Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> НОВОЕ

Тема: «ЗМІСТ : Вступ …………………………………………………………………..….3 Розділ І. Основні теоретичні аспекти сутності державного регулювання 1.1. Становлення економічних функцій української держави…………6 1.2. Основні функції державного регулювання……………………….14 1» (ID:114589)

| Вид работы: Универсальная | Объем: 92 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ


Як відомо, існування будь-якої економічної системи ґрунтується на розподілі повноважень і прав на прийняття рішень між державними установами та окремими суб'єктами господарювання. В умовах ідеальної моделі ринкової економіки засоби виробництва переважно перебувають у приватній власності, а держава дістає можливість розпоряджатись виробничими фондами та іншим майном лише на підставі його придбання та безпосереднього володіння. Альтернативою ринковій економічній системі є командно-адміністративна модель, за умов існування якої суб'єкти господарювання мають свободу вибору у прийнятті рішень лише в межах, визначених державними установами. В свою чергу, як переконливо свідчить досвід СРСР, у визначенні стратегії державної політики щодо всіх сфер господарства політичні пріоритети майже завжди домінували над критеріями економічної доцільності. Саме цей чинник став головним у зниженні ефективності радянської економічної системи та призвів до її розпаду.
У світовій практиці розроблено і особливий варіант існування національного господарства - змішану економіку. Ця виробничо-господарська система поєднує у собі різні форми власності ; ринкові принципи вільної конкуренції та державне регулювання соціально-економічних процесів. Змішана економіка використовує як цінові механізми організації, так і окремі варіанти урядового втручання для впорядкування макроекономічної нестабільності та ліквідації недоліків ринку.
Саме принципи функціонування змішаної економічної системи найбільше відповідають особливостям перехідного періоду, що відбуваються в даний час в Україні. Одними з найважливіших умов

Список литературы:

Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України, його управління на місцях Контроль за дотриманням норм законодавства шодо охорони довкілля Закон України "Про охорону навколишнього природнього середовища" (№1264-ХІІ від 25 червня 1991 р.
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, відповідні установи на місцях Контроль у сфері Закон України "Про основи містобудування" (№2780-ХІІ від 16 листопада 1992р.)
Національний банк України та його уповноважені банки на місцях Контроль за дотриманням законодавства про банківську діяльність, інспектори або аудитори, яких призначає Національний банк України (НБУ), мають право перевіряти всі банки, що їх охоплює наглядова діяльність НБУ Закон України "Про банки та банківську діяльність" (№2121-ІІІ від 7 грудня 2000р.)
Комітет України з питань стандартизації, метрології та сертифікації Контроль за дотриманням стандартів, норм і правил (крім будівельних, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідеміологічних та ветеринарних норм і правил) у розробленні, виробництві, під час зберігання, транспортування, використання, експлуатації, реалізації та утилізації продукції на підприємствах, в оптових торговельних організаціях за винятком реалізації товарів у сфері роздрібної та оптово-розрібної торгівлі, випуску та реалізації продукції на підприємствах громадського харчування та надання послуг громадянам як споживачам, контроль за підтриманням належного рівня якості сертифікованої продукції, дотриманням правил проведення випробувань продукції Декрет Кабінету міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (№30-93 від 8 квітня 1993р.)
Державний комітет статистики України, управління статистики в Автономній Республіці Крим та в областях, міські й районні відділи
Розгляд справ про адміністративні правопорушення
Закон України "Про державну статистику" (№2614-ХІІ від 17 вересня 1992р.
Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи й регіональні служби державного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних правил транспортування об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду й вимог щодо оформлення ветеринарних документів, контроль за дотриманням належного рівня якості та безпеки продукції тваринного походження, її відповідність встановленим вимогам Закон України "Про ветеринарну медицину" (№2498-ХІІ від 25 червня 1992р.
Головна державна інспекція з карантину рослин Міністерства аграрної політики України Контроль за дотриманням методичних і технологічних вимог щодо діяльності у сфері насінництва та вирощування розсади Закон України "Про насіння і садівний матеріал" (№411-ІV від 26 грудня 2002р.)
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю Контроль за дотриманням законодавства про страхову діяльність та перевірка достовірності звітів страховиків і страхових посередників Закон України "Про страхування" (№85/96-ВР від 7 березня 1996р.)

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. 7 1.1. Концепції державного регулювання. 7 1.2. Основні форми державного регулювання 9 1.3. Становлення ринку та інститутів української держави. 14 РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 16 2.1 Економічна політика 16 2.2. Економічні функції 17 РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 24 3.1. Основні функції державного регулювання 24 3.2. Національні особливості державного регулювання 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

 • Держава та її функції. Економічне значення регулюючої ролі держави. Основні економічні функції держави
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 6 1.1. Ефективність. 6 1.2. Справедливість 10 1.3. Макроекономічне зростання і стабільність 12 2. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 15 2.1. Об'єктивна необхідність державного регулювання економіки. 15 2.2. Розвиток державного економічного регулювання 17 2.3. Cтруктура механізму регулювання 18 2.3. Основні методи державного регулювання економіки 22 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ. 33 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 39

 • Державне регулювання фінансової діяльності підприємств
  Зміст: Вступ............................................................................................................…3 Розділ І Державне регулювання ринкової економіки 1.1. Становлення економічних функцій української держави.......………6 1.2. Місце держави в ринковій економіці..........................................……...9 1.3. Основні функції державного регулювання................................…….14 1.4. Відносини між державою і підприємством.............................………17 Розділ 2 Основні напрями державного регулювання фінансової діяльності підпри-ємств 2.1. Сутність фінансової діяльності підприємства.......................................24 2.2. Правове регулювання підприємницької діяльності......................……26 2.3. Бюджетно - податкова політика держави..............................................36 2.4. Банкрутство і фінансова санація підприємств............................……..43 Розділ 3 Антимонопольна політика щодо підприємств 3.1. Об’єктивна необхідність антимонопольної політики...............………50 3.2. Сучасний стан формування законодавчої бази та реалізації антимоно-польної політики в Україні ..................................................................……………52 Висновки і пропозиції.............................................................................….57 Список використаної літератури..........................................................…..61

 • Державне регулювання ринкової економіки
  Вступ. 1. Економічні функції держави. 2. Історія становлення державного економічного регулювання. 3. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 4. Структура механізму регулювання. 5. Основні методи державного регулювання. 6. Державне регулювання в Україні. 7. Економічні функції місцевих органів влади. 8. Співвідношення між ринковим механізмом і державного регулювання. Висновок.

 • Державне регулювання ринкової економіки
  План. Вступ. 1. Економічні функції держави. 2. Історія становлення державного економічного регулювання. 2.1Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 3.Структура та основні методи держрегулювання 3.1Структура механізму регулювання. 3.2Основні методи державного регулювання. 4.Державне регулювання в Україні. Економічні функції місцевих органів влади. 5.Співвідношення між ринковим механізмом і державного регулювання. Висновок.

 • Держава та її економічні функції
  План Вступ ...................................................................................................................3 Розділ І. Держава та її економічні функції ......................................................5 1.1 Роль держави в ринковій економіці ......................................................5 1.2 Сутність та структура економічних функцій держави ......................10 Розділ ІІ. Форми і методи державного регулювання економіки ..................13 2.1 Структура механізму регулювання економіки ...................................13 2.2 Основні методи державного регулювання економіки .......................16 Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення стабілізаційної політики України, проблеми та перспективи ................................................................................23 Розділ ІV. Роль держави в сфері забезпечення економічної безпеки .........30 Висновки ...........................................................................................................34 Список використаної літератури ....................................................................36

 • Економічна роль держави в ринковій економіці
  Зміст Вступ 3 1. Сутність і методи державного регулювання економіки 5 1.1. Структура механізму регулювання 5 1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6 2. Економічна роль держави в ринковій економіці 12 2.1. Політика державного регулювання як складова частина ринкової економіки 12 2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 13 2.3. Політика економічного розвитку 18 3. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах становлення ринкової економіки 24 3.1. Сучасні напрями державного регулювання економіки в Україні 24 3.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 27 Висновки 34 Список використаних джерел 36

 • Сутнысть та основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки
  ЗМІСТ Вступ 2 Розділ І. Сутність і методи державного регулювання економіки 1.1. Структура механізму регулювання 4 1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6 Розділ ІІ. Політика державного регулювання економіки 2.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 16 2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 19 2.3. Політика економічного розвитку 27 Розділ ІІІ. Еволюція моделей регулювання економіки 3.1. Класична школа політичної економії та марксизм 35 3.2. Кейнсіанська модель державного регулювання сукупного попиту 37 3.3. Моделі монетаризма 39 Розділ IV. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки 4.1. Сучасні напрями державного регулювання в Україні 41 4.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 47 Висновки 58 Список використаних джерел 60

 • Необхідність та методи державного регулювання цін та доходів населення
  Зміст Вступ 3 1. Функції держави в сучасній економіці 4 1.1 Основні функції держави 4 1.2 Економічна функція держави, як одна із основних регулюючих функцій регулювання економіки 5 2. Необхідність та методи державного регулювання цін та доходів населення 8 2.1 Необхідність і методи державного регулювання цін 8 2.2 Реальні доходи населення та їх регулювання 18 Висновок 27 Література 29

 • МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 6 1.1 Історичний аспект проблеми 6 1.2 Необхідність державного регулювання економіки 9 2. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 11 2.1 Поняття функції держави та її роль у регулюванні економіки 11 2.2 Основні ознаки функцій держави 14 2.3 Форми державного реггулювання 17 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 20 3.1 Грошово-кредитна, фіскальна політика держави 20 3.2 Індикативне планування та його роль у державному регулюванні 24 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28


Cгенерировано за 0.026851 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100