Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «Структура виробничих ресурсів підприємства» (ID:114538)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 44 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст:

Вступ ……………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні аспекти виробничих ресурсів підприємства.3
1.1. Сутність виробничих ресурсів ………………………………...…5
1.2. Персонал підприємства …………………………………………...6
1.3. Основні фонди виробництва …………………………………….9
1.4. Оборотні засоби підприємства ……………………………..…12
Розділ 2. Аналіз структури та ефективності використання виробничих ресурсів ВАТ „Молочник”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ……17
2.2. Аналіз структури виробничих ресурсів підприємства …….22
2.3. Економічна ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства……………………………………………………………………..29
Розділ 3. Напрями підвищення ефективності використання виробничих ресурсів ВАТ „Молочник”
3.1. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві .34
3.2. Підвищення ефективності використання основних фондів…38
3.2. Підвищення ефективності використання оборотних засобів...40
Висновки та пропозиції ………………………………………………..43
Список використаної літератури …………………………………….44

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Економіка виробничого підприємства: Навч.посібник/ За ред.. Й.М.Петровича. - К., 2001. - 405 с.
2. Економіка підприємства: Підручник/ За ред..С.Ф.Покропивного. - К., 2001. - 528 с.
3. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
4. Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: навч.посібник. – Х., 1999. – 265 с.
5. Основні результати фінансової діяльності підприємств України за 9 місяців 2002 року / Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №3. - с.67-76
6. Орлов О.О. Планування діяльності підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.
7. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29
8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
9. Статистичний щорічник України за 2002 рік. Держкомстат України. - К.: Техніка. 2003
10. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник . – К.: МАУП, 1998. – 156 с.
11. Фінансова діяльність підприємтсва: Підручник/ Бандурка О.М. та ін.. - К., 2002. - 384 с.
12. Фінансова діяльність підприємства: Навч.посібник /За ред. Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 326 с.
13. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
14. Цал-Цалко Ю.С. Холод І. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Організація ефективного використання основних виробничих фондів
  ПЛАН Вступ. 1. Огляд літератури 2. Коротка природна і організаційно-економічна характеристика підприємства. 2.1. Місце знаходження , природні умови та організаційна структура. 2.2. Виробничі ресурси. 2.3. Розмір, спеціалізація та інтенсифікація виробництва. 3. Організація використання основних виробничих фондів. 3.1 Склад, динаміка і рух основних виробничих фондів. 3.2 Структура ОВФ сільськогосподарського призначення. 3.3 Фондозабезпеченість і фондоозброєність праці. 3.4 Склад, структура енергетичних ресурсів. Енергозабезпеченість і енергоозброєність 3.5 Рівень механізації виробничих процесів у тваринництві і рослинництві. 3.6 Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів. 4. Резерви підвищення ефективності використання основних виробничих фондів. Висновки та пропозиції Список використаної літератури.

 • Фінансові ресурси підприємства: склад, структура та джерела формування
  Зміст стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 5 1.1 Сутність, склад та структура фінансових ресурсів підприємства. 5 1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства. 7 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування фінансових ресурсів підприємства 12 2. Аналіз та оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів Новгород-Сіверського держлісгоспу 15 2.1 Аналіз фінансово – майнового стану підприємства 15 2.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства 17 2.3 Аналіз ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 19 3. Шляхи вдосконалення механізму формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 26 Висновки 30 Література 32 Додатки 34

 • . Ефективність використання ресурсів підприємства
  Зміст РОЗДІЛ І 1. Ефективність використання ресурсів підприємства 2. Показники ефективності господарської діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів 3. Основні показники підвищення ефективності підприємства 4. Шляхи підвищення економічної ефективності підприємства РОЗДІЛ ІІ 2. Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємства 2.1. Показник стану і руху основних фондів 2.2. Показники оснащення підприємства і робітників основними фондами 2.3. Показники ефективності використання основних фондів 2.4. Показники ефективності використання оборотних фондів 2.5. Показники використання трудових ресурсів РОЗДІЛ ІІІ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання трудових та виробничих ресурсів і їх вплив на результати господарської діяльності 3.1. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню використання ОВФ 3.2. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по прискоренню оборотності оборотних коштів 3.3. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню продуктивності праці 3.4. Вплив підвищення ефективності використання виробничих і трудових ресурсів на господарську діяльність підприємства Висновки Додатки

 • Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів
  Зміст Вступ 3 Розділ1. Характеристика статутної діяльності підприємства 6 Розділ2. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства 9 Розділ3. Аналіз обсягів випуску продукції і їх вплив на фінансові результати 15 Розділ4. Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів 19 Розділ5. Оцінка фінансових показників підприємства 21 Висновок 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34

 • Основні виробничі фонди підприємства: оцінка, класифікація, структура. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих фондів
  Вступ 4 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 6 1.1. Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів. 6 1.2. Шляхи кращого використання 8 1.3. Знос основних виробничих фондів та методи його оцінки. 12 1.4. Амортизація та методи нарахування 14 2. Рекомендації. Показники стану та ефективності використання основних виробничих фондів підприємства 18 2 РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 21 2.1. Визначення виробничої програми підприємства 22 2.2. Розрахунки необхідних трудових ресурсів і ефективності їх використання 27 2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів 28 і ефективності їх використання 28 2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення ії структури 32 2.5. Визначення цін на продукцію, оформлення і розподіл прибутку підприємства 33 2.6. Виконання підприємством обов’язків перед бюджетом і соціальними фондами 34 2.7. Соціальна діяльність підприємства 35 2.7.1. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві 35 2.7.2. Виконання соціальної програми підприємства(забезпечення житлом) 35 Висновки 37 Список використаної літератури 38

 • Фінансові ресурси підприємства: склад, структура та джерела формування
  Зміст стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 5 1.1 Сутність, склад та структура фінансових ресурсів підприємства. 5 1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства. 7 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування фінансових ресурсів підприємства 12 2. Аналіз та оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів Новгород-Сіверського держлісгоспу. 15 2.1 Фінансово – економічна характеристика Новгород-Сіверського держлісгоспу. 15 2.2 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства. 17 2.3 Аналіз ефективності формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 23 2.4 Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів Новгород – Сіверським держлісгоспом 29 3. Шляхи вдосконалення механізму формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 32 3.1 Джерела формування фінансових ресурсів Новгород – Сіверського держлісгоспу 32 3.2 Резерви поповнення фінансових ресурсів Новгород – Сіверського держлісгоспу 35 Висновки 38 Література 40 Додатки 42

 • Формування позичкових ресурсів підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи формування позичкових ресурсів підприємства 5 1.1. Економічна сутність та зміст позичкових фінансових ресурсів підприємства, їх склад та структура 5 1.2. Джерела формування позичкових фінансових ресурсів підприємства 9 1.3. Методика оцінки ефективності використання позичкових фінансових ресурсів 12 1.4. Інформаційно-правове забезпечення процесу формування позичкових фінансових ресурсів 20 2. Аналіз та оцінка ефективності позичкових фінансових ресурсів 23 2.1. Аналіз фінансово-економічної оцінки підприємства 23 2.2. Оцінка складу та структури позичкових фінансових ресурсів 31 2.3. Аналіз ефективності використання позичкових фінансових ресурсів 37 3. Шляхи підвищення ефективності формування та використання позичкових фінансових ресурсів підприємства 44 Висновки 50 Список використаних джерел 52

 • Фінансові ресурси підприємства: склад, структура та джерела формування
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансових ресурсів підприємства 5 1.1 Економічний зміст та сутність фінансових ресурсів підприємства 5 1.2 Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 9 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування фінансових ресурсів підприємства 17 2. Аналіз та оцінка процесу формування та використання фінансових ресурсів ЗАТ ВТФ “Сіверянка” 23 2.1 Аналіз фінансово – майнового стану підприємства 23 2.2 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів підприємства 25 2.3 Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства ЗАТ ВТФ “Сіверянка” 28 3. Вдосконалення політики формування фінансових ресурсів ЗАТ ВТФ “Сіверянка” 34 Висновки 39 Література 41 Додатки 44

 • Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства
  ЗМІСТ Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства 6 1.1 Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства 6 1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства 13 1.3 Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів підприємства 22 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансових ресурсів підприємств 27 2. Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 36 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 36 2.2 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів підприємства 39 2.3 Аналіз ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства 49 3. Напрямки вдосконалення механізму формування фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 68 3.1 Джерела поповнення фінансових ресурсів підприємства 68 3.2 Резерви збільшення фінансових ресурсів ВАТ “Концент” 74 3.3 Вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства 80 Висновки 89 Література 92 Додатки 98


Cгенерировано за 0.007776 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100