Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Конституционное право

Тема: «Інститут громадянства в зарубіжних країнах» (ID:114549)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 16 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ
1. Історична еволюція прав і свобод
2. Конституційно-правове поняття свободи
3. Поняття "прав людини" і "прав громадянина"
4. Проблема гарантій прав і свобод
5. Міжнародно-правовий захист прав людини
Висновки
Список використаної літератури

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов/Под общей ред. члена корр. РАН, проф. М. В. Баглая, доктора юридических наук, проф. Ю. И. Лейбо и доктора юридических наук, проф. Л. М. Энтина. – М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000. – 832 с.
2. Конституционное право развивающихся стран: основы организации государства /Под ред. В. Е. Чиркина. – М., 1992.
3. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 2-х т. /Под ред. В. А. Страмезна. – М., 1995
4. Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України: Навч. метод. Довідник. – К.: МАУП, 1999. – 72 с.
5. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.6 АртЕк, Вища шк., 1998. – 264 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Інститут громадянства в Україні
  План 1. Інститут громадянства в Україні. 2. Підстави та порядок набуття громадянства України. 3. Підстави припинення громадянства України. 4. Зміна громадянства дітей у разі зміни громадянства батьків. 5. Повноваження Президента України та державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства. Література

 • Поняття правового інституту та його особливості в системі фінансового права
  З М І С Т Вступ 3 І. Поняття правового інституту та його особливості в системі фінансового права 4 ІІ. Інститут оподаткування в зарубіжних країнах 8 ІІІ. Бюджетне право як розділ фінансового права в зарубіжних країнах 22 ІV. Особливості інститутів банківського права як розділу фінансового права в зарубіжних країнах 24 V. Грошово-кредитна система в зарубіжних країнах 30 Висновки 35 Список використаних джерел 36

 • Інститут громадянства в Україні
  Вступ 3 1. Поняття і принципи громадянства в Україні 3 2. Набуття і припинення громадянства в України 7 3. Органи, які приймають участь в вирішенні питання, пов'язані з громадянством України 13 Висновок 15 Список використаної літератури: 16

 • Зміст громадянства
  Зміст: Вступ 3 Розділ 1. Поняття громадянства 4 1.1 Термін громадянства 4 1.2 Законодавче визначення громадянства 5 1. 3. Принципи громадянства України 9 1.3.1 Загальні принципи громадянства 10 1.3.2 Спеціальні правові принципи 10 Розділ 2. Зміст громадянства 15 2.1 Поняття змісту громадянства 15 2.2 Порядок набуття громадянства 15 2. 3 Припинення громадянства України 21 2.4 Відображення змісту громадянства в правах, свободах та обов'язках громадян України 24 Висновки 34 Список джерел та літератури: 35

 • Поняття і основні характеристики інституту громадянства. Правові принципи громадянства
  План 1. Поняття і основні характеристики інституту громадянства. Правові принципи громадянства. 2. Порядок набуття і припинення громадянства. 3. Система і повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства. 4. Процедури з питань громадянства. 5. Виконання і оскарження рішень з питань громадянства. Литература

 • Громадянство України
  План Вступ 1. Поняття громадянства. Розвиток законодавства про громадянство України. 2. Принципи громадянства України. 3. Підстави і порядок набуття громадянства України. Припинення громадянства України.. 4. Порядок визначення та зміни громадянства дітей. 5. Повноваження органів, організацій і посадових осіб з питань громадянства України. Виконання рішень, з питань громадянства України. Висновок. Список використаних джерел.

 • Перетворення відносин земельної власності і землекористування в зарубіжних країнах
  Зміст Вступ 2 Розділ І. Загальна характеристика земельного законодавства зарубіжних країн 4 1.1. Юридичні моделі реформування сільського господарства і земельних відносин в зарубіжних країнах 4 1.2 Порівняльно-правовий аналіз земельної реформи України та деяких інших зарубіжних країн 7 Розділ ІІ. Перетворення відносин земельної власності і землекористування в зарубіжних країнах 10 2.1. Перетворення відносин земельної власності і землекористування в Чехії, Словаччині, Болгарії, Угорщині, Східних землях Німеччини, Польщі та Румунії. 10 2.2. Перетворення відносин земельної власності та землекористування в Китаї. 26 2.3 Відносини земельної власності та землекористування Болівії, Перу та Мексики 30 Висновок 35 Список використаних джерел 37

 • Громадянство України
  Вступ 4 Розділ 1. Громадянство та його особливості в Україні 5 1.1. Поняття громадянства і засоби його набуття 5 1.2. Права і свободи громадян 8 1.3. Особисті права громадян 11 1.4. Система обов’язків громадян України 15 Розділ 2. Інститут громадянства в Україні 17 2.1. Право мати громадянство 18 2.2. Право не бути позбавленим громадянства 25 2.3. Право змінити громадянство 28 2.4. Право не бути вигнаним за межі України 31 2.5. Право не бути виданим іншій державі 31 Розділ 3. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства 33 3.1. Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи 33 3.2. Поняття категорії осіб без громадянства. Права і обов’язки осіб без громадянства 35 Висновки 36 Список використаної літератури 37

 • Набуття та припинення громадянства України
  ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ I. Загальна характеристика громадянства України…………………...4 1.1. Поняття та зміст громадянства України…………………………………….4 1.2. Принципи громадянства……………………………………………………..7 РОЗДІЛ II. Набуття та припинення громадянства України..............................12 2.1. Підстави та форми набуття громадянства України....................................12 2.2. Підстави та форми припинення громадянства України.............................18 2.3. Процедури з питань громадянства................................................................22 ВИСНОВКИ...........................................................................................................26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................27


Cгенерировано за 0.005024 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100