Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> БЖД

Тема: «Управління станом здоров’я в радіоактивно-забруднених районах» (ID:114579)

| Вид работы: Диплом | Объем: 81 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні засади управління охороною здоров’я ...............5
1.1. Основні проблеми управління охороною здоров’я в Україні......5
1.2. Система охорони здоров’я України ................................................12
1.3. Правові засади управління охороною здоров’я України ............25
РОЗДІЛ 2. Особливості управління станом здоров”я в радіактивно-забруднених районах Житомирській області ..................................................42
2.1. Медичне забезпечення потерпілих від аварії на ЧАЕС .............40
2.2. Аналіз діяльності закладів охорони здоров’я в Житомирській області.....................................................................................................................45
2.3. Моніторинг за станом здоров’я населення Житомирської області, постраждалого від катастрофи на ЧАЕС ........................................................54
РОЗДІЛ 3. Удосконалення управління охороною здоров’я в радіактивно-забруднених районах .....................................................................62
3.1. Механізм вирішення проблем управління охороною здоров’я..62
3.2. Шляхи оптимізації управління охороною здоров’я в радіактивно-забруднених районах У країни ....................................................66
3.3. Оцінка надання медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС та перспективи розвитку системи управління станом здоров’я в радіактивно-забруднених районах....................................................72
ВИСНОВКИ ..............................................................................................75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................79

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналіз здоров'я населення України та діяльності лікувально-профілактичних установ у 2004 р.: Статистичний довідник Центру медичної статистики МОЗ України. - К.: МОЗ України, 2005. - 322 с
2. Афанасьев Є. Зачароване коло невирішених питань системи охорони здоров’я Колегія Міністерства охорони здоров’я України / Здоров”я України. – 2005. - №8. – с.3-5
3. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров”я – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 312 с.
4. Гладун 3. С. Адміністративно-правовий аналіз положення про Міністерство охорони здоров'я України // Проблеми державс творення і захисту прав людини в Україні / Міністерство охорони здоров'я України (Матеріали 1-ї регіональної наукової конференції (лютий 1995 р.). - Львів, 1995.
5. Голяченко О. М., Сердюк А. М., Приходський О. О. Соціальна медицина, організа¬ція та економіка охорони здоров'я: Підручник для вищих навчальних закладів. -Тернопіль - Київ - Вінниця, 1997.- С. 110.
6. Голяченко О. М. Українська здоровоохорона: як вийти з кризи. - Тернопіль:Лілея, 1999. – 126 с.
7. Гордієнко С.М. Минздрав решительно настроен на реформу / Здоров”я України. – 2005. - №7. – с.11-13
8. Грицюк І. Аварія на Чорнобильській АЕС та захворювання щитовидної залози: Обзор // Медицина світу. - 2000. - Т. VIII, № 4. - C. 204-210
9. Громадське здоров‘я, громадське медсестринство /Скляров Є.Я., Пірогова В.І, Мартинюк І.О., Лобойко М.С та інші. – Київ, 2000. - 225 с
10. Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохраниния. – К., 1994. – 234 с.
11. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91 № 796-ХІІ
12. Здоров'я населення України та діяльність лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоров'я. (Щорічна доповідь. 1997 рік). - К.: МОЗ України, Укра¬їнський інститут громадського здоров'я, 1998.— С. 364.
13. Злоякісні новоутворення в Україні в 1993-1995 рр. і розповсюдженість злоякісних новоутворень в популяції України в 1991-1996 рр., Київ., 1998.
14. Кімакович В.Й. От нашей будничной работы зависит жизнь сотен тысяч людей/Здоров”я України. – 2005. - №4. – с.7-8
15. Коваленко А.Н. Радиация и здоровье человека — сквозь призму чернобыльского опыта/ Здоров”я України . – 2004 . - №6. – с.12-14
16. Концепція реформування системи охорони здоров»я Украъни / «Ваше здоров”я». – 1996. - №11. – с.3-5
17. Куценко В., Богуш Л. Потенціал сфери охорони здоров”я: регіональні аспекти/ Економіка України. - №3. – 1999, с.23-27
18. Марунич В.В. и др. Организация и оптимизация медико-социальной экспертной помощи детскому населению, пострадавшему в результате Чернобыльской катастрофы // Вісник соц. гігієни та організ. охор. здоров. України. - 2000. - № 4. - С.13-16
19. Основи законодавства України про охорону здо¬ров'я. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4,ст.19; 1993, № 11, ст. 93; 1993, № 15,ст.132; 1994, №28, ст.235; 1994, №41, ст.376; 1994, №45, ст.404; 1997,№ 15, ст.115; 2000, № 19, ст.143; 2003, № 10-11, ст.86.
20. Охорона здоров”я в Україні – ліцензування та акредитація: навч.посібник. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2003. – 334 с.
21. Павловський В.А., Мірошниченко А.І., Іванова А.В. Віддалені наслідки Чорнобильської катастрофи // Вісник
Житомирського педуніверситету. — 2003.— №11.— С. 249-252.
22. Пономаренко В.М. Державна політика з питань охорони здоров”я населення України, постраждалого внаслідок чорнобильської катастрофи
23. Програма заходів щодо організації комплексного медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2003 р. / МНС, МОЗ, Академія медичних наук України.— К., 2004.—96 с.
24. Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи. Збірник законодавчих актів та нормативних документів за 1991-2000 роки / За ред. В. Дурдинця. — К.: Чорнобиль-Інтерінформ, 2001.—622 с.
25. Хижняк М. І., Нагорна А. М. Здоров'я людини та екологія. - К.: Здоров'я, 1995. - 229 с.
26. Хунов Ю.А. Механізми державного регулювання в період реорганізації охорони здоров”я / Вісник наукових досліджень. – 2001 . -№3. – с.103-104

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Злочини у сфері обігу наркотичних засобів
  зміст Вступ 3 1. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 5 психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 5 1.1 Загальне поняття та класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 5 1.2 Злочини – у сфері незаконного обігу наркотиків 10 2. Міжнародно-правові аспекти 16 2.1 Російський досвід 16 2.2 Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 22 3. Злочини проти здоров’я населення 25 3.1 Порушення правил боротьби з епідеміями 25 3.2. Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами або токсинами 26 3.3 Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції 30 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 37

 • Управління фінансовим станом підприємства СТОВ „Україна”.
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовим станом підприємства...5 1.1. Сутність фінансового стану підприємства та методика оцінки......5 1.2. Нормативне забезпечення оцінки фінансового стану......................10 1.3. Методи оцінки фінансового стану.....................................................12 Розділ 2. Оцінка управління фінансовим станом підприємства СТОВ „Україна”....................................................................................................16 2.1. Загальна характеристика підприємства.............................................16 2.2. Економічна оцінка діяльності підприємства.....................................18 2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності.........................................20 2.4. Оцінка фінансової стабільності підприємства..................................22 2.5. Аналіз діагностики банкрутства.........................................................28 Розділ 3. Шляхи покращення управління фінансовим станом підприємства..........................................................................................................32 3.1. Покращення оборотності активів.......................................................32 3.2. Зміцнення фінансової стійкості..........................................................34 Висновки................................................................................................................39 Список використаної літератури.........................................................................41 Додатки

 • Маркетинг медичних та фармацевтичних послуг
  Зміст: ВСТУП ……………………………………………………………...……..2 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади управління охороною здоров’я …...…3 1.1. Система охорони здоров’я України ………………………………..3 1.2. Правові засади управління охороною здоров’я України ………12 1.3. Основні проблеми управління охороною здоров’я в Україні 19 РОЗДІЛ 2. Управління системою охорони здоров'я в ОДПТС «Лісовий берег» ……………………………………………………………………………...23 2.1. Організаційно-економічна характеристика обласного дитячого протитуберкульозного санаторію „Лісовий берег” ………………………….23 2.2. Система управління охороною здоров»я в ОДПТС «Лісовий берег»……………………………………………………………………………..26 2.3. Управління фінансово-господарською діяльністю ОДПТС «Лісовий берег» ………………...……………………………………………….34 РОЗДІЛ 3. Вдосконалення управління системою охорони здоров'я в дитячих закладах ……………………………………………………………..…39 3.1. Оцінка сучасного стану управління системою охорони здоров'я в дитячих закладах ………………………………………………………………..39 3.2. Вдосконалення фінансово-господарської діяльності ОДПТС «Лісовий берег»……………………………………………………………….…41 3.3. Вдосконалення оцінки ефективності медичних послуг ………...45 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………….…………………47 Список використаної літератури ………………………………………49 Додатки ……………………………………………………………….….50

 • Поняття про "здоров`я", його тлумачення та значення
  Зміст Вступ 3 1. Поняття про "здоров`я", його тлумачення та значення 6 2. Основні фактори та умови, які зумовлюють стан здоров`я, їх характеристика 10 3. Значення культури, свідомості людини та її відношення до свого здоров`я, наука управління здоров`ям 17 4. Критерії, ознаки здоров`я людини, поняття про валеологічний моніторинг 22 5. Порушення здоров`я: три стани захворювання, їх основні причини та шляхи запобігання 25 Висновок 30 Література 31

 • Урядові органи державного управління при Міністерстві охорони здоров'я України
  Зміст Вступ 4 Розділ 1. Органи державної виконавчої влади в сфері управління охороною здоров'я 6 1.1. Міністерство охорони здоров'я України 6 1.2. Місцеві органи управління охороною здоров'я 10 Розділ 2. Урядові органи державного управління при Міністерстві охорони здоров'я України 12 2.1. Міжвідомча координаційна рада з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров'я 12 2.2. Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 13 2.3. Комітет з контролю за наркотиками 17 Розділ 3. Окремі служби в системі органів управління охороною здоров'я 19 3.1. Органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду 19 3.2. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів 22 3.3. Державна службу медицини катастроф 25 3.4. Медико-соціальні експертні комісії 27 Висновки 29 Література 33

 • Поняття про здоров'я, його тлумачення та значення
  Зміст 1. Поняття про здоров'я, його тлумачення та значення 3 2. Основні фактори та умови, які зумовлюють стан здоровья , їх характеристика 4 3. Значення культури, свідомості людини та її відношення до свого здоров'я, наука управління здоров'ям 6 4. Критерії, ознаки здоров'я людини, поняття про валеологічний моніторинг 6 5. Порушення здоров'я : складові хвороби, їх основні причини та шляхи запобігання 8 Список використаної літератури 11

 • Вчення про здоров'я
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Вчення про здоров'я 4 2. Градації, критерії і групи здоров'я 7 3. Загартування - шлях до здоров'я 9 4. Значення оздоровчої ходьби для організму 11 5. Потреба у складанні "Паспорту здоров`я" 12 Висновки 14 Список використаних джерел 15

 • Вчення про здоров'я
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Вчення про здоров'я 4 2. Градації, критерії і групи здоров'я 6 3. Загартування - шлях до здоров'я 8 4. Значення оздоровчої ходьби для організму 9 5. Потреба у складанні "Паспорту здоров`я" 10 Висновки 12 Список використаних джерел 13

 • „Особливості бюджетного фінансування охорони здоров’я в Україні
  ЗМІСТ: ВСТУП ………………………………………………………………..…3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я …………………………………………..5 1.1. Суть та принципи бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я ………………………………………………………………..5 1.2. Фінансове планування в закладах охорони здоров’я ……….12 1.3. Нормативно-правове регулювання бюджетного фінансування охорони здоров’я ……………………………………………………………….23 РОЗДІЛ 2. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я ………………………………………………………...32 2.1. Стан бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я …32 2.2. Кошториси доходів і видатків закладів охорони здоров’я…..37 2.3. Фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів в закладах охорони здоров’я ………………………………………………….…42 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я В УКРАЇНІ …………………………..48 3.1. Зарубіжний досвід бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я ……………………………………………………………….48 3.2. Програмно-цільовий метод фінансування закладів охорони здоров”я…………………………………………………………………………..55 3.3. Шляхи реформування фінансування галузі охорони здоров’я України …………………………………………………………………………..60 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………..66 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….70


Cгенерировано за 0.006152 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100