Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Банковское дело

Тема: «Організація кредитування фізичних осіб в комерційному банку» (ID:114576)

| Вид работы: Диплом | Объем: 75 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст:

Вступ............................................................................................................3
Розділ І. Загальна характеристика кредитування в комерційному банку та умов дослідження
1.1. Основні аспекти організації кредитної роботи в комерційному банку......................................................................................................................5
1.2. Дискусійні аспекти та нормативно-правове забезпечення з теми дослідження ........................................................................................................8
1.3. Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківських установ..........................................................................................13
Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування фізичних осіб в комерційному банку
2.1. Умови і порядок кредитування фізичних осіб........................25
2.2. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи............................35
2.3. Забезпечення зобов”язань позичальника - фізичної особи перед банком ................................................................................................................40
Розділ ІІІ. Удосконалення кредитування фізичних осіб в комерційному банку
3.1. Методи управління кредитним ризиком.....................................42
3.2. Шляхи удосконалення організації кредитування фізичних осіб ......................................................................................................................45
3.3. Застосування сучасних форм кредитування фізичних осіб.......................................................................................................................49
Розділ IV. Охорона праці у Коростенському відділенні Ощадбанку України................................................................................................................62

Висновки і пропозиції ...........................................................................71
Список використаної літератури............................................................74

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Закон України “Про банк і банківську діяльність “ від 20,03.91 р. №872 – ХІІ зі змінами і доповненнями
2. Агарков М.М. Основы банковского права. – М., 1994. – 427 с.
3. Аржевітін С. Кредитні спілки - цеглинка у підвалинах відродження підприємництва в Україні / Вісник кредитних спілок. – 1999-2000. – с.11
4. Банківські операції : Підручник / За ред . А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 462 с.
5. Банківське право України. Навчальний посібник. За заг.ред. А.І.Селіванова. –К.: Видавничий Дім “Ін Юрс”, 2000. – 384 с.
6. Банки и банковские операции : Учебник для вузов / Под ред. проф.Е.Ф.Жукова. – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ,1997. – 471 с.
7. Банковский портфель / Под ред. Ю.И.Коробова и др. – М., 1994. – Т.1. – 512 с.
8. Бондар О. Державне житлове кредитування населення в Україні : стан та шляхи удосконалення / Економіст. – 2001, №11, с.48-51
9. Бровкова Е.Г. Продивус И.П. Финансово-кредитная система государства. – К., 1997. – 341 с.
10. Вильнянский С.И. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль. – Харьков, 1995. – 239 с.
11. Вступ до банківської справи / За ред. Б.С. Івасіва. – К.: Лібра, 1998. - 439 с.
12. ГончаренкоВ.В. Особливості відродження кредитної кооперації / Фінанси України. – 1999 , №12, с.82-90
13. Гражданское право / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого : В 2-х т. – М., 1997. – Т.2. –587 с.
14. Гроші та кредит : Підручник. За заг.ред М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 601 с.
15. Гроші і кредит : Підручник /За ред. Б.С.Івасіва– К.: Лібра, 1998. - 327 с.
16. Гуревич И.С. Очерки советского банковского права. – Л,, 1959. – 421 с.
17. Ермаков С.Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков /Метод. рекомендации. – М.: Компания «Алес», 1995 – 184 с.
18. Ефимова Л.Г. Банковское право. – М., 1994. – 354 с.
19. Єрмоленко Г.Г. Коршикова Г.В. Аналіз кредитних операцій банків / Фінанси України. – 2001 , №3, с.130-133
20. Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательства при кредитовании и расчетах. – М., 1967. – 462 с.
21. Кредитование : Пер.с англ.. – К.: Торгово-издательское бюро ВНV, 1994. – 384 с.
22. Мрочко М.С., Павлів Т.В. Розвиток банківських послуг увсесвітній мережі Інтернет /Фінанси України. – 2001 , №9, с.130-135
23. Олійник О. Проблеми споживчого кредитування в Україні / Економіст. – 2001 , №7-8, с.28-30
24. Остапишин Т.П. Основи банківської справи : Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 112 с.
25. Основы банковского дела / Под ред.А.Н.Мороза. – К.: Либра. – 1994. – 352 с
26. Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні / Вісник НБУ,. – 1999, №11, с.42-43
27. Потійко Д.А. Аналіз кредитоспроможності в умовах ринкових відносин / Фінанси України. – 2001 , №1, с.118-123
28. Садеков А.А., Лісова Н.О. Кредитний скоринг - методика оптимізації та управління кредитними ризиками / Фінанси України. – 2001 , №8, с.118-122
29. Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку / Фінанси України. – 2002 , №4, с.119-125
30. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк : управление и операции. – М.: ИПЦЦ «Вазар-Ферро», 1994. – 320 с.
31. Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. – М.,1956. – 313 с.
32. Шульга Н.П., Гаманкова О.О., Ковганич І.М. Оцінка кредитоспроможності клієнта : Рекомендації банкіру при видачі кредиту. – К.: Київський інститут банкірів банку «Україна». – 1995

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Організація кредитування фізичних осіб в комерційному банку
  ЗМІСТ: Вступ……………………………………………………………………….3 Розділ І. Загальна характеристика процесу кредитування фізичних осіб в банку 1.1. Організація роботи банку щодо кредитування фізичних осіб ……………………………………………………………………………….…4 1.2. Класифікація споживчих кредитів.................................................. 7 1.3. Нормативно-правове забезпечення кредитування фізичних осіб ............................................................................................................................14 Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування фізичних осіб 2.1. Умови та порядок кредитування фізичних осіб.....................21 2.2. Аналіз кредитоспроможності фізичної особи............................28 2.3. Забезпечення зобов”язань позичальника перед банком ........31 2.4. Сучасний стан споживчого кредитування в Україні ............33 Розділ 3. Проблеми та шляхи удосконалення кредитування фізичних осіб в банку 3.1. Огляд поглядів вчених економістів і юристів з проблеми кредитування фізичних осіб..................................................................................39 3.2. Шляхи удосконалення організації кредитування фізичних осіб ..............................................................................................................................42 3.3. Застосування сучасних форм кредитування фізичних осіб.......46 Висновки і пропозиції ...............................................................................58 Список використаної літератури................................................................61

 • Необхідність та роль кредиту в ринковій економіці
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1 Суть, основні риси та принципи банківського кредитування 5 1.1.Суть, функції, роль та форми банківського кредиту 5 1.2.Організація банківського кредитування в Україні 11 1.3.Нормативно-правова база кредитування в банківській системі України 15 Розділ 2. Аналіз банківського кредитування Криворізької філії комерційного банку "Південний" 18 2.1.Характеристика та основні показники діяльності банку 18 2.2.Існуюча практика кредитування юридичних осіб в КФ КБ "Південний" 24 2.3.Споживче кредитування фізичних осіб в КФ КБ "Південний" 30 Розділ 3. Ефективність банківського кредитування в ринковій економіці України 35 3.1.Заходи, спрямовані на вдосконалення банківського кредитування 35 3.2.Ефективність запропонованих заходів в КФ КБ "Південний" 38 Висновки 42 Список використаної літератури 44

 • Інвестиційне кредитування фізичних осіб в Україні
  1. Стан та перспективи розвитку інвестиційного кредитування фізичних осіб в Україні 3 2. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 9 3. Роль лізингу у інвестуванні інвестиційних проектів 13 Література 16

 • Банківське обслуговування фізичних осіб
  Вступ 3 1. Економічний зміст, класифікація банківського обслуговування 5 1.1. Нормативне регулювання процесу надання послуг банку 5 1.2. Характеристика основних послуг комерційного банку 9 2. Особливості проведення операцій з обслуговування фізичних осіб 14 2.1. Загальна характеристика банку та аналіз фінансових результатів діяльності банку ВАТ "АБ "Енергобанк" 14 2.2. Аналіз процесу надання основних послуг та їх ефективність 17 3. Шляхи удосконалення обслуговування фізичних осіб в банку ВАТ "АБ "Енергобанк" 32 Висновки 39 Список використаної літератури 42 Додатки 45

 • СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Організація кредитного процесу в банку 5 1.1. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту 5 1.2. Принципи й умови кредитування 9 1.3. Основні форми і функції кредиту 14 Розділ 2. Організація споживчого кредитування банками 17 2.1. Суть і види споживчих кредитів 17 2.2. Основні умови споживчого кредитування 18 2.3. Особливості кредитування фізичних осіб на споживчі цілі та на нагальні потреби 20 2.4. Кредити фізичним особам для інвестиційної діяльності 21 2.5. Порядок оформлення та видачі споживчого кредиту 22 2.6. Пролонгація кредитного договору та відстрочення/розстрочення платежів за споживчим кредитом 24 2.7. Порядок погашення споживчого кредиту, нарахування та сплати процентів за користування ним 26 2.8. Контроль за цільовим використанням споживчого кредиту та його своєчасним погашенням 27 2.9. Робота з нестандартними споживчими кредитами 29 Розділ 3. Бухгалтерський облік споживчого кредитування 32 Висновки 39 Література 41

 • Звіт про проходження виробничої практики
  Вступ 3 1.Організація діяльності комерційного банку 4 2.Організація та облік кредитних операцій 6 2.1.Організація роботи з кредитування клієнтів 6 2.2.Короткострокове кредитування юридичних осіб 7 2.3.Операції з векселями 9 3.Організація обліково-операційної роботи банку 11 3.1.Загальна характеристика обліково-операційної роботи і її організація 11 3.2.Документообіг та внутрішньобанківський контроль. Аналітичний і синтетичний облік 12 4.Організація та облік розрахункових операцій 14 4.1.Поточні рахунки 14 4.2.Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями 15 5.Касово-емісійна діяльність банку 17 5.1.Організація емісійно-касової роботи 17 6.Організація та облік операцій з іноземною валютою 20 6.1.Організація валютних операцій 20 6.2.Організація з міжнародних розрахунків за товари та послуги 20 6.3.Розрахунки платіжними картками 22 7.Економічний аналіз діяльності банку. Внутрішній та зовнішній аудит 23 7.1.Аналіз економічних нормативів діяльності банку 23 7.2.Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку 24 7.3.Внутрішній аудит 26 Висновки 28 Список використаної літератури 30

 • Аналіз кредитно-розрахункового обслуговування банками юридичних і фізичних осіб.
  ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації кредитної діяльності комерційними банками 6 1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування 6 1.2 Поняття кредитного ризику та кредитного процесу 10 Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування в Святошинському відділенні №171 АППБ "Аваль". 20 2.1 Процес кредитування клієнтів банку 20 2.2 Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками банку 27 Розділ 3. Способи захисту від кредитного ризику 33 Висновок 38 Список використаної літератури 40 Додатки 42

 • "ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ"
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Оподаткування фізичних осіб в Україні 5 1.1. Економічна суть, значення та етапи розвитку податків 5 1.2. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб 13 Розділ 2. Аналіз сучасного стану прямого оподаткування в Україні 20 2.1. Аналіз змін в оподаткуванні фізичних осіб 20 2.2. Аналіз спрощеної системи оподаткування фізичних осіб 39 2.3. Прогнозування надходжень податку з доходів фізичних осіб на 2007 рік 43 Розділ 3. Шляхи вдосконалення прямих податків з громадян 49 Висновок 55 Список використаної літератури 57

 • Механізм інвестиційного кредитування
  План 1. Механізм інвестиційного кредитування. 2. Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб. 3. Інвестиційне кредитування в Україні іншими фінансово-кредитними організаціями. 4. Практичне завдання.


Cгенерировано за 0.021361 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100