Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономическая теория

Тема: «Власність як економічна категорія» (ID:10556)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 43 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Власність як економічна категорія
1.1 Економічне поняття власності
1.2 Форми, види і типи власності
1.3 Економічна теорія прав власності
РОЗДІЛ 2. Еволюція власності
2.1 Ставлення до власності у світі історичної діалектики
2.2 Новітні тенденції в розвитку відносин власності
РОЗДІЛ 3. Проблеми власності на Україні
3.1 Приватизація власності на Україні
3.2 Приватна власність на Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991р., Державний Інформаційний Бюллетень про приватизацію – 1992р. - № 3,4;
2. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 15.05.1996р. №190-94 ВР ;
3. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 19.02.97р. № 17.;
4. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р. № 887;
5. Дзері О. В. “Зобов’язальне право”- К.: Юрінком Інтер, 1998р. – 910с.
6. Дзері О. В. “Цивільне право України” – К.: Юрінком Інтер, 1999р
7. Г. Н. Климко, В.П. Несторенко Основи економічної теорії. Політ-економічний аспект. Вища школа – Знання. К. – 1997.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е издание т.21.
9. С. В. Мочерний Основи економічної теорії. Тернополь 1993.
10. Підопригора О. А., Боброва Д. В. “Цивільне право” – Вентурі, 1997р. – 479с.
11. Пилипенко А. Я., Щербина В. С. “Господарське право” - Вентурі, 1996р. – 287с.
12. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселева Курс экономической теории. Аса. Киров – 1994
13. Экономическая теория: учебник для вузов. СПб. Питер. 1997.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Власність як економічна категорія
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Власність як економічна категорія 5 1.1. Сутність економічної власності. 5 1.2 Власність як категорія надбудовчих відносин 9 Розділ ІІ. Структура економічної власності 11 2.1. Основні типи та форми власності 11 2.2. Власність на фактори виробництва та способи їх поєднання 21 Розділ ІІІ. Особливості розвитку відносин власності в Україні в роки незалежності 27 Висновки 32 Список використаних джерел 34

 • Власність як економічна категорія
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Власність як економічна категорія 6 1.1. Власність, її суть, форми в економічній системі 6 1.2. Структура власності 11 1.3. Основи аналізу відносин власності 20 Розділ 2. Економічна система суспільства і власність 30 2.1. Еволюція форм власності 30 2.2. Новітні тенденції у розвитку відносин власності. Акціонерна власність 34 Розділ 3. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі 38 3.1. Відносини власності в Україні 38 3.2. Роздержавлення і приватизація власності в Україні 41 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додаток 48

 • Власність як економічна категорія
  1. Власність як економічна категорія 3 1.1. Суб’єкти та об’єкти власності 6 2. Поняття конкуренції, її види 8 3. Еволюція Світової валютної системи 13 Список використаних матеріалів 16

 • Предмет політичної економії. Власність як економічна категорія
  1. Предмет політичної економії 3 2. Власність як економічна категорія. Структура власності на засоби виробництва. 6 Тест 13 Література 14

 • Власність як економічна категорія. Диференціація доходів населення. Нормативна та позитивна економіка
  1. Власність як економічна категорія . Типи, форми і види власності. Тенденції розвитку відносин власності в світі. 3 2. Диференціація доходів населення. Нерівність доходів. Межа бідності. Крива Лоренца. Доходи і рівень життя. 8 3. Нормативна та позитивна економіка: антиподи чи єдність? 10 Задача 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13

 • ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 5 1 ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 8 2 СТАНОВЛЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 14 2.1 Суспільна власність 14 2.1.1 Державна власність 18 2.2 Становлення різних форм власності 21 3 ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 29 3.1 Переваги державної власності 29 3.2 Можливі сфери розповсюдження державної власності в економіці 30 3.3 Проблеми державної власності та їх подолання 33 ВИСНОВОК 37 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 39

 • Відносини власності, її суть та діагностика
  План Вступ 3 Відносини власності, її суть та діагностика 4 Ставлення до власності у світі історичної діалектики 4 Вплив розвитку знарядь праці на диференціацію власності 6 Власність як економічна категорія 8 Форми, види і типи власності 12 Економічна теорія прав власності 18 Власність в аспекті аграрних відносин. Еволюція власності на землю 20 Розвиток власності на землю у ХХ столітті 22 Висновок 23 Список використаної літератури 24

 • Власність
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Власність як суспільний феномен 5 1.1. Економічна характеристика відносин власності 5 1.2. Власність як юридична категорія 15 Розділ 2. Типологія власності 19 2.1. Форми власності 19 2.1.1. Правове регулювання державної власності в Україні 20 2.1.2. Право колективної власності 24 2.1.3. Право приватної власності: суб’єкти, об’єкти, способи здійснення 30 2.2. Види права власності в Україні 36 2.2.1. Право повного господарського відання та оперативного управління 36 2.2.2. Спільна часткова власність та спільна сумісна власність 41 2.2.3. Право власності юридичних осіб 54 Розділ 3. Нормативно-правове регулювання виникнення та припинення права власності 61 3.1. Законодавство України про захист права власності 61 3.2. Феномен приватизації у відносинах власності 66 Висновки 71 Список використаної літератури 74

 • Власність як економічна і правова категорія
  ПЛАН бакалаврської роботи з господарського права на тему: "Право власності в Україні: поняття, форми, способи реалізації. ВСТУП Розділ I. Власність як економічна і правова категорія. § 1. Загальна характеристика власності і права власності. § 2. Суб'єкти і об'єкти права власності. § 3. Форми власності. Розділ II. Право державної власності - основа економіки України. § 1. Загальні положення про державну власність. § 2. Підстави виникнення права державної власності. § 3. Зміст і здійснення права державної власності. §4.Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового регулювання режиму майна державних бюджетних установ. Розділ III. Право колективної власності у підприємницькій діяльності України. § 1. Поняття права колективної власності. § 2. Суб'єкти права колективної власності. § 3. Право спільної власності. Розділ IV. Приватна власність громадян. § 1. Загальні поняття права приватної власності громадян. § 2. Умови виникнення і припинення права приватної власності. Розділ V. Захист права власності. ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА


Cгенерировано за 0.006804 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100