Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Витрати виробництва і їх роль у забезпеченні ефективності функціонування підприємницьких організацій» (ID:114643)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 45 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ 2
1. Витрати виробництва і їх роль у забезпеченні ефективності
функціонування підприємницьких організацій 5
2. Класифікація витрат підприємства та фактори, що визначають
їх величину 16
3. Система управління та контроль за витратами 27
4. Шляхи зменшення та планування витрат підприємства 37
Висновки 42
Використана література 44

Список литературы:

Використана література

1. Ананьина Е.А. Данилочкина Н.Г. Управление затратами. М.: "Издательство ПРИОР" ИВАКО Аналітик, 1998. - 64 с.
2. Бабарикин С.В. Возникновение и развитие теории учета затрат в США и Великобритании // Бухгалтерський учет. - 1997-№3.- С.91-94.
3. Бланк І.О. Фінансовий механізм управління ефективністю операційних витрат підприємства // Фінанси України, 1998. - №8. - С. 18-30.
4. Бюргер А. Содержание и методы управления расходами // Бухгалтерский учет. - 1996.- №5.- С.64-66.
5. Бычкова СМ., Лебедева Н.В. Новый подход к калькуляции и себестоимости: опыт развитых стран Бухгалтерский учет. - 1996.- №5 — С.67-70.
6. Вержец Ю. Аналіз собівартості продукції та підвищення ефективності виробництва на прикладі взуттєвого виробництва // Економіст, 1999. №5 С.64-71.
7. Гнилицкая Л. Анализ себестоимости продукции в условиях рынка // Бизнес информ, 1997. - №3. - С. 24-25.
8. Голованов Л.А. Контролировать издержки производства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатываемых предприятий. - 1991. - №8. - С. 26-28, 35-36.
9. Гордановская В.П. и др. Снижение себестоимости продукции в условиях интенсификации производства. К.: Техника, 1990. - 119 с.
Ю.Добрусин Л.М. Снижение себестоимости продукции. Резервы. Опыт. -М: Профиздат, 1986. - 119с.
11. Ковач С. Собівартість: склад та проблемні аспекти визначення // Наукові записки. 2001 №7.
12. Кочерга Л. Валові витрати: що включають до їх складу // Праця і зарплата. 2000 рік, №3 С.23.
13.Лобанів О. Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації та прибутку / Вісник податкової служби. 2000 №24 С. 23-25.
14. Н.Меланченко Л. Використання методу грошових потоків в управлінні
витратами підприємства // Економіка, фінанси і право. 1999. №10 С.3-6.
15.Панасюк В.В. "Про два вихідні типи критеріїв економічної ефективності витрат". // Державний інформаційний бюлетень "Про приватизацію". 1999 №9 С.78.
16.Ступов С.А. Распределение косвенных затрат между себестоимостью отдельных видов продукции // Аудиторские ведомости. 2000 №8 С. 61-69.
17. Шпинь Т. Оптимизация прибыли, объема выпуска и издержек производства. 1999 №14 С. 118-120.
18. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие/ Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра. экон. наук, проф. А. П. Градова. – 2-е изд., испр. доп. - СПб,: Специальная Литература, 1999. – 589 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Витрати виробництва та його елементи
  Зміст Вступ 3 1. Сутність капіталу, його різновиди 4 2. Витрати виробництва та його елементи 12 2.1 Витрати виробництва. Собівартість. 12 2.2 Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах 18 2.3 Прибуток. Рентабельність 22 3. Оцінка виробництва та шляхи зниження витрат виробництва 26 3.1 Шляхи зниження витрат виробництва 26 3.2 Економічна оцінка ефективності правоохоронних заходів на підставі методу "затрати-прибутки" 28 Висновки 39 Література 42

 • Аналіз витрат підприємства
  План Вступ.......................................................................................................................3 1. Теоретичні основи витрат підприємства.........................................................6 1.1. Витрати виробництва і їх роль у забезпеченні ефективності функціонування підприємства............................................6 1.2. Класифікація витрат підприємства та фактори, що визначають їх величину..............................................................................8 2. Аналіз витрат підприємства.............................................................................14 2.1. Аналіз витрат на виробництво............................................................14 2.2. Аналіз собівартості продукції.............................................................18 2.3. Аналіз витрат товарної продукції.......................................................21 3. Шляхи зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції..............24 Висновки................................................................................................................27 Список використаної літератури.........................................................................29 Додатки

 • Витрати виробництва
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття про витрати виробництва 3 Розділ 2. Види витрат виробництва, їх характеристика 5 2.1. Вмінені витрати, їх різновиди 5 2.2. Постійні, змінні та середні витрати виробництва 7 2.3. Поняття про граничні витрати та собівартість виробництва 11 2.4. Короткострокові та довгострокові витрати підприємства 14 Розділ 3. Концепція витрат виробництва і прибутку 19 Висновок 22 Список літератури 23

 • Аналіз стану запасів і витрат підприємства
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 1. Теоретичні основи запасів і витрат підприємства.........................................5 1.1. Економічна сутність запасів та характеристика складу виробничих запасів........................................................................5 1.2. Витрати виробництва і їх роль у забезпеченні ефективності функціонування підприємства...................................................................10 2. Аналіз стану запасів і витрат підприємства АТ „Технік”............................16 2.1. Загальна характеристика та фінансовий стан підприємства...........16 2.2. Комплексна оцінка стану запасів і витрат підприємства................23 2.3. Факторний аналіз запасів і витрат на підприємстві.........................27 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства..................................30 Висновки...............................................................................................................33 Список використаних джерел.............................................................................35 Додатки

 • Сутність економічної ефективності виробництва
  Зміст Вступ 3 1 Сутність економічної ефективності виробництва 6 1.1 Поняття, критерії та види ефективності виробництва 6 1.2 Економічний ефект, витрати і ресурси виробництва 9 2 Аналіз та оцінка економічної ефективності виробництва в Україні 12 2.1 Аналіз диференційованих узагальнених показників ефективності 12 2.2 Оцінка прибутку і рентабельності підприємств України 16 2.3 Проблеми підвищення ефективності виробництва 21 3. Шляхи підвищення економічної ефективності підприємств в сучасний період 23 3.1 Стратегія підвищення ефективності 23 3.2 Управління ефективністю в умовах ринку 25 Висновок 38 Список літератури 40 Додаток А 44 Додаток Б………………………………………………………………………..45

 • Економічна характеристика фінансів підприємства в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Економічна характеристика фінансів підприємства в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 6 1.1 Зміст фінансів підприємств, його функції та роль у відтворювальному процесі 6 1.2 Принципи організації фінансів підприємств та їх фінансовий механізм 11 1.3 Основні показники, які характеризують роль фінансів підприємств у забезпеченні ефективного функціонування підприємства 15 1.4 Правове регулювання фінансів підприємств в умовах трансформації економіки України 19 2. Дослідження ролі фінансів підприємств у фінансово – господарській діяльності підприємства ТОВ “Тростянецьхліб” 26 2.2 Аналіз та оцінка складу та структури майна підприємства та джерел його формування 29 2.3 Оцінка фінансового стану ТОВ «Тростянецьхліб» 35 3. Шляхи покращення ролі фінансів підприємств у забезпеченні ефективного функціонування підприємства ТОВ «Тростянецьхліб» 46 Висновки 51 Література 53 Додатки 56

 • Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування та розподілу прибутку підприємства 6 1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 6 1.2 Механізм формування та розподілу прибутку підприємства 15 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування та розподілу прибутку підприємства 27 2. Оцінка ефективності формування, розподілу та використання прибутку ВАТ “Укрлакофарби” 35 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 35 2.2 Аналіз структури доходів підприємства та джерел формування його прибутку 38 2.3 Оцінка ефективності розподілу та використання прибутку 45 3. Шляхи підвищення ефективності формування та розподілу прибутку ВАТ “Укрлакофарби” 51 3.1 Вдосконалення механізму формування та розподілу прибутку підприємства 51 3.2 Джерела формування прибутку підприємства 58 3.3 Резерви збільшення прибутку підприємства 66 Висновки 76 Література 78 Додатки 85

 • Особливості створення і функціонування операційної системи в сфері санаторно-курортних послуг
  ЗМІСТ: Вступ...........................................................................................................3 Розділ І. Операційна система як передумова ефективності організації операційної організаційної системи 1.1. Елементи створення операційної системи...................................5 1.2. Критерії ефективності операційної системи .............................10 Розділ ІІ. Операційні перетворення у забезпеченні ефективності організації у сфері послуг 2.1. Організаційно-економічна характеристика ДКОДЛСЦРЗ.........15 2.2. Роль вертикальної ієрархії у підвищенні якості послуг операційної організаційної системи ................................................................17 2.3. Перетворюючі процеси у забезпеченні ефективності операційної технології .....................................................................................26 Розділ ІІІ. Напрямки підвищення ефективності операційної організаційної системи у сфері послуг ........................................................29 Висновки та пропозиції.......................................................................34 Список використаної літератури........................................................36

 • Фінанси підприємницьких структур
  Зміст 1. Фінанси підприємницьких структур 3 1.1 Поняття фінансів підприємницьких структур. Їх категорії. Характеристика фінансових ресурсів 3 1.2 Характеристика витрат та доходів підприємств 6 1.3 Характеристика фінансових результатів підприємств 11 2. Місцеві фінанси 16 2.1 Сутність місцевих фінансів та основи їх формування 16 2.2 Методологічні засади місцевого бюджетоутворення 17 2.3 Прибутки і витрати місцевого бюджету 20 Література 24


Cгенерировано за 0.007429 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100