Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Вартість капіталу: сутність, порядок визначення, сфери застосування в управлінні фінансовими ресурсами» (ID:114534)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 11 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

1. Сутність вартості капіталу
2. Визначення вартості капіталу
3. Застосування вартості капіталу в фінансовому менеджменті
Задача

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 136 с.
2. Фінансовий менеджмент: Навч.посібник/ За ред..Г.Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002 . – 496 с.
3. Фінансовий менеджмент: навч-метод посіб./ А.М.Поддєрьогін та ін..- К.: КНЕУ, 2001 . – 294 с.
4. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред.Е.С.Стояновой. – М.: Изд-во Перспектива, 1997. – 495 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Оцінка вартості капіталу підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи поняття та оцінки вартості капіталу підприємства 5 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 5 1.2. Вартість капіталу та принципи його оцінки 9 Розділ 2. Оцінка вартості капіталу підприємства та її практичне використання 15 2.1. Вартість капіталу та міра прибутковості 15 2.2. Ризик та вартість капіталу 17 2.3. Оцінка вартості довгострокових боргів. Вартість капіталу від облігації 19 2.4. Оцінка вартості капіталу від привілейованих акцій 23 2.5. Вартість капіталу від звичайних акцій 24 Розділ 3. Застосування оптимальних методів оцінки для підрахунку вартості капіталу підприємства 26 3.1.Застосування МОКА для підрахунку вартості капіталу від випуску звичайних акцій 26 3.2. Визначення вартості капіталу за рахунок нерозподілених прибутків 27 3.3. Визначення зваженої граничної вартості капіталу 27 Висновки 31 Використана література: 33

 • Оцінка вартості капіталу підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та класифікація капіталу підприємства 5 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 5 1.2. Вартість капіталу та принципи його оцінки 8 Розділ 2. Політика підприємства щодо формування структури капіталу 15 2.1. Вартість капіталу та міра прибутковості 15 2.2. Ризик та вартість капіталу 17 2.3. Оцінка вартості довгострокових боргів. Вартість капіталу від облігації 19 2.4. Оцінка вартості капіталу від привілейованих акцій 22 2.5. Вартість капіталу від звичайних акцій 23 Розділ 3. Розрахунок WACS 26 3.1.Застосування WACS для підрахунку вартості капіталу від випуску звичайних акцій 26 3.2. Визначення вартості капіталу за рахунок нерозподілених прибутків 26 3.3. Визначення зваженої граничної вартості капіталу 27 Висновки 31 Використана література: 33

 • Шахрайство з фінансовими ресурсами
  Вступ 3 Розділ 1. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері підприємництва 5 Розділ 2. Кваліфікація злочину шахрайства з фінансовими ресурсами 9 Розділ 3. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами 14 Висновок 30 Задача 1. 33 Задача 2. 35 Література 38

 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  Зміст Стор. Вступ 4 РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1 Економічна сутність управління фінансовим ресурсами 7 1.2. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства 13 1.3 Формування політично – правової бази 23 1.4 Особливості формування системи управління фінансовими ресурсами в Україні з врахуванням європейського досвіду 27 Висновки до розділу 1 34 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 35 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 35 2.2. Оцінка ефективності управління процесом формування фінансових ресурсів підприємства 38 2.3 Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами 65 Висновки до 2 розділу 70 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “МОЛДІМ” 71 3.1 Політика оптимізації фінансових ресурсів підприємства 71 3.2. Оптимізація фінансових ресурсів ВАТ “Молдім” 81 Висновки до 3 розділу 76 Висновки 77 Література 79 Додатки 87

 • Управління фінансовими ресурсами підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні засади формування підходів до управління фінансовими ресурсами підприємства 5 1.1. Дослідження сутності фінансових ресурсів підприємства 5 1.2. Систематизація класифікація фінансових ресурсів підприємства 12 1.3. Проблеми управління фінансовими ресурсами підприємства 25 2. Діалектика фінансових ресурсів підприємства та їх вплив на фінансовий стан 32 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика ВАТ „Хімтекстильмаш” 32 2.2. Аналіз складу і структури фінансових ресурсів підприємства 36 2.3. Оцінювання впливу фінансових ресурсів на параметри фінансового стану підприємства 48 3. Шляхи покращення та підвищення управління фінансовими ресурсами підприємства 65 Висновки 80 Література 86 Додатки 95

 • Майбутня та теперішня вартість грошей її сутність та порядок визначення
  Зміст 1. Майбутня та теперішня вартість грошей її сутність та порядок визначення. 3 2. Ризик в інвестиційній діяльності 12 Задача 19 Список використаної літератури 20

 • Факторинг: сутність, вартість послуг, доцільність застосування
  1. Диференціація витрат виробництва: необхідність, засоби 2. Факторинг: сутність, вартість послуг, доцільність застосування Показники: економічна сутність. Розрахунок, сфера застосування: 3. Економічна рентабельність активів, у т.ч. в ув’язуванні з оборотом 4. Рентабельність власних коштів (в ув’язуванні з позиковими коштами) Література

 • ПІДРАХУНОК ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДУ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ 5 1.1. Підприємство як об'єкт оцінки 5 1.2. Оцінка ринкової вартості нерухомості 11 2. ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ДЛЯ ПІДРАХУНКУ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 23 2.1.Застосування МОКА для підрахунку вартості капіталу від випуску звичайних акцій 23 2.2. Визначення вартості капіталу за рахунок нерозподілених прибутків 23 2.3. Визначення зваженої граничної вартості капіталу 24 Висновки 28 Список використаної літератури 30

 • Економічна сутність управління фінансовим ресурсами
  Зміст 1. Економічна сутність управління фінансовим ресурсами 3 2. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства 9 Література 19


Cгенерировано за 0.009239 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100