Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Медицина

Тема: «Організація профілактичної допомоги у боротьбі з наркоманією серед молоді в Україні» (ID:114578)

| Вид работы: Диплом | Объем: 87 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП...........................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти організації профілактики наркоманії серед молоді ...........................................................................................................5
1.1. Сутність проблеми наркоманії ..........................................................5
1.2. Особливості профілактики наркоманії та класифікація її методів ...................................................................................................................12
1.3. Основні фактори наркотизації молоді ........................................... 39
РОЗДІЛ 2 Оцінка стану наркоманії серед молоді в Україні ...........47
2.1. Аналіз факторів розповсюдження наркоманії серед молоді в Україні ...................................................................................................................47
2.2. Аналіз масштабів вживання наркотиків в Україні........................48
2.3. Соціологічний моніторинг вживання психоактивних речовин молоддю .................................................................................................................53
РОЗДІЛ 3 Проблеми і перспективи організації профілактики наркоманії серед молоді.....................................................................................63
3.1. Проблеми профілактики наркоманії в Україні ............................ 63
3.2. Посилення законодавчої бази протидії наркоманії ..................... 68
3.3. Вдосконалення профілактики наркотизму ....................................71
ВИСНОВКИ ............................................................................................... 80
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..........................................83

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України „Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”. 15 лютого 1995 року N 62/95-ВР
2. Закон України „Про обіг в Україні наркотичніих засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” 15 лют. 1995 р. № 60/95—ВР
3. Указ Президента України «Про Концепцію розвитку охорони здоров'я населення України» від 7 грудня 2000 року № 1313/200
4. Антинаркотичне законодавство: характеристика Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" // Юрид. вісник України. - 1997. - 22-28 трав. (№ 21). - (Інформ.-правов. банк). - С. 18-31.
5. Балакірєва О. М., Яременко О. О. Рівень розповсюдження та структура вживання алкоголю та інших наркотичних речовин серед підлітків в Україні: соціологічний вимір. — Київ, 1998.
6. Белогуров С.Б. Наркотики и наркомания. - С.Пб.: Унив. кн., 1997. - 223 с.
7. Белогуров С.Б. Наркотики и наркомания: Книга для всех. - М.: Бином; С.Пб.: Унив. кн., 1997. - 112 с.
8. Битенский В.С., Херсонский Б.Г., Дворяк С.В., Глушков В.А Наркоманиия у подростков. - К.: Здоровье, 1989.-215с.
9. Бут М. Ловля кайфа на живца // Зеркало недели. - 1995. - 22-28 июля. - С. 9.
10. Бут М. Наркотики: забороняючи, провокуй?: [Політика Нідерландів щодо наркотиків] // Голос України. - 1995. - 31 трав. - С. 5.
11. Гилинский Я.И. Война с наркотиками или мирное сосуществование // Тез.конф. по проблемам девиантного поведения. - С.Пб., 1998. - С. 5-6.
12. Гилинский Я.И. Наркотизм: мифы и реальность // Молодежь. Цифры, факты, мнения. - 1996. - № 1.- С. 80-84.
13. Горбачева А. Наркоманы есть везде // Врач. - 1998. - № 9. - С. 38-39.
14. Гунський Ю. І., Шаповалова В. А., Кутько І. І., Шаповалов В. В. Лікарські засоби у психофармакології. — Київ: Здоров’я; Xарків: Торсінг, 1997. — 288 с.
15. Гурвич И.Н. Социальная психология здоровья: Автореф. дис. д-ра психолог, наук. - С.Пб., 1998. - 35 с.
16. Жариков Н.М. Лекции по клинической наркологии // Под. ред. Н.Н. Иванца. - М.: Б.и., 1995. - 164 с.
17. Звіт перед українським народом (про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України в 1999 році). — Київ: МВС України, 2000.
18. Иванец Н.А, Анохина И.П., Стрелец Н.В. Современное состояние проблемы наркомании в России //Журн.неврологии и психиатрии им. Корсакова. - 1997. -Т.97. - № 6. - С. 19-22.
19. Иванов В.И. Куда устремилась наркомысль? // Мед. консультация. - 1996. - № 2(10). - С. 7.
20. ИвасюкВ.П., Филиппович С.А. Государственная профилактика в сфере профилактики наркомании и СПИ¬Да в Украине // Междунар. мед. журн. (X). - 1997.- Т. 3.- № 4. - С. 71.
21. Информационный дайджест «Программа снижения вреда от употребления наркотиков». – Киев, 2002 год, №9. – С. 54-61.
22. Копыт Н. Я., Сидоров П. И. Профилактика алкоголизма. — М.: Медицина, 1986. — 240 с.
23. Клименко Т. Наркомания сегодня // Врач. - 1995. - № 4. - С. 34-36.
24. Колесникова Э.А. Наркомания - как угроза здоровью молодежи // Материалы ювенолог. конф. "Молодежь России - потерянное поколение или надежда XXI века?". - С.Пб., 1998. - С.98-99.
25. Лнтвинцев С.В. Наркомании в России и а Вооружённых Силах // Военно-мед. журн. - 1998. - Т. 319. - № 9.-С. 21-24.
26. Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология: Руководство. — Л.: Медицина, 1991. — 304 с.
27. Линский И. В., Минко А. И., Первомайский Э. Б. Актуальные тенденции распространения зависимости от психоактивных веществ на Украине // Наркология. — 2005. — № 4. — С. 12–17.
28. Лінський І. В., Мінко О. І. Первомайський Е. Б., Гапонов К. Д. Нові дані про співвідношення поміж процесами поширення опіоїдної та алкогольної залежності в Україні і про їхній зв’язок із 11-річним циклом сонячної активності // Архів психіатрії. — 2004. — Т. 10, № 3. — С. 127–134.
29. Матишевський П. Боротьба з наркоманією: нове законодавство // Юрид. вісник України. - 1995. - 8 серп. (№ 6). - С. 2.
30. Музика А. Загальна характеристика об‘єктивної сторони злочинів, пов‘язаних з наркоманією // Право України. - 1997. -№ 5. - С. 67-73.
31. Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.
32. Музика А. Злочини в галузі обігу наркотичних засобів (зауваження до глави XIII проекту КК України) // Право України. - 1996. - № 12. - С. 58-63.
33. Наркомания - всеобщее бедствие: Беседа с дир. НИИ наркологии МЗ РФ проф. Н. Иванцом // Врач. - 1998. - № 9. - С. 3-5.
34. Наркоманія, СНІД, алкоголізм - загальна національна проблема// Іменем закону. - 1996. - 21 черв. (№ 25). - С. 8-9.
35. Несколько слов о наркотиках //Авт.-сост. В.Ю. Котляков. - Люберцы: И.М-Информ, 1999. - С. 7-10.
36. О неотложных мерах по борьбе с распространением наркомании в Росии: Вокруг парламенских слушаний// Врач. - 1998. - № 9. - С. 5-9.
37. Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін’єкційних наркотиків / О.М.Балакірєва, М.Ю. Варбан, О.О. Яременко та ін.; UNICEF.– К.: Центр “Соц. моніторинг”, 2003.– 229 с.
38. Пацера М. "В Україні існує наркомафія - отже, в наркотизації беруть участь керівники держави", - вважає В. Івасюк: // Київ. відомості. - 1998. - 6 лют. - С. 3.
39. Піщенко Г., Тищенко О. Соціокультурні та геополітичні чинники поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу в Україні // Право України.– 2005.– № 2.– С. 73-77.
40. Профілактика наркотизації: Збірник інформаційних, теоретичних та методичних матеріалів з проблем девіантної поведінки підлітків і молоді. — Київ, 1994. — Вып. 1.
41. Пятницкая И.Н. Наркомания как социальная и общемедицинская проблема // Рос. мед. журн. - 1996. - №4.- С. 5-10.
42. Россия против наркотиков. Специальный выпуск информационного сборника «Безопасность». — М., 1998. — № 11–12 (45).
43. Рущенко И. П., Кузьминов В. Н. Первичная профилактика наркомании в Украине: обзор опыта и постановка проблемы // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. П. Рущенко. — Харьков: Финарт, 2002. — С. 73–83.
44. Рущенко И. П., Сердюк А. А. Социологический мониторинг употребления психоактивных веществ в молодёжной среде // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. П. Рущенко. — Харьков: Финарт, 2002. — С. 93–101.
45. Свеженцева Ю. А. Социокультурные аспекты приобщения к наркотикам: качественный анализ проблемы // Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — С. 84–129.
46. Селіванов М. П., Хруппа М. С. Антинаркотичне законодавство України. Теорія. Історія. Коментар. — Київ, 1997.
47. Силласте Г.Г. Новая наркоситуация в России // Социолог, исследования. - 1994. - № 6. - С. 15-17.
48. Синицкий В.Н. Наркомания: современные представления // Журн. практ. врача. - 1996. - № 4. - С. 23-25.
49. Синицкий В.Н. Проблема наркомании в Украине: социально-психологические и медико-биологические ас¬пекты//Мед.вести. - 1998.-№ 4. - С. 13-16.
50. Скворцова ЕС. Потребление наркологически действующих веществ среди городских подростков-школьни¬ков России // Рос. мед. журн. - 1998. - № 6. - С. 22-26.
51. Скворцова ЕС., ЧеремныхЛ.Т. Особенности наркотизма среди подростков-школьников Российской Фе¬дерации // Пробл. соц. гигиены и история медицины. - 1998. - № 6. - С. 10-13.
52. Скрипник А Спецслужба осуществляет интенсивную терапию:/ Зеркало недели. - 1998. - 28 февр.-6 марта. - С. 13.
53. Социальна медицина и организация схорони здоров'я / За ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 676 с.
54. Тюрина Л. Федеральное законодательство и проблема наркобизнеса в США // Закон. - 1993. - № 5. - С. 60-63.
55. Україна. Людський розвиток. 1999. Звіт. Спільний проект Програми розвитку ООН та Уряду України. — Київ, 2000. — 96 с.
56. Фридман Л. С., Флеминг Н. Ф., Робертс Д. Х., Хайман С. Е. (ред.) Наркология / Пер. с англ. — М.–СПб.: Бином – Невский Диалект, 1998. — 318 с.
57. Хруппа М. Виробити кримінологічне поняття нелегального обороту наркотичних засобів // Право України. - 1994. - № 3-4. - С. 31-34.
58. Шестопалова В. Наркоманія підходить до наших домівок: // Укр. газета. - 1997. - 17 квіт. (№8). - С. 4.
59. Шутий В. Щоб "біла смерть" не губила наших дітей// Київ. правда. - 1995. - 23 лют.
60. Ярмыш А. Н., Соболев В. А., Сердюк А. А. Политико-правовая и методологическая основа профилактики аддиктивного поведения в Украине и Харьковском регионе // Молодёжь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. В. А. Соболева, И. П. Рущенко. — Харьков: Торсинг, 2000. — С. 272–292.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Безробітність серед молоді як соціально-педагогічна проблем
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Основні передумови соціально-педагогічної діяльності в Україні 5 1.1. Основні напрями державної молодіжної політики 5 1.2. Система центрів соціальних служб для молоді України 13 Розділ 2. Безробітність серед молоді як соціально-педагогічна проблема 24 2.1. Становище молоді в основних сферах життєдіяльності 24 2.2. Найважливіші соціальні проблеми молоді. Безробітність молоді 28 Висновок 34 Список використаної літератури 36

 • Законодавча база діяльності в сфері надання соціальної допомоги молоді
  План Вступ 3 1. Законодавча база діяльності в сфері надання соціальної допомоги молоді 4 2. Правове регулювання діяльності центрів для молоді 7 3. Основні напрями державної соціальної політики молоді 9 4. Надання психологічної допомоги молоді центрами соціальних служб 20 Висновки 24 Література 25

 • Основні принципи, засоби і форми виховної роботи серед молоді
  План Основні принципи, засоби і форми виховної роботи серед молоді 3 1. Основні напрями державної молодіжної політики 3 2. Система центрів соціальних служб для молоді України 8 Список використаної літератури 17

 • Наркоманія: поняття, тенденції розвитку та поширення
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Наркоманія: поняття, тенденції розвитку та поширення 5 1.1 Історичний аспект наркоманії в світі 5 1.2 Розвиток наркоманії в Україні 7 1.3 Наркоманія серед молоді 9 1.4. Особливості та причини дитячої наркоманії 15 Розділ 2. Робота з неповнолітніми наркоманами 20 2.1. Профілактика наркоманії 20 2.2. Реабілітаційні програми з наркозалежними 23 2.3. Використання різних методів та методик в роботі з наркозалежними 28 Розділ 3. Приклад діяльності соціальної служби по наданню допомоги особам, які вживають наркотики 38 Висновок 43 Література 45

 • "Проблем молодіжної політики та соціальної роботи з молоддю"
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Сучасний стан соціальних та психологічних проблем молодих людей в Україні 5 1.1. Проблема № 1 Поширення пияцтва серед молоді (соціально-психологічні причини) 5 1.2. Проблема № 2. Передумови споживання молодими людьми наркотичних речовин. Актуальні питання профілактики наркоманії. 7 1.3. Психологічне обґрунтування використання ЗМІ та різних видів рекламної продукції з метою профілактики нарко-, токсикоманії та алкоголізму 13 1.4. Проблема № 3. Неефективність державної політики у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом 16 Розділ ІІ. Проблеми зайнятості молоді. Організація, що вирішує проблеми даної категорії населення 20 2.1. Молодь у політиці та на ринку праці 20 2.2. Проблема № 4. ВІЛ/СНІД у сфері праці 22 2.3. Проблема № 5. Молодь в місцях позбавлення волі. Особливості соціальної роботи з ними. 26 2.4. ЦССМ - допомога у вирішення проблем молоді 28 Висновки 32 Список використаних джерел 34

 • "Реформування системи надання соціальної допомоги в Україні"
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Характеристика існуючої системи соціальної допомоги 4 Розділ 2. Основні напрями реформування системи соціальної допомоги сучасному етапі 11 2.1. Стан соціального захисту в Україні 11 2.2. Пріоритети соціальної політики 13 2.3. Реформування системи соціальної допомоги 14 2.4. Вдосконалення механізму державної допомоги сім'ям з дітьми 16 Розділ 3. Пріоритетні напрямки надання послуг ССЗН 22 3.1. Реформування системи соціального обслуговування 22 3.2. Надання послуг та допомоги ветеранам праці та іншим громадянам похилого віку 23 Висновок 26 Список використаних джерел 29

 • Організація виховної та профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Фактори, що призводять до формування у дитини делінквентної поведінки 4 Розділ 2 Ресоціалізація неповнолітніх правопорушників в умовах ВТК 9 2.1 Завдання та напрями ресоціалізаційної діяльності у ВТК 9 2.2 Принципи ресоціалізації 12 Розділ 3 Організація виховної та профілактичної роботи з неповнолітніми правопорушниками 16 3.1 Індивідуальна організаційно-виховна робота з неповнолітніми правопорушниками які звільнилися з виправно-трудової колонії 16 3.2 Адаптація неповнолітніх правопорушників, звільнених з місць позбавлення волі 23 3. 3 Профілактична робота, спрямована на попередження повторних правопорушень 25 Висновок 28 Використана література 30 Додаток 1 32 Додаток 2 34

 • Проблеми безробіття молоді
  Вступ 3 1. Характерні риси сучасної молоді 3 2. Зміст проблеми 5 4. Заходи, спрямовані на зниження рівня безробіття 8 5. Рішення проблеми зайнятості молоді 9 Висновок 11 Список використаної літератури 12 Додатки 13

 • Допомога на поховання
  З М І С Т Вступ…………………………………………………..……………..3 Розділ 1. Загальна характеристика допомоги на поховання.5 1.1. Допомога на поховання як різновид соціальної допомоги………………………………………………………..5 1.2. Історія виникнення і розвитку допомоги на поховання……………………………………………………….8 Розділ 2. Розміри і виплата допомоги на поховання………..10 2.1. Органи за рахунок яких виплачується допомога…..10 2.2. Розмір допомоги на поховання……………………...15 2.3. Порядок виплати допомоги на поховання…………18 2.4. Порядок поховання окремих категорій осіб………22 Висновки……………………………………………………………25


Cгенерировано за 0.006977 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100