Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Теория государства и права

Тема: «Суспільство, держава, право» (ID:114572)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 33 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………....3
1. Поняття суспільства як найбільш значної соціальної системи, його структура ……………………………………………………….…….……4
2. Поняття держава, її співвідношення з суспільством ………………....12
3. Регулювання суспільних відносин: поняття і види ………….…19
4. Теоретичні і практичні аспекти становлення правової держави в сучасному Українському суспільстві…………………………………………..….25
Висновки …………………………………………………………..…….32
Список використаної літератури ………………………………………33

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч.1. Теория государства – М.: Юристъ, 1995.
2. Губа А.В., Письменицький А.А., Слинько Д.В. Теорія держави і права. Посібник для студентів – Харків, 2000
3. Загальна теорія держви і права. Підручник /Під ред. Лазарєва В.В. – М.: Юристъ, 1996.
4. Загальна теорія держави і права: Підручник/ За ред.М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Харків: Право, 2002
5. Комаров С.А. Общая теорія госудрства и права. Учебник – М.: Юрайт, 1997.
6. Конституція України.
7. Конституційне право України / За ред. чл.-кор. НАН України В.Ф. Погорілка. - 4-те видання. - К.: Наукова думка. – 2003
8. Котюк І.І. Основ правознавства: Підручник. – Київ: Ґенеза, 2003
9. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. — К.: ВД «Стилос»: ПІД «Фоліант», 2003
10. Лазарєв В.Н. Общая теория права и государства - М.: 1994.
11. Макаров О.В. Соотношение права и государства – С-Пб., 1995.
12. Нерсесянц В.С. Правовой характервзаимоотношений личности, общества и государства /Социалистическое правовое государство: проблемы и мнения - М.: 1989.
13. Теорія держави і права / За ред..В.В. Копейчикова, С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком – Інтер, 2004
14. Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Марченка М.Н. - М.:Зерцало, 1997.
15. Теория государства и права. Курс лекцій /Під ред. Матузова Н.И. и Малька А.В. М.: Юрист, 1997.
16. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. Навчальний посібник для вищих учбових закладів /Під ред. проф. Стрекозова В.Г. - М.: Отчизна, 1993.
17. Четвернін В.А. Демократична конституційна держава. Введення в теорію - М.: 1993.
18. Шемшушенко Ю., Теоретичні проблеми формування правової держави//Право України, №12 (1995), с.7-10

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г. Гегеля
  Зміст Вступ 3 Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г. Гегеля 4 Висновки 11 Список використаних джерел 12

 • ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
  1. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 3 Вступ 3 1.1. Поняття «держава» і теорії її походження 3 1.2. Структура держави 6 1.3. Функції держави 7 1.4. Форми державного правління і державного устрою 8 1.5. Типи держави 12 Висновок 14 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА 15 Вступ 15 2.1. Поняття громадянського суспільства і його взаємозалежність із правовою державою 15 2.2. Риси громадянського суспільства 16 2.3. Громадянське суспільство і держава 17 Висновок 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 • Правова держава
  ПЛАН Вступ 3 1. Поняття та основні риси правової держави 5 2. Правова держава і громадянське суспільство 12 3. Правова держава і особистість Правосуддя в умовах держави 15 Висновки 24 Література і нормативні акти 25

 • Суспільство і право
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Право як першооснова цивілізації і культури суспільства 5 1.1. Визначення поняття права 5 1.2. Соціальна цінність і функції права 12 Розділ ІІ. Право і громадянське суспільство: іх взаємовідношення і взаємообумовленість 18 2.1. Правосвідомість, правова культура і право 18 2.2. Правомірна поведінка та правопорушення Правове регулювання суспільних відносин 23 Висновки 33 Список використаних джерел 36

 • Правова держава та громадянське суспільство
  ПЛАН 1. Правова держава та громадянське суспільство 2. Основні ознаки правової держави 3. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державно - правового режиму (форми держави) 4. Апарат держави як система державних органів. Місце аппарату в механізмі держави 5. Правоохоронна діяльність як різновид правозастосовчої діяльності

 • Держава, суспільство та соціальний прогрес
  Зміст Вступ 3 1. Поняття державного суспільства 4 2. Суспільство та соціальний прогрес 7 Висновок 12 Література 13

 • Держава і право Стародавнього Вавілону. Закони Хаммурапі
  Зміст 3. Держава і право Стародавнього Вавілону. Закони Хаммурапі. 22. Станово - представницька держава у Франції. 42. Політичний та державний устрій Російської імперії в XIX та на початку XX ст.ст.

 • Цивілізація, суспільство, держава, право
  Зміст ВСТУП 3 1. Поняття цивілізації та суспільства 4 2. Особливості сучасних держав, їх призначення та роль в суспільстві 7 3. Соціальне регулювання: поняття та види 10 4. Основні напрями держави і права в Україні 13 ВИСНОВКИ 18 Перелік використаних джерел 19

 • Цивілізація, суспільство, держава, право
  Зміст ВСТУП 3 1. Поняття цивілізації та суспільства 4 2. Особливості сучасних держав, їх призначення та роль в суспільстві 7 3. Соціальне регулювання: поняття та види 10 4. Основні напрями держави і права в Україні 12 ВИСНОВКИ 18 Перелік використаних джерел 19


Cгенерировано за 0.006226 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100