Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Управление персоналом

Тема: «Трудові ресурси підприємства та оцінка ефективності їх використання» (ID:114617)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 71 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ.....................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти трудових ресурсів підприємства.......................5
1.1. Економічна сутність трудових ресурсів підприємства....................5
1.2. Огляд нормативно-законодавчої бази...............................................9
1.3. Економічний аналіз трудових ресурсів підприємства та оцінка
ефективності їх використання..................................................................11
Розділ 2. Аналіз підприємства ВАТ МКЗ „Реґіна”..........................................17
2.1. Об’єкт, мета створення об’єкту, предмет діяльності,
юридичний статус......................................................................................17
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства..........................................19
Розділ 3. Трудові ресурси підприємства та оцінка ефективності їх
використання на підприємстві ВАТ МКЗ „Реґіна”..........................................31
3.1. Аналіз структури кадрів, руху робочої сили та використання
робочого часу..............................................................................................31
3.2. Аналіз продуктивності праці та фонду заробітної плати
на підприємстві...........................................................................................34
3.3. Охорона праці і техніка безпеки на підприємстві...........................37
Висновки...............................................................................................................45
Список використаної літератури........................................................................48
Додатки

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Трудові ресурси промислового підприємства та умови їх раціонального використання
  Зміст. Вступ. 3 Розділ 1.Характеристика трудових ресурсів підприємства, показники ефективності їх використання 5 1.1. Трудові ресурси підприємства як складовий елемент його виробничого потенціалу 5 1.2. Показники використання трудових ресурсів підприємства 16 Розділ 2.Загальна характеристика підприємства та аналіз використання Трудових ресурсів 42 2.1. Характеристика діяльності підприємства та оцінка основних техніко-економічних показників 42 2.2. Аналіз стану трудових ресурсів 46 Розділ 3. Заходи щодо підвищення ефективного використання трудових ресурсів 53 Висновок. 57 Список використаної літератури. 58

 • Трудові ресурси України
  Зміст Вступ 3 1 Трудові ресурси України: сутність та оцінка 5 1.1 Особливості трудових ресурсів України 5 1.2 Оцінка трудового потенціалу 6 2 Сучасні тенденції трансформації структури трудових ресурсів 9 2.1 Кількісні та якісні особливості трудового потенціалу країни 9 2.2 Трудовий розподіл населення 14 2.2.1 Співвідношення зайнятих та безробітних 2.2.2 Кількість громадян працевлаштованих службою занятості 3 Перспективні напрямки підвищення ефективності використання трудового потенціалу 20 Висновки 22 Використана література 24

 • Трудові ресурси в Україні
  Зміст Вступ 1.Галузі, які орієнтуються на кваліфіковані трудові ресурси. 2. Техніко-економічні особливості. 3.Приклад орієнтації на трудові ресурси на базовому підприємстві. ВИСНОВОК Література

 • Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання
  ЗМІСТ Реферат 3 Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Сутність та цілі аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання 6 1.1. Трудові ресурси та їх склад 6 1.2. Цілі та задачі аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання 13 РОЗДІЛ 2. Методика аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання 15 2.1. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами 15 2.2. Аналіз ефективності використання робочого часу 25 2.3. Аналіз продуктивності праці 28 2.4. Аналіз впливу трудових ресурсів на показники діяльності підприємства 35 РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів 38 Висновки 41 Література 44 Додатки

 • Комплексний аналіз використання трудових ресурсів
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Економічна характеристика трудових ресурсів, значення і роль кадрової політики для ефективного господарювання 1.1 Поняття про трудові ресурси, персонал, кадри підприємства та їх класифікація 1.2 Методика аналізу використання трудових ресурсів підприємства РОЗДІЛ 2. Аналіз формування, руху та використання персоналу підприємства ПП “Перспектива” 2.1 Загальна техніко-економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз кадрового складу за структурою, рухом за забезпеченістю 2.3 Аналіз продуктивності праці на ПП “Перспектива” РОЗДІЛ 3. Шляхи поліпшення використання трудового потенціалу ПП “Перспектива” 3.1 Розрахунок і оцінка резервів ефективного використання персоналу підприємства 3.2 Організація праці як метод досягнення ефективності виробництва ПП “Перспектива” ВИСНОВКИ Список використаних джерел

 • Трудові ресурси України та їх структура
  ЗМІСТ Вступ 1. Характеристика населення України 1.1 Природний приріст, народжуваність, смертність 1.2 Національний склад населення 1.3 Статево-вікова структура населення 1.4 Міське та сільське населення 1.5 Розміщення українців та національних меншин по адміністративним областям Укрїни 2. Трудові ресурси України та їх структура 2.1 Трудові ресурси та їх структура 2.2 Трудовий потенціал 2.3 Відтворення трудового потенціалу 3. Проблеми і перспективи використання демографічного потенціалу 3.1 Зайнятість населення 3.2 Безробіття і ринок праці 3.3 Соціальний захист населення 3.4 Урбанізація та проблеми довкілля Висновки

 • Трудові ресурси, їх класифікація та вплив на структуру персоналу підприємства
  Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні засади підприємництва. Класіфікація типів підприємств 7 1.1. Сутність і основні риси підприємства. Сутність і цілі підприємства 7 1.2.Классификация підприємств. Сутність і основні способи класифікації 10 1.3. Організаційно-правові типи підприємств 14 Розділ 2. Трудові ресурси, їх класифікація та вплив на структуру персоналу підприємства 24 2.1. Трудові ресурси. Склад і структура персоналу підприємства 24 2.2. Склад і структура персоналу підприємства 26 Розділ 3. Аналіз структури персоналу різних типів підприємств та обгрунтування раціональної структури персоналу 36 Висновки 44 Список використаної літератури 45

 • Трудові ресурси, їх класифікація та вплив на структуру персоналу підприємства
  Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні засади підприємництва. Класіфікація типів підприємств 7 1.1. Сутність і основні риси підприємства. Сутність і цілі підприємства 7 1.2.Классификация підприємств. Сутність і основні способи класифікації 10 1.3. Організаційно-правові типи підприємств 14 Розділ 2. Трудові ресурси, їх класифікація та вплив на структуру персоналу підприємства 24 2.1. Трудові ресурси. Склад і структура персоналу підприємства 24 2.2. Склад і структура персоналу підприємства 26 Розділ 3. Аналіз структури персоналу різних типів підприємств та обгрунтування раціональної структури персоналу 36 Висновки 44 Список використаної літератури 45

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  ЗМІСТ ВСТУП...............................................................................................................................4 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ……………………………….7 1.1 Основні фонди підприємства, їх класифікація та види оцінки…………………………………………………………….....................................7 1.2 Аналіз використання основних засобів………..................................................22 1.3 Аналіз інтенсивності і ефективності використання основних фондів…….26 1.3.1 Показники ефективності і інтенсивності використання основних фондів, фактори які на них впливають……………………………………………………...26 1.3.2 Аналіз використання виробничої потужності підприємства……………..29 1.3.3 Вивчення ефективності використання технологічного обладнання……31 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ВАТ "ОДЕСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ"......34 2.1 Оцінка вартості основних виробничих фондів ВАТ "Одеський масложиркомбінат"……………………………………………...................................34 2.2 Характеристика показників ефективності використання основних фондів...............................................................................................................................51 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ....................................................................63 3.1 Амортизаційний фонд як джерело відтворення основних засобів підприємства...................................................................................................................63 3.2 Технічне переозброєння і модернізація підприємства......................................71 3.3 Заходи щодо підвищення ефективності використання основних фондів....74 ВИСНОВКИ....................................................................................................................82 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..............................................................................................87


Cгенерировано за 0.007841 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100