Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ РОБОЧОГО ЧАСУ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ГОСПОДОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» (ID:10413)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 52 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП 3
1 ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ РОБОЧОГО ЧАСУ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ГОСПОДОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність фонду робочого часу та чинники, що на нього
впливають 5
1.2. Завдання, принципи та джерела аналізу фонду робочого часу 14
1.3. Критична оцінка методів аналізу використання фонду робочого часу 16
2 АНАЛІЗ ФОНДУ РОБОЧОГО ЧАСУ В СПЦ-2 ВАТ „КРИВОРІЖСТАЛЬ”
2.1 Техніко-економічна характеристика СПЦ-2 25
2.2 Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою 26
2.3 Аналіз використання робочого часу 30
2.4 Аналіз продуктивності праці 32
3 РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ В СПЦ-2 37
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
ДОДАТКИ 47

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України.
2. Кодекс Законів про працю України.
3. Закон України „Про підприємство”, затверджений Постановою Верховної Ради України від 21.03.1991р. зі змінами та доповненнями.
4. Закон України „Про підприємництво”, затверджений Постановою Верховної Ради України від 01.03.1991 р. №98/96 ВР зі змінами та доповненнями.
5. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник Под ред. В.И.Стражева. – Минск: Высшая школа – 2000г.
6. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту – К: Ніка-Центр – т.2 – 2002
7. Економіка підприємства. / за ред. С.Ф. Покропивного, К – 2003р.
8. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия –М.: Центр экономики и маркетинга, 2002
9. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств – К.: Скарби – 2001 – 336 с.
10. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз підприємства: Навчальний посібник – К.: Знання КОО – 2000 – 378 с.
11. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. К.: КНЕУ – 1999. – 132с.
12. Мочерний С.В. Основи економічних знань. - К.:”Академія”,2002.
13. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. К.:”Либідь”, 2003.
14. Основы предпринимательской деятельности. Под ред. В.М. Власовой – М.: Финансы и статистика, 1996.
15. Опарін В.М. Фінанси. Загальна теорія: Навчальний посібник – К: КНЕУ,1999 – 164с.
16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е издание, переработанное и дополненное – Минск: Новое знание – 2000г.
17. Федоровский В. Аналитическая экономика современного предприятия – Николаев: НПЦ «Элоис» - 1996- 314 с.
18. Экономика: Учебник /Под ред. А.С.Булатова. - М.: БЕК, 2004.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз правового регулювання робочого часу і часу відпочинку
  ЗМІСТ: Вступ …………………………………………………………………..….3 Розділ І. Теоретичні аспекти робочого часу і часу відпочинку 1. Робочий час, його структура, класифікація затрат робочого часу ……………………………………………….………………………….…….6 2. Час відпочинку і його види ……………………………………….13 3. Особливості дослідження регулювання робочого часу в сучасних умовах ………………………………………………………………..15 Розділ ІІ. Аналіз правового регулювання робочого часу і часу відпочинку 1. Поняття і значення правового регулювання робочого часу і часу відпочинку………..……………………………………………………......18 2. Нормативно-правове забезпечення робочого часу …………..…..19 3. Нормативно-правове забезпечення часу відпочинку…………….34 4. Розрахунок норм тривалості робочого часу …………. ……......57 Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення правового забезпечення робочого часу і часу відпочинку 1. Особливості правового регулювання робочого часу і часу відпочинку в зарубіжних країнах ……………………………………………59 2. Практика застосування трудового законодавства щодо робочого часу і часу відпочинку …………………………………………………..……62 3. Шляхи вдосконалення нормування праці в сучасних умовах……………………………………………………………………………67 4. Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення робочого часу і часу відпочинку………………………….…75 Висновки………………..…………………………………………….…78 Список використаних нормативно-правових актів та літературних джерел ………………..……………………………………………….…………81 Додатки

 • "Поняття та види робочого часу"
  Зміст Вступ 2 1. Поняття та види робочого часу 4 1.1 Поняття робочого часу 4 1.2 Тривалість робочого часу 5 1.3 Надурочна робота та чергування 10 2. Поняття та види режиму робочого часу 14 2.1 Загальний режим робочого часу 14 2.2 Спеціальний режим робочого часу 15 3. Облік робочого часу 19 Висновок 21 Перелік використаної літератури: 30

 • "Поняття та види робочого часу"
  Зміст Вступ 2 1. Поняття та види робочого часу 4 1.1 Поняття робочого часу 4 1.2 Тривалість робочого часу 5 1.3 Надурочна робота та чергування 10 2. Поняття та види режиму робочого часу 14 2.1 Загальний режим робочого часу 14 2.2 Спеціальний режим робочого часу 15 3. Облік робочого часу 19 Висновок 21 Перелік використаної літератури: 30

 • Поняття робочого часу. Нормативи робочого часу
  Зміст Вступ 3 1. Поняття робочого часу. Нормативи робочого часу 4 2. Види робочого дня і робочого тижня 6 3. Надурочні роботи 14 4. Чергування на підприємстві і в установах 17 Висновки 18 Нормативні акти та література 19

 • Характеристика робочого часу, його види. Колективний трудовий спор і страйк.
  Зміст 1. Охарактеризуйте поняття робочого часу, його види 3 2. Дайте визначення колективного трудового спору і страйку 6 Список літератури 17

 • Аналіз використання робочого часу та стану трудової дисципліни
  ВСТУП 3 1 Теоретичні аспекти аналізу використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві 5 1.1 Поняття робочого часу та трудової дисципліни 5 1.3 Методика аналізу використання робочого часу і стану трудової дисципліни 10 2 Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни на ТОВ «Поліскло» 13 2.1 Характеристика підприємства та аналіз основних техніко-економічних показників 13 2.2 Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни 31 3 Удосконалення трудової дисципліни та оптимізація використання часу 36 3.1 Напрямки оптимізації використання робочого часу 36 3.2 Розрахунок економічної ефективності заходів які впроваджуються 39 ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 47

 • Поняття робочого часу
  План 1. Поняття робочого часу...........................................................................З 2. Режим робочого часу..............................................................................9 3. Надурочні роботи.................................................................................. 18 4. Ненормований робочий час....................................................;.............23 5. Список література

 • Сутність методів вивчення затрат робочого часу. Методика проведення фотографії робочого часу
  ЗАВДАННЯ: 1. Сутність методів вивчення затрат робочого часу. Методика проведення фотографії робочого часу 2. Поняття продуктивності праці. Значення підвищення продуктивності праці для розвитку економіки Задача

 • Сутність методів вивчення затрат робочого часу. Методика проведення фотографії робочого часу
  ЗАВДАННЯ: 1. Сутність методів вивчення затрат робочого часу. Методика проведення фотографії робочого часу 2. Поняття продуктивності праці. Значення підвищення продуктивності праці для розвитку економіки Задача


Cгенерировано за 0.009468 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100