Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"» (ID:114604)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 42 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ.......................................................................................................................3

Розділ І. Сутність та необхідність залучення позикових коштів......................5
1.1. Принципи кредитування підприємств................................................5
1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................11

Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"..................16
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................16
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................19
2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........23

Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм
забезпечення повернення позичок.......................................................................25

Висновки................................................................................................................32

Список використаної літератури.........................................................................34

Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок привлечения и учет. – М., 1995
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и статисти¬ка, 1997.-248с.
3. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
4. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
5. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. - 2004.-№9 .-С.46-48
6. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
7. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-384с.
8. Бромвич М. Анализ экономической зффективности капитальных вложений: Пер. С англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
9. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
10. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. - М.: Финстатинформ, 1997. - 135 с.
11. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с.
12. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое зна¬ние", 2000.-416 с.
13. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи). // Економіка, фінанси, право.-2004. -№10.- с. 10 – 15
14. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2005. - № 1. – С.20
15. Олексієнко М., Ольшанський В., Першиков Е. Кредит і кредитні правовідно-сини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. – К., 1996. – 220 с.
16. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.
17. Устенко О.Л. Предпринимательские риски. - К.: Всеувито, 1996. - 160 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Сутність та значення кредитної політики підприємства....................5 1.1. Кругооборот коштів підприємства та необхідність залучення кредитів....................................................................................5 1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................12 Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"..................17 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................20 2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........24 Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм забезпечення повернення позичок.......................................................................26 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Ефективність зовнішньоекономічної діяльності
  Зміст Вступ 4 1. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності 6 2. Економічні показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 17 3. Загальна організаційно-економічна характеристика ВСО "ЕлектроТехнік" 20 4. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВСО «ЕлектроТехнік» 25 5. Економічна ефективність та вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності ВСО "ЕлектроТехнік" 27 Висновки та пропозиції 29 Перелік використаних джерел 31 Додатки

 • Політика запобігання банкрутства на підприємстві ВСО „Електро Технік”
  Зміст Вступ___________________________________________________________3 Розділ 1. Теоретичні основи банкрутства та його діагностика____________5 1.1. Сутнісна характеристика та чинники, що зумовлюють банкрутство підприємства__________________________________________5 1.2. Імовірні зони ризику банкрутства та важливість діагностики_______10 Розділ 2. Політика запобігання банкрутства на підприємстві ВСО „Електро Технік”_____________________________________________15 2.1. Техніко-економічна характеристика ВСО „Електро Технік”_______ 15 2.2. Діагностика ризику банкрутства на досліджуваному підприємстві__19 Розділ 3. Шляхи запобігання банкрутства підприємства_________________28 Висновки________________________________________________________35 Використана література____________________________________________37 Додатки

 • Національний банк і грошово-кредитна політика
  1. Національний банк і грошово-кредитна політика 3 2. Структура і органи правління 6 3. Грошово-кредитна політика 9 4. Банківське регулювання і надзор 11 ІІ. 1. 10 принципів бухгалтерського обліку 15 2. Структура планів рахунків банку 17 3. Звітність банку 24 4. Дати визначення понять 25 Список літератури 27

 • Кредитна політика підприємства ТОВ "Гамма"
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Сутність та необхідність кредитування підприємств.........................5 1.1. Принципи кредитування підприємств................................................5 1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................11 Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ТОВ "Гамма"................................16 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................16 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................18 2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........24 Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм забезпечення повернення позичок.......................................................................26 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Фіскальна-бюджетна та грошово-кредитна політика
  1. Фіскальна-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки 3 2. Фондова біржа. Функції та роль фондової біржі на ринку цінних паперів 6 3. Дати визначення наступним термінам: 13 Задача 14 Література 15

 • Центральний банк і грошово - кредитна політика
  Зміст 1. Центральний банк і грошово - кредитна політика……………3 2. Стратегія НБУ по регулюванню валютного курсу………..…13 3. Література……………………………………………………….20

 • ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА
  ВСТУП 3 1. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 4 1.1. Поняття грошово-кредитної політики 4 1.2 Цілі та орієнтири грошово-кредитної політики 13 1.3 Грошово-кредитна політика Національного банку України 28 2. ПОЛІТИКА МІНІМАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ В СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 32 2.1 Поняття обов’язкових резервів 32 2.2. Застосування мінімальних резервів в процесі здійснення монетарної політики 34 2.3. Мінімальні обов’язкові резерви як інструмент монетарної політики НБУ 40 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 43

 • Кредитна політика банку, її зміст і параметри
  План. 1. Кредитна політика банку, її зміст і параметри. 1.1 Економічна сутність кредитного механізму, умови його здійснення. 1.2 Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його поверненням. 2. Кредитування розширення виробництва, придбання основних фондів. 3. Практичне завдання.


Cгенерировано за 0.006278 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100