Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Менеджмент

Тема: «Особливості управління підприємствами» (ID:114624)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 81 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ.......................................................................................................................3

Розділ 1. Особливості управління підприємствами............................................5
1.1 Об'єктивна необхідність і поняття управління
суб'єктами господарювання...................................................................5
1.2. Поняття та основи класифікації методів управління.........................9
1.3 Принципи та етапи побудови організаційних структур
управління підприємствами................................................................13

Розділ 2. Управління господарською діяльністю ДП „Кристал”.....................19
2.1 Організаційна структура управління ДП „Кристал”.........................19
2.2 Аналіз управління господарською діяльністю на ДП „Кристал”.....22

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління підприємством............................43

Висновки................................................................................................................47

Список використаної літератури.........................................................................49
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
2. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
3. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
4. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
5. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995.- 268 с
6. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент / Пер. с англ. — Минск: Мир книги, 1995.-453 с.
7. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с.
8. Ковальов А.И. Аналіз фінансового стану підприємства. — М.: Центр економіки й маркетингу, 2001.-256с.
9. Ковальов О.Н., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяль¬ності підприємства. — М.: ПРОЮЛ М.П.Захаров, 2001. 424с.
10. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов. — М.: ПРИОР, 1998.-384 с.
11. Новицкий Н.И. Основы менеджмента. Организация и планирование производства. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 208 с.
12. Организация производства и управление предприятием: Учебник. / Под ред. О.Г. Туровца. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 528 с.
13. Рижиков В.С, Панків В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово", 2004. — 272 с.
14. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2002.-336с.
15. Стивенсон В.Дж. Управление производством: Пер. с. англ. — М.: ООО "Лаборатория базовых знаний", 1998. —928 с.
16. Управління виробничою інфраструктурою: Навч. посібник / За ред. Белова М.А. -К.:КНЕУ, 1997-207 с.
17. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учеб. 3-е изд. — М.: Бизнес-школа "Интел-синтез", 1999.
18. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем./ Под ред. и с предисл. Турчака А.А., Головача Л.Г., Лукашевича М.Л. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ "ВІННІФРУТ"
  ЗМІСТ ВСТУП....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ..........5 1.1 Об'єктивна необхідність і поняття управління суб'єктами господарювання......................................................................5 1.2. Поняття та основи класифікації методів управління..................9 1.3 Принципи та етапи побудови організаційних структур управління підприємствами.....................................................................13 РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ "ВІННІФРУТ"............................................................................................19 2.1 Організаційна структура управління підприємством.................19 2.2. Аналіз управління господарською діяльністю підприємства...22 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ...........................................................................................30 ВИСНОВКИ..........................................................................................................34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................36 ДОДАТКИ

 • Формування менеджменту як науки
  Зміст Вступ 2 1. Основні положення школи людських співвідношень. 4 2. Значення та характеристика зовнішнього середовища. 7 3. Специфіка управління підприємствами малого бізнесу та комерційними підприємствами. 8 4. Організація ефективного контролю в менеджменті. 10 5. Види організаційних структур управління, їх особливості та переваги 13 6. Характеристика понять: влада, вплив, лідер. Баланс влади в організації.15 Висновки 17 Література 18

 • Менеджмент як наука
  1. Передумови формування менеджменту як науки 3 2. Основні положення школи людських співвідношень 5 3. Значення та характеристика зовнішнього середовища 7 4. Специфіка управління підприємствами малого бізнесу та комерційними підприємствами 8 5. Організація ефективного контролю в менеджменті 9 6. Види організаційних структур управління, їх особливості та переваги 10 7. Характеристика понять: влада, вплив, лідер. Баланс влади в організації 11 Список використаної літератури 16

 • Управління аграрними підприємствами
  1. Управління аграрними підприємствами 2. Народні промисли 3. Практичне завдання. Література

 • Теоретичні підходи щодо управління підприємствами в сучасних умовах
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичні підходи щодо управління підприємствами в сучасних умовах 5 1.1 Особливості управління товариством з обмеженою відповідальністю та товариством з додатковою відповідальністю 5 1.2 Концептуальні основи управління повним товариством 9 1.3 Аналіз системи управління командитним товариством 10 1.4. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності 12 2. Методологічні аспекти управління партнерством на прикладі ТОВ “Вінничанка” 19 2.1 Аналіз організаційної структури управління ТОВ “Вінничанка” 19 2.2. Аналіз особливостей управління партнерськими відносинами на ТОВ „Вінничанка” 23 2.3 Дослідження ефективності контрактної угоди підприємства 28 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 38 Додатки 40

 • Види підприємства торгівлі та громадського харчування в умовах ринкового господарювання
  Зміст 1. Види підприємства торгівлі та громадського харчування в умовах ринкового господарювання.............................................................................3 2. Управління підприємствами різних форм власності....................................5 3. Види організаційних структур управління підприємствамиэ та обєднаннями торгіівлі та громадського харчування....................................11 4. Комбіновані організації структури управління підприємствами................13 5. Використані джерела.......................................................................................15

 • Економічна роль міжнародних стратегічних альянсів: переваги та недоліки
  Вступ 3 1. Сутність міжнародних спільних підприємств і стратегічних альянсів та теоретичні передумови їх створення. 4 1.1. Стимули до створення спільних підприємств, їх переваги та недоліки. 4 1.2.Поняття і форми стратегічних альянсів 5 1.3. Фактори і мотиви розвитку міжнародних стратегічних альянсів 9 2. Управління спільними підприємствами і стратегічними альянсами: особливості, проблеми та методика їх вирішення. 11 2.1. Управління міжнародними підприємствами як особливий вид 11 менеджменту. 11 2.2. Проблеми, що виникають при управлінні спільними підприємствами та стратегічними альянсами, й методика їх подолання. 13 2.3. Переговори 14 3. Аналіз ефективності діяльності спільних підприємств та стратегічних альянсів. 20 3.1. Приклади успішних міжнародних спільних підприємств та стратегічних альянсів. 20 3.2.Приклади невдалих міжнародних спільних підприємств та стратегічних альянсів. 21 3.3.Аналіз функціонування спільних підприємств і міжнародних альянсів у Центральній та Східній Європі. 23 Висновки 27 Список літератури 29

 • ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ.
  ПЛАН ВСТУП. 1. Зміст управління промисловістю. 2. Система і правове положення органів управління промисловістю України. 3. Організація управління об'єднаннями і промисловими підприємствами. ВИСНОВОК. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

 • Особливості, проблеми та принципи розвитку державного сектору економіки
  Зміст Вступ 3 1 Державний сектор економіки України: основні функції держави та нова політика Уряду 5 2 Особливості, проблеми та принципи розвитку державного сектору економіки 11 2.1 Організаційні проблеми та особливості управління державним майном 11 2.2 Принципи розвитку державного сектору економіки 13 3 Ефективність управління державними підприємствами та напрямки її підвищення 17 Висновки 26 Використана література 28


Cгенерировано за 0.007611 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100