Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Деньги и кредит

Тема: «Гроші як одиниця рахунку. Купони» (ID:114552)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 12 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Завдання:

1. Гроші як одиниця рахунку. Купони
2. Теорія кредиту

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Гроші та кредит/ За ред..Савлука М. – К.: Либідь, 1992
2. Гроші /Упоряд., авт. вступ. ст. А.А. Чухно. - К.:Україна, 1997
3. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. К. Ф. Жуковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Попит на гроші
  ВСТУП 3 1. Суть попиту на гроші 3 2.Попит на гроші як форму багатства 5 3. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші 7 ВИСНОВКИ 11 ЛІТЕРАТУРА 13

 • Облік переоцінки основних засобів
  Умова Сальдо на рахунку 301 на 01.01.04 р. Складає 2500 грн. Протягом січня відбуваються такі господарські операції: 1.Надійшли гроші в касу з банку для виплати зарплати працівникам за грудень місяць (2000 грн.) 2. Надійшли гроші в касу на господарські потреби (700 грн.) 3. Видано підзвітному працівникові для поїздки у відрядження 800 грн. 4. Виплачено заробітну плату за грудень (700 грн.) 5. Невиплачена у трьохденний термін зарплата депонується (суму визначити) 6. Підзвітною особою повернений до каси невикористаний підзвітний аванс (30 грн.) Завдання 1)Скласти бухгалтерські проведення 2)Відкрити рахунок 301 каса в національній валюті і списати всі господарські операції. 3)Визначити оборот за місяць по рахунку 301 4)Визначити сальдо на 01.02.04р.

 • ПАРАМЕТРИ ПОПИТУ НА ГРОШІ
  ВСТУП 3 1. ПОПИТ НА ГРОШІ ТА СПЕЦИФІКА МОНЕТАРНОГО РИНКУ 5 1.1. Специфіка монетарного ринку 5 1.2. Суть попиту на гроші 9 1.3.Попит на гроші як форму багатства 12 2. ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПАРАМЕТРИ ПОПИТУ НА ГРОШІ 15 2.1. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші 15 2.2. Теорія касових залишків 21 2.3. Трансакційний залишок грошей 23 2. 4. Спекулятивний залишок грошей 27 3. СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 32 ВИСНОВКИ 41 ЛІТЕРАТУРА 43

 • Попит на гроші
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Попит на гроші 6 1.1. Поняття попиту на гроші 6 1.2. Цілі та мотиви попиту на гроші 8 1.3. Чинники впливу на попит на гроші 13 1.5. Особливості формування попиту на гроші в умовах перехідної економіки України. 18 Розділ 2. Аналіз попиту на гроші та його динаміка в Україні 21 2.1. Сучасний стан грошового ринку України 21 2.3. Динаміка показників грошового ринку в Україні 29 Розділ 3. Основні напрямки підвищення ефективності грошово-кредитної політики в Україні 34 3.1. Шляхи поліпшення грошово-кредитної політики 34 3.2. Удосконалення монетарної політики регулювання грошово-кредитного ринку 37 Висновки 40 Список використаної літератури 43

 • Готельно-ресторанний продукт, як основна одиниця
  ЗМІСТ 1. Готельно-ресторанний продукт, як основна одиниця……………… 3 2. Місце готельно-ресторанних послуг в економіці............................... 9 3. Плани реалізації.................................................................................... 13 Список використаних джерел.................................................................. 17

 • Сутність та формування попиту на гроші
  Зміст Вступ 3 1. Сутність та формування попиту на гроші 5 1.1 Сутність грошового ринку та попиту на гроші 5 1.2 Особливості попиту на гроші 8 Висновки 11 Задача 13

 • Історичний досвід України у створенні національної грошової одиниці
  Зміст Вступ 4 Розділ І. Створення та розвиток національної грошової одиниці України 7 1.1 Історичні традиції формування української грошової системи за часів Київської Русі 7 1.2 Обіг грошей держав, до яких входили території України після татарської навали 12 Розділ ІІ. Грошова одиниця України у ХVІ – першій половині ХХ ст. 14 2.1 Гроші козацької республіки 14 2.2 Гроші на території України у першій половині ХХ ст. (1917 – 1948 рр.) 16 Розділ ІІІ. Становлення сучасної національної грошової одиниці України 19 3.1 Український купоно-карбованець і формування засад стабільної грошово – кредитної системи 19 3.2 Грошова реформа в Україні 1996 р. 20 3.3Український карбованець і валютний ринок України 23 Висновки 28 Список використаної літератури 31

 • Поняття банківського рахунку. Відкриття, ведення поточного банківського рахунку. Характеристика даного виду рахунків
  План. 1. Поняття банківського рахунку. Відкриття, ведення поточного банківського рахунку. Характеристика даного виду рахунків. 2. Споживче кредитування: поняття, види, механізм проведення. Зв’язок розвитку споживчого кредитування з рівнем доходів населення. 3. Практичне завдання.

 • гроші
  ЗМІСТ ВСТУП 2 1. СУТНІСТЬ І ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ 3 1.1. КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ 3 1.2. СУТЬ ГРОШЕЙ 6 2. ВИДИ ГРОШЕЙ 7 2.1. МОНЕТА 7 2.2. БІЛОННА МОНЕТА. 9 2.3. ПАПЕРОВІ (СИМВОЛІЧНІ) ГРОШІ. 11 2.4. ДЕМОНЕТИЗАЦІЯ ЗОЛОТА 12 2.4. КРЕДИТНІ ГРОШІ 13 3. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 17 4. ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШЕЙ У XX СТ. 20 ВИСНОВКИ 24 CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25


Cгенерировано за 0.004062 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100