 Список використаної літератури 41 Додатки 43

 • Інвестиційні процеси в Україні: стан, проблеми, перспективи
  ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Необхідність і сутність інвестування економіки 5 1.1. Інвестиції як економічна категорія 5 1.2. Необхідність інвестування економічного розвитку 10 Висновки до 1 розділу 13 Розділ 2. Стан і розвиток інвестиційних процесів в Україні 15 2.1. Інвестиційний клімат в економіці України 15 2.2. Проблеми і перспективи розвитку інвестиційних процесів в Україні 19 Висновки до 2 розділу 27 Висновки 28 Список використаних джерел 30 Додатки 32

 • КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  ЗМІСТ Вступ.....................................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.............................................................................................................................5 1.1. Роль та значення курортно-туристичного комплексу в економіці України.................................................................................................................................5 1.2. Основні фактори та принципи розміщення курортно-туристичного комплексу............................................................................................................................8 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ..............................................................12 2.1. Передумови розвитку курортно-туристичного комплексу України.......12 2.2. Сучасний стан курортно-туристичного комплексу...................................15 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ..............................................................25 3.1. Проблеми функціонування курортно-туристичного комплексу України сьогодні...............................................................................................................................25 3.2. Перспективи розвитку курортно-туристичного комплексу......................29 Висновки та пропозиції....................................................................................................32 Список використаної літератури....................................................................................35 Додатки


Cгенерировано за 0.007018 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100