Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Хозяйственное право

Тема: «Загальні положення про банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності – громадянина» (ID:114501)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 12 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Завдання:

1. Загальні положення про банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності – громадянина
2. Вимоги кредиторів, щодо яких заборонено укладання мирової угоди
Задача

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 року N 784-XIV
2. Господарське право : Практикум. За заг.ред. В.С.Щербини.- К.: Юрінком Інтер, 2001 . – 320 с.
3. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч.посібник. – К.:МАУП, 1998. – 320 с.
4. Юридичний довідник підприємця. – К., Перліт продакшн, ЛТД, 1992. – 636 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Процедури, що застосовуються до суб'єкта підприємницької діяльності в процесі провадження у справі про банкрутство
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади та правова основа визнання банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності 4 1.1. Правова основа, поняття та ознаки банкрутства 4 1.2. Сторони у справі про банкрутство 7 1.3. Стадії провадження у справі про банкрутство 10 Розділ 2. Процедури, що застосовуються до суб'єкта підприємницької діяльності в процесі провадження у справі про банкрутство 14 2.1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство 14 2.2. Розпорядження майном боржника 15 2.3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство 16 2.4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство 19 2.5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство 20 Розділ 3. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 22 Висновки 28 Список використаних джерел 29

 • Порядок та наслідки визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом
  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Юридичний зміст банкрутства: поняття, ознаки та правова основа 5 1.1. Правове регулювання банкрутства 5 1.2. Сучасні функції банкрутства підприємств в Україні та міжнародній практиці 10 1.Суб'єкти банкрутства 14 Розділ 2 Порядок та наслідки визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом 18 2.1. Провадження у справах про банкрутство 18 2.2. Наслідки визнання боржника банкрутом 24 ВИСНОВКИ 31 Література: 33

 • Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи
  Вступ 3 Розділ І. Поняття та ознаки підприємництва 6 1.1. Історичний розвиток поняття «підприємництво» та «підприємець» 6 1.2. Ознаки підприємництва 18 1.3. Підприємець – ключова фігура ринкової економіки 32 Розділ ІІ. Державна реєстрація субєкта підприємницької діяльності – фізичної особи 37 2.1. Легітимізація – загальний огляд 37 2.2. Організація підприємницької діяльності 39 2.2.1. Реєстрація субєкта підприємницької діяльності 39 2.2.2. Перереєстрація, внесення змін та скасування 48 2.3. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності 57 2.4. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності 59 2.5. Патентування 70 Розділ ІІІ. Права та обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності 79 Висновки 92 Список використаної літератури 100

 • Припинення діяльності суб'єкта господарювання. Банкрутство: умови та порядок
  Зміст 1. Припинення діяльності суб'єкта господарювання. Банкрутство: умови та порядок 3 2. Забезпечення засобами виробництва і реалізації продукції через товарну біржу 15 Список використаних джерел 19

 • "Порядок визнання банкрутом суб'єкта
  Зміст. 1. Банкрутство як економічне явище. 2.Порядок порушення справи про банкрутство. 3.Підстави припиненя діяльності підприємства. 4. Процедура ліквідації підприємства. Література.

 • Порядок ліквідації підприємства оголошеного банкрутом
  План Вступ 1. Ліквідація субєкта підприємницької діяльності 2. Порядок ліквідації підприємства оголошеного банкрутом 2.1. Підстави та порядок подання заяви щодо порушення справи про банкрутство 2.2. Ухвала щодо порушення справи про банкрутство 2.3. Підготовче засідання 2.4. Попереднє засідання арбітражного суду. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів. 2.5. Ліквідаційна процедура Висновки

 • Документи, необхідні для здійснення реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності
  З М І С Т 1. Загальні положення реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності 3 2. Документи, необхідні для здійснення реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності 7 3. Первинна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 17 Список використаних джерел 19

 • Загальна характеристика припинення діяльності комерційних організацій
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Правові засади функціонування комерційних організацій в Україні 8 Розділ 2. Загальна характеристика припинення діяльності комерційних організацій 10 2.1 Основні форми та процесуальний порядок скасування підприємництва 10 2.2 Реорганізація та ліквідація суб'єктів підприєницької діяльності. Їх розмежування 16 Розділ 3. Припинення діяльності господарських товариств 22 3.1. Загальні поняття про форми, засоби і підстави припинення господарських товариств. 22 Розділ 4. Банкрутство як особливий вид припинення діяльності комерційних організацій 33 4.1. Поняття банкрутства, основні його моделі 33 4.2 Ліквідаційна процедура і порядок її проведення в справах про банкрутство 38 Розділ 5. Особливості банкрутства окремих категорій суб"єктів підприємницької діяльності 49 5.1. Банкрутство комерційних організацій, що займаються страховою діяльністю 49 5.2 Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 52 5.3. Припинення діяльності в порядку банкрутства селянського (фермерського) господарства 55 Висновки 60 Список використаної літератури та нормативних актів: 69

 • Організаційно-економічна характеристика суб’єкта та об’єкта підприємницької діяльності
  Зміст: Передмова ……………………………………………………………….3 Розділ І. Організаційно-економічна характеристика субєкта та об’єкта підприємницької діяльності…………………………………………..4 Розділ ІІ. Визначення обсягів підприємницької діяльності та характеристика виробничих ресурсів для організації процесу господарювання …………………………………………………………………7 Розділ ІІІ. Характеристика витрат підприємства та формування собівартості продукції ………………………………………………………...19 Розділ IV. Ціноутворення та формування виручки від реалізації продукції ……………………………………………………………………..…23 Розділ V. Фінансові результати господарювання …………..…...28 Розділ VI. Економічна ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства ………………………………………………..…....31 Розділ VII. Організаційно-економічні проблеми господарювання підприємств ……………………………………………………………..…..…38 Післямова ………………………………………………………….….41 Список використаної літератури ………………………………..…42 Додатки


Cгенерировано за 0.008214 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100