Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Бухгалтерский учет

Тема: «П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”» (ID:114513)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 14 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Завдання:

1. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”

2. План рахунків. Його структура

Задача № 24

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.
2. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
3. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.
4. Н.В.Чебанова, Ю.А.Василенко. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Загальні вимоги до фінансової звітності
  ЗМІСТ РОЗДІЛ І. Теоретична частина Варіант 1. Загальні вимоги до фінансової звітності 1. Ціль, склад і елементи фінансової звітності. 2. Загальні вимоги й порядок складання фінансової звітності. 3. Звітний період, строки подання і якісні характеристики фінансової звітності. 4. Принципи підготовки фінансової звітності й розкриття в ній інформації. Варіант 6. Примітки до фінансової звітності. 1. Призначення й складання змісту приміток до фінансових звітів. 2. Вимоги до приміток до фінансової звітності. 3. Примітки щодо облікової політики, відбиття змін облікової політики й облікових оцінок. 4. Примітки щодо виправлення помилок, допущених у фінансових звітах попередніх періодів. 5. Примітки про події після дати балансу. 6. Порядок складання приміток до фінансових звітів. РОЗДІЛ ІІ. Практична частина Список використаних джерел

 • Загальні вимоги до фінансової звітності
  Зміст Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Загальні вимоги до фінансової звітності .....................................4 1.1. Сутність, форми та основні принципи складання фінансової звітності .....................................................................................................................4 1.2. Нормативно-правове регулювання порядку складання фінансової звітності......................................................................................................................8 Розділ 2. Методологія складання фінансової звітності .........................10 2.1. Методологія складання балансу ..........................................................10 2.2. Методика складання звіту про фінансові результати .....................19 2.3. Методика складання звіту про рух грошових коштів.........................28 2.4. Методика складання звіту про власний капітал..................................33 Розділ 3. Облікова політика підприємства по забезпеченню надійності фінансової звітності................................................................................................36 Висновки .........................................................................................................40 Список використаної літератури..................................................................42 Додатки

 • Загальні принципи подання фінансової звітності
  ЗМІСТ Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Загальні принципи складання фінансової звітності.........................4 1.1. Загальні вимоги до фінансової звітності..........................................4 1.2. Порядок складання фінансової звітності..........................................5 Розділ 2. Загальні принципи подання фінансової звітності.............................6 Розділ 3. Порядок виправлення помилок у звітності......................................10 3.1. Виправлення помилок у фінансовій звітності................................10 3.2. Приклади виправлення помилок пов'язаних з неправильним застосуванням принципів обліку.......................................................................12 Розділ 4 Організація складання приміток до фінансової звітності................19 4.1. Призначення і склад приміток..........................................................19 4.2. Примітки щодо облікової політики..................................................21 4.3. Інші примітки до фінансових звітів у цілому..................................24 Розділ 5. Організація складання та подання консолідованої фінансової звітності................................................................................................................32 Розділ 6. Призначення внутрішньої звітності на підприємстві......................34 Розділ 7. Відповідальність керівника та головного бухгалтера підприємства за подання недостовірної звітності....................................................................37 Розділ 8. Які наслідки для прийняття управлінських рішень може мати несвоєчасне подання звітності...........................................................................39 8.1. Несвоєчасне подання податкової декларації...................................39 8.2. Звітність щодо пенсійного і соціального страхування...................42 8.3. Звітність щодо єдиного податку ......................................................44 8.4. Звітність щодо прибуткового податку ............................................45 8.5. Фінансова та статична звітності.......................................................46 8.6. Звітність щодо РРО і РК ...................................................................48 Висновки..............................................................................................................49 Список використаних джерел............................................................................50

 • Складання фінансової звітності
  ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Загальні принципи складання фінансової звітності 1.1. Загальні вимоги до фінансової звітності 1.2. Порядок складання фінансової звітності Розділ 2. Загальні принципи подання фінансової звітності Розділ 3. Порядок виправлення помилок у звітності 3.1. Виправлення помилок у фінансовій звітності 3.2. Приклади виправлення помилок пов'язаних з неправильним застосуванням принципів обліку Розділ 4 Організація складання приміток до фінансової звітності 4.1. Призначення і склад приміток 4.2. Примітки щодо облікової політики 4.3. Інші примітки до фінансових звітів у цілому Розділ 5. Організація складання та подання консолідованої фінансової звітності Розділ 6. Призначення внутрішньої звітності на підприємстві Розділ 7. Відповідальність керівника та головного бухгалтера підприємства за подання недостовірної звітності Розділ 8. Які наслідки для прийняття управлінських рішень може мати несвоєчасне подання звітності. 8.1. Несвоєчасне подання податкової декларації 8.2. Звітність щодо пенсійного і соціального страхування 8.3. Звітність щодо єдиного податку 8.4. Звітність щодо прибуткового податку 8.5. Фінансова та статична звітності 8.6. Звітність щодо РРО і РК Висновки Список використаних джерел

 • Методика складання і аудит фінансової звітності
  План. І. Концептуальні основи побудови фінансової звітності. 1. Мета та склад фінансової звітності. 1.1. Економічна сутність фінансової звітності, склад та вимоги до неї. 1.2. Принципи підготовки фінансової звітності. 1.3. Організація підготовки та подання фінансових звітів (облікова політика (наказ)). ІІ. Методика складання фінансової звітності. 2.1. Методика складання балансу. 2.2. Методика складання звіту про фінансові результати. 2.3. Методика складання звіту про власний капітал. 2.4. Методика складання звіту про рух грошових коштів. ІІІ. Аудит фінансової звітності. 3.1. Аудит фінансової звітності. 3.2. Єдина методологія оцінити способи фінансової звітності в країнах – членах СНД. Висновки. Література.

 • Загальні вимоги та порядок подання фінансової звітності про фінансові результати
  Зміст Вступ 2 Розділ 1.Значення і основні принципи фінансової звітності про фінансові результати 3 Розділ 2. Огляд нормативно правових актів та спеціальної літератури 6 Розділ 3. Характеристика фінансово – господарської діяльності та постановки фінансового обліку підприємства 8 Розділ 4. Загальні вимоги та порядок подання фінансової звітності про фінансові результати. 21 Розділ 5 Зміст і порядок складання звіту про фінансові результати 23 Розділ 6.Використання даних звіту про фінансові результати для управління 51 Висновки та пропозиції 53 Список використаних джерел 55

 • Фінансова звітність
  1. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2. Мета фінансової звітності 3. Користувачі фінансової звітності 4. Склад та елементи фінансової звітності 5. Звітний період 6. Принципи підготовки фінансової звітності 7. Розкриття інформації у фінансовій звітності Використана література

 • .Загальні вимоги та порядок подання фінансової звітності про рух грошових коштів
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Значення і основні принципи фінансової звітності про рух грошових коштів 5 Розділ 2.Огляд нормативно правових актів та спеціальної літератури. 8 Розділ 3. Характеристика фінансово – господарської діяльності та постановки фінансового обліку підприємства 11 Розділ 4.Загальні вимоги та порядок подання фінансової звітності про рух грошових коштів 17 Розділ 5 Зміст і порядок складання звіту про рух грошових коштів 21 Розділ 6.Використання даних звіту про рух грошових коштів для управління 40 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 45

 • Методика складання фінансової звітності
  Вступ 2 1. Характеристика фінансової звітності, примітки до фінансової звітності, статистична і оперативна звітність 3 1.1. Поняття, призначення фінансової звітності 3 1.2. Принципи підготовки фінансової звітності 6 1.3. Складові фінансової звітності та їх особливості 8 2. Методика складання фінансової звітності 21 2.1. Техніко-економічна характеристика базового підприємства 21 2.2. Аналіз господарської діяльності підприємства на основі фінансової звітності 22 Висновки 29 Список використаної літератури 30 Додатки


Cгенерировано за 0.007260 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100