Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Теория государства и права

Тема: «Поняття і структура форми держави» (ID:114573)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 41 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст:

Вступ ...............................................................................................................3
Розділ 1. Поняття і структура форми держави ..........................................5
1.1. Загальне поняття форми держави......................................................
1.2. Види форм державного правління...................................................
1.3. Класифікація форм державного устрою........................................
1.4. Види форм державного (політичного) режиму...............................
Розділ 2. Форма Української держави за Конституцією України..............
2.1. Історичний розвиток форми Української держави ............................
2.2. Форма держави в Україні за Конституцією України .......................
Розділ 3. Проблемні аспекти юридичного закріплення форми держави конституційних актах України...........................................................................
Висновок .....................................................................................................
Список використаної літератури ..............................................................

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Конституція України. — К., 1996.
2. Авер’янов В.Конституційно-правовий статус українського уряду: проблеми реалізації // Юридичний журнал. – 2005. - №4
3. Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні.// ПравоУкраїни. - 2000. - №1
4. Загальна теорія держави і права./За ред. В.В.Копейчинкова, К:Юрінком Інтер-1999 р., С.- 76.
5. Кармазіна М. Інститут президентства в Україні: стан і перспективи досліджень // Політичний менеджмент. - 2004. - № 5 (8). - C.122-136
6. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 228 с.
7. Конституційне право України. / За ред В.Я. Гація, В.Ф. Погорійлка, Ю. М. Годики, - К: Укр центр правничих студій, 1996 –376с.
8. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005. — 592 с.
9. Основи держави і права: Hавч. посібник у запитаннях і відповідях для вступників до юpид. закладів/Спілка юристів України; С.Д.Гусаpєв, А.М.Колодій, Л.В.Кpавченко.- К.: Юpінфоpм, 1995. – 417 с.
10. Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф.,Наум М.Ю. Основи правознавства: Навч. посібник.-К.: “Знання”, КОО, 2000. - .356 с.
11. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави: Підручник для гуманітарних факультетів. - Київ: Тандем, 1996. - 240 с.
12. Селезньова І. Політична реформа/огляд загальних підходів / Кур’єр місцевого самоврядування. – Київ, 2005
13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
14. Теорія держави і права.: Навч. посібник. // Ю.А. Олійник, С.Д. Гусаєв, О.А. Смосаренко, К. Юрінком Інтер. – 2001-176с.
15. Теорія держави і права: Навч. посібник А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков / За ред. Лисенкова С.Л. К: Юрінко інтер, 2003. – с. 367.
16. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.
17. Шаповал В. Форма держави в конституційному праві // Вісник Конституційного суду України. – 2003. - №3. – с.65-80
18. Юридична енциклопедія: В 6 томах / Редколегія: Ю.С.Шемшученко (голова редколегії) та ін. - К., 2002.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Поняття, елементи, форми держави
  Зміст Вступ 3 1. Сутність і ознаки держави 4 2. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації 7 3. Поняття і структура форми держави 11 4. Форма правління держави 13 5. Форми державного устрою Політичний режим 16 Висновки 22 Список використаних джерел 23

 • Поняття і структура форми держави
  Вступ Розділ 1. Поняття і структура форми держави 1.1. Види форм державного правління 1.2. Класифікація форм державного устрою 1.3. Види форм державного (політичного) режиму Розділ 2. Форма Української держави за Конституцією України Розділ 3. Проблемні аспекти юридичного закріплення форми держави в конституційних актах України Висновок Список використаної літератури

 • Сутність і ознаки держави
  Зміст Вступ 3 1. Сутність і ознаки держави 4 2. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації 7 3. Поняття і структура форми держави 11 4. Форма правління держави 13 5. Форми державного устрою 16 6. Політичний режим 19 Висновки 22 Список використаних джерел 23

 • Поняття та структура форми держави. Становлення демократичної форми державного правління
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття та структура форми держави. Становлення демократичної форми державного правління 5 2. Державний устрій за демократичною конституцією 7 3. Становлення демократичних політичних режимів 10 Висновки 14 Література 15

 • держ устрий
  Вступ 3 1. Поняття і структура форми держави та загальна характеристика її складових 6 1.1. Поняття форми держави. Види форм державного правління 6 1.2. Поняття державного устрою та класифікація його форм 12 1.3. Види форм державного (політичного) режиму 13 2. Основні ознаки форм державного устрою 17 2.1. Особливості унітарної держави 17 2.2. Ознаки федерації 18 2.2.1. Становлення Російської Федерації як федеративної держави 24 2.3. Конфедерація та співдружність: поняття та ознаки 30 Висновки 34 Список використаної літератури 37

 • Форма держави як об'єкт дослідження у правовій науці
  ПЛАН Вступ 1. Форма держави як об'єкт дослідження у правовій науці. 2. Поняття форми держави. Складові елементи форми держави. 3. Коротка характеристика елементів форми держави. 4. Сутність держави. Співвідношення понять "сутність держави", "державна влада", "форма держави". Висновок

 • форма держави
  Вступ 3 Розділ 1. Форма держави як складова характеристика держави 5 1.1. Поняття та зміст форми держави 5 1.2. Проблеми удосконалення форми української державності 9 Розділ 2. Загальна харакетристика форми правління та державного устрою 12 2.1. Поняття та види форми правління 12 2.2. Поняття та особливості форм державного устрою 18 Розділ 3. Державний режим як складова частина форми держави 27 3.1. Поняття державного режиму. Співвідношення державного та політичного режиму 27 3.2. Види державного режиму 32 Висновки 34 Список використаних джерел 35

 • Форми держави в країнах європейського співтовариства: порівняльно-правовий характер
  План Вступ 3 1. Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми держави 4 2. Форми держави в країнах європейського співтовариства 8 2.1. Порівняльно-правова характеристика форм держави країн Європейського Союзу 13 2.2. Сполучене Королівство Великої Британії 15 2.3. Французька Республіка 19 Висновок 25 Список використаних джерел 26

 • Співвідношення суспільства і держави
  ЗМІСТ Вступ 3 Глава 1. Сутність та характеристика держави як суспільного явища 5 1.1. Загальні закономірності виникнення держави 5 1.2. Поняття і ознаки держави 10 Глава 2. Історичні етапи та особливості розвитку суспільства 16 2.1. Поняття і структура суспільства 16 2.2. Суспільство і його соціальні та політичні інститути 19 Глава 3. Основні напрями і форми співвідношення держави та суспільства 21 3.1. Громадянське суспільство й значення держави в його створенні 21 3.2. Співвідношення політичної системи суспільства і держави, держави і суспільства на сучасному етапі розвитку людства 28 Висновки 34 Література 37


Cгенерировано за 0.007896 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100