Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансы

Тема: «Органи оперативного управління бюджетом» (ID:114521)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 23 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ПЛАН:

1. Органи оперативного управління бюджетом
Вступ
1.1. Міністерство фінансів України
1.2. Державне казначейство
Висновок
2. Видатки бюджету на охорону здоров’я, їх склад і структура
Вступ
2.1. Групи витрат на утримання охорони здоров’я
2.2. Визначення витрат на утримання установ охорони здоров’я та їх джерела
2.3. Проблеми бюджетного фінансування охорони здоров’я
Висновок
3. Відповідальність за бюджетні правопорушення
Вступ
3.1. Відповідальність за бюджетні правопорушення
3.2. Відповідальність органів місцевого самоврядування та органів Державного казначейства України
3.3. Порядок накладення стягнення за бюджетні правопорушення та його оскарження
3.4. Законопроект про бюджетні правопорушення
Висновок
4. Склад видатків на соціальну сферу
Вступ
4.1. Видатки бюджету на соціальну сферу
4.2. Бюджетне фінансування соціальної сфери в 2004 р.
Висновок
Список використаної літератури

Список литературы:

Список використаної літератури:


1. Бюджетний кодекс України / Українська інвестиційна газета додаток (нормативна база) 2001 р.
2. Бюджет-2001 та розвиток міжбюджетних відносив. — К.: Парламент, вид-во, 2001
3. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я. Бюджетна система. К. КНЕУ, 2000
4. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч.посіб.-К.: Знання-Прес, 2002
5. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. К.: НІОС, 2000
6. http://www.minfin.gov.ua

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП Розділ 1. Організація оперативного управління діяльністю підприємства 1.1. Поняття та функції управління виробництвом 1.2. Місце оперативного управління у виробничій діяльності підприємства 1.3. Співвідношення функцій планування і оперативного управління виробництвом Розділ 2. Методологічні основи оперативного управління та оперативного-календарного планування 2.1. Методи аналізу і основні показники, що характерізууть якість управлінського апарату 2.2. Використовування методів нагляду, аналітичних методів і методів моделювання при рішенні питань організації оперативного управління виробництвом РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Техніко-економічна характеристика господарської діяльності ВАТ „РЕГОМ” 3.2 Номенклатура виробів та їх характеристика 3.3 Аналіз оперативного планування підприємства 3.3.1. Розподіл річної виробничої програми завода по кварталах і місяцях 3.3.2. Розрахунок потрібної кількості та завантаження обладнання 3.3.3. Розрахунок календарно-планових нормативів. Розрахунок розмірів і ритмів партій деталей 3.3.4. Складання подетальної місячної виробничої програми цехам Розділ 4. Напрямки вдосконалення оперативного управління та оперативно-календарного планування підприємством 4.1. Заходи, направлені на збільшення ефективності оперативного управління 4.2. Прогнозна модель виробничої програми як елемент оперативного управління ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Облік виконання бюджету
  ЗМІСТ Назва тем (розділів) Сторінка Вступ 3-4 1. Органи оперативного управління бюджетом 5 2. Бюджетне планування 6-12 3. Виконання бюджету 13-18 4. Облік виконання бюджету 19-32 4.1. Задачі та організація бухгалтерського обліку виконання бюджету 19-22 4.2. Облік фінансування та видатків бюджету 23-30 4.3. Визначення результатів виконання бюджету 31-32 5. Звітність про виконання бюджету 33-35 6. Контроль за виконанням бюджету 36-41 Висновки 42-44 Список використаних джерел 45-46 Додатки

 • Поняття системи оперативного менеджменту
  ПЛАН 1. Поняття системи оперативного менеджменту 1.1. Складові системи оперативного менеджменту 1.2 Оцінка ефективності побудови та функціонування системи оперативного менеджменту на підприємстві 1.3. Виробничий цикл як основний об’єкт оперативного управління 2. Оперативний облік праці і заробітної плати Література

 • Бюджетне планування
  ЗМІСТ Назва тем (розділів) Сторінка Вступ 3-4 1. Органи оперативного управління бюджетом 5 2. Бюджетне планування 6-12 3. Виконання бюджету 13-18 4. Облік виконання бюджету 19-32 4.1. Задачі та організація бухгалтерського обліку виконання бюджету 19-22 4.2. Облік фінансування та видатків бюджету 23-30 4.3. Визначення результатів виконання бюджету 31-32 5. Звітність про виконання бюджету 33-35 6. Контроль за виконанням бюджету 36-41 Висновки 42-44 Список використаних джерел 45-46 Додатки

 • ОСНОВИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. 6 1.1 Упралвння, як одна з функцій менеджменту 6 1.2 Характеристика та особливості оперативного управління. 25 1.3 Диспетчирування в системі оперативного управління підприємством 35 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ "Фортуна" 42 2.1 Правові основи функціонування підприємства 42 2.2 Загальна характеристика підприємства ЗАТ "Фортуна", 44 2.3 Аналіз зовнішнього середовища підприємства 49 2.4 Внутрішнє середовище підприємства 51 2.5 SWOT – Аналіз підприємства 58 2.5 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. 69 РОЗДІЛ 3. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИПУСКОМ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ "ФОРТУНА". 73 3.1 Планування потреби в кадрах 73 3.2 Розрахунок вартості будівель і споруд 78 3.3 Розрахунок витрат на виробництво 81 3.4 Розрахунок ціни продукції 94 3.5 Розрахунок очікуваного прибутку і рентабельності 95 ВИСНОВОК 98 ЛІТЕРАТУРА 100

 • Інформаційні системи оперативного управління
  ПЛАН Вступ Інформаційні системи оперативного управління Висновки Література

 • Оперативне управління виробництвом
  Зміст: Вступ ……………………………………………………………………3 Розділ 1. Операційна система як передумова ефективності управління виробництвом ……………………………………………………. 4 1.1. Сутність і класифікація операційних систем ………………….4 1.2. Етапи розвитку сучасної індустріальної системи виробництва і її основних типів …………………………………………………………………9 1.3. Управління операційною системою підприємства………..… 13 Розділ 2. Оперативне управління виробництвом………………….20 2.1. Об’єктивні закономірності управління виробництвом ……..20 2.2. Види систем оперативного управління виробництвом….…..21 2.3. Метрологічне забезпечення якості у виробничих підсистемах …………………………………………………………………….26 Розділ 3. Удосконалення процесу оперативного управління виробництвом в сучасних умовах …………………………………………..28 3.1. Проблеми ОУВ і шляхи їх вирішення ………………………28 3.2. Науково обґрунтований вибір оперативної системи управління ……………………………………………………………………...29 3.3. Вибір організаційної структури управління …………………32 Висновок ………………………………………………………………33 Список використаної літератури…………………………………....35 Додатки

 • Облік розрахунків з бюджетом по податках і платежах
  Зміст: Вступ……………………………………………………………….……..3 1. Економічна характеристика підприємства ТОВ „Партнер” .......5 2. Технологія виробництва ..................................................................10 3. Облік розрахунків з бюджетом по податках і платежах............13 3.1. Термінологія та основні поняття обліку розрахунків з бюджетом по податках .........................................................................................13 3.2. Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками .....17 3.3. Порівняльна характеристика переваг та недоліків обліку розрахунків з бюджетом ......................................................................................24 3.4. Критична оцінка існуючої практики обліку розрахунків з бюджетом ..............................................................................................................27 3.5. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з бюджетом по податкам.................................................................................................................28 4. Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ „Партнер” ........31 Висновки та пропозиції ..........................................................................35 Список використаної літератури...........................................................37 Додатки .....................................................................................................39

 • Облік розрахунків з бюджетом по податках і платежах
  Зміст: Вступ……………………………………………………………….……..3 1. Економічна характеристика підприємства ТОВ „Партнер” .......5 2. Технологія виробництва ..................................................................10 3. Облік розрахунків з бюджетом по податках і платежах............13 3.1. Термінологія та основні поняття обліку розрахунків з бюджетом по податках .........................................................................................13 3.2. Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками .....17 3.3. Порівняльна характеристика переваг та недоліків обліку розрахунків з бюджетом ......................................................................................24 3.4. Критична оцінка існуючої практики обліку розрахунків з бюджетом ..............................................................................................................27 3.5. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з бюджетом по податкам.................................................................................................................28 4. Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ „Партнер” ........31 Висновки та пропозиції ..........................................................................35 Список використаної літератури...........................................................37 Додатки .....................................................................................................39


Cгенерировано за 0.006138 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100