Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Деньги и кредит

Тема: «Принципи кредитування, їх загальна характеристика» (ID:114556)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 13 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Питання:

35. Розрахунки чеками
56. Принципи кредитування, їх загальна характеристика
90. Суб”єкти і об’єкт міжнародного кредиту

Список литературы:

Список використаної літератури:


1. Иванов В.М. Деньги и кредит. Курс лекций. Киев: МАУП, 1999. - 230 с.
2. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції : Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 204 с.
3. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С.Панчишин, Г.Стеблей, А.Стасишин. - К.: Основи, 1998. - 963с.
4. Пахомов В. І. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. / В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук. — К.: МАУП, 2004. — 56 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Система та принципи банківського кредитування
  Вступ 3 Розділ 1. Кредитна система України 5 Розділ 2 Кредит як форма руху позичкового капіталу 7 2.1 Класифікація кредиту 7 2.2 Етапи процесу кредитування 8 2.3. Основні форми кредиту 11 Розділ 3. Система та принципи банківського кредитування 16 3.1.Система банківського кредитування 16 3.2. Принципи банківського кредитування 18 3.2.1.Цільовий принцип 3.2.2. Принципи обов'язкового повернення та оплачування кредиту 3.2.3. Строковий принцип 3.2.4.Принцип забезпечення 3.3. Забезпечення кредитів – важливий принцип банківського кредитування. Його форми 24 Заключення 28 Список використаних джерел і літератури 30

 • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ
  ЗМІСТ ВСТУП ...............................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ........................................................................................................5 1.1 Необхідність і принципи кредитування.....................................................5 1.2 Комерційне кредитування підприємств....................................................8 1.3 Нормативно-правове забезпечення комерційного кредитування …....14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ЗАТ «ПИВЗАВОД НА ПОДОЛІ».............................................................................17 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства .................17 2.2 Механізм комерційного кредитування підприємства.........................22 2.3 Оцінка ефективності комерційного кредитування на підприємстві...24 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАТ «ПИВЗАВОД НА ПОДОЛІ» ............................................................................................................32 ВИСНОВКИ ....................................................................................................38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .............................................40 ДОДАТКИ …………………………………………………………………..42

 • Кредитування підприємств і ефективність використання кредитів
  Зміст Вступ Розділ І. Загальна характеристика умов та об’єкту кредитування 1.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 1.2. Фінансова діяльність підприємства, її зміст та характеристика 1.3. Огляд літературних джерел з питань кредитування підприємств Розділ ІІ. Кредитування підприємств і ефективність використання кредитів 2.1. Необхідність, сутність і види кредиту 2.2. Банківський кредит, його види, форма видачі, принципи і об’єкти кредитування 2.3. Порядок оформлення отримання кредиту в банку 2.4. Кредитоспроможність підприємства, порядок її розрахунку 2.5. Порядок видачі та погашення кредиту 2.6. Контроль банку за використанням та погашенням кредиту 2.7. Ефективність використання кредитів на підприємстві 2.8. Шляхи поліпшення банківського кредитування підприємств Висновки Додатки Список використаної літератури

 • Суть і форми кредиту
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Економічна сутність кредитування та його необхідність в розвитку підприємств 5 1.2. Форми кредитів та їх характеристика 9 1.3. Принципи кредитування 20 РОЗДІД 2.ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 25 РОЗДІЛ 3 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 40 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49

 • Принципи кредитування. Пореалізаційний прибуток
  1. Порядок відкриття підприємствами рахунків у банку 3 2. Склад і формування позареалізаційного прибутку 6 3. Принципи кредитування 10 4. Сутність платоспроможності підприємства та фактори що впливають на неї 13 Література 17

 • Організація кредитування фізичних осіб в комерційному банку
  ЗМІСТ: Вступ……………………………………………………………………….3 Розділ І. Загальна характеристика процесу кредитування фізичних осіб в банку 1.1. Організація роботи банку щодо кредитування фізичних осіб ……………………………………………………………………………….…4 1.2. Класифікація споживчих кредитів.................................................. 7 1.3. Нормативно-правове забезпечення кредитування фізичних осіб ............................................................................................................................14 Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування фізичних осіб 2.1. Умови та порядок кредитування фізичних осіб.....................21 2.2. Аналіз кредитоспроможності фізичної особи............................28 2.3. Забезпечення зобов”язань позичальника перед банком ........31 2.4. Сучасний стан споживчого кредитування в Україні ............33 Розділ 3. Проблеми та шляхи удосконалення кредитування фізичних осіб в банку 3.1. Огляд поглядів вчених економістів і юристів з проблеми кредитування фізичних осіб..................................................................................39 3.2. Шляхи удосконалення організації кредитування фізичних осіб ..............................................................................................................................42 3.3. Застосування сучасних форм кредитування фізичних осіб.......46 Висновки і пропозиції ...............................................................................58 Список використаної літератури................................................................61

 • Розвиток банківського кредитування в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 Розділ 1. Банківське кредитування: поняття, види та особливості здійснення 8 1.1. Банківський кредит: поняття та види 8 1.2. Умови та порядок укладання кредитної угоди 14 1.3. Ризик та способи забезпечення кредиту 21 Розділ 2. Здійснення банківського кредитування банком АБ "Енергобанк" 31 2.1. Загальна характеристика банку 31 2.2. Аналіз фінансової діяльності банку АБ "Енергобанк" 35 2.3. Процес здійснення банківського кредитування в АБ "Енергобанк" 40 2.4. Ефективність кредитування в АБ "Енергобанк" 56 Розділ 3. Проблеми та шляхи їх вирішення в банківському кредитуванні 61 3.1. Зарубіжний досвід банківського кредитування 61 3.2. Проблеми і основні напрямки розвитку банківського кредитування в Україні 71 Висновки 87 Список використаної літератури 94 Додатки 98

 • Необхідність та роль кредиту в ринковій економіці
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1 Суть, основні риси та принципи банківського кредитування 5 1.1.Суть, функції, роль та форми банківського кредиту 5 1.2.Організація банківського кредитування в Україні 11 1.3.Нормативно-правова база кредитування в банківській системі України 15 Розділ 2. Аналіз банківського кредитування Криворізької філії комерційного банку "Південний" 18 2.1.Характеристика та основні показники діяльності банку 18 2.2.Існуюча практика кредитування юридичних осіб в КФ КБ "Південний" 24 2.3.Споживче кредитування фізичних осіб в КФ КБ "Південний" 30 Розділ 3. Ефективність банківського кредитування в ринковій економіці України 35 3.1.Заходи, спрямовані на вдосконалення банківського кредитування 35 3.2.Ефективність запропонованих заходів в КФ КБ "Південний" 38 Висновки 42 Список використаної літератури 44

 • Шляхи удосконалення розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади іпотечного кредитування 1.1. Сутність та види іпотечного кредитування 8 1.2. Становлення іпотечного кредитування в Україні. 19 1.3. Зарубіжний досвід розвитку банківського житлового іпотечного кредитування 26 РОЗДІЛ 2. Організація іпотечного житлового кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Надра") 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика банку 46 2.2. Організація кредитування іпотечного житлового кредиту банком 54 2.3. Формування, розподіл та використання банківських ресурсів на іпотечне кредитування. 71 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні 3.1. Удосконалення управління кредитними ризиками при банківському іпотечному кредитуванні 83 3.2. Пропозиції щодо застосування нових іпотечних інструментів як засобів підтримки ліквідності банків та мінімізації ризиків 101 Висновки 108 Список літератури 112 Додатки


Cгенерировано за 0.009422 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100