Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Економічна поведінка виробника на конкурентному і монополістичному ринках» (ID:114649)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 33 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ....................................................................................................................3

1. Теоретичні основи і сутність виробництва..................................................5

2. Економічна поведінка виробника на конкурентному і
монополістичному ринках.................................................................................13

3. Антимонопольне регулювання економіки в Україні...................................23

Висновки..............................................................................................................32

Список використаної літератури.......................................................................34

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Гальперин А., Михайлова Л. Правовые аспекты недобросовестной конкуренции // Известия вузов. Правоведение.2004. № 1. С.25- 30
2. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2003.
3. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика: Учебник. – СПб., 1996.
4. Дахно И. Недобросовестная конкуренция и промышленная собственность в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право.2005. № 11. С. 31-34.
5. Економічна теорія: Посібник вищої школи / Є.М.Воробйов, А.А.Гриценко, Лісовицький В.М., Соболєв В.М. / Під заг. ред. Воробйова Є.М. – К.: Харків- Київ, 2001. – 704 с.
6. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. МИКРОЭКОНОМИКА: Учебник. – М.: МГУ им.М.В.Ломоносова, Издательство «ДИС», 1997. – 320 с.
7. Єлісєєв А. Антимонопольний комітет захищає і підтримує конкуренцію. // Галицькі контракти. - 2005. - № 19. -травень. – С. 8-9.
8. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій економіки України // Економіка України.2005. № 10. С. 22-33.
9. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.А. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999.
10. Основы экономичсской теории: Уч.-метод. пособие / Под ред. Р. Нуреева. – М.: Вопр. экономики. – №3. – 1996,
11. Саниахметова Н.А. Правовая защита конкуренции в предпринимательстве Украины. – Одесса: АО Бахва, 1998. – 244 с.
12. Семюелсон П.Нордгауз В. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998.
13. Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополии: правовые аспекты регулирования. – М.: Юристъ, 1996. – 132 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Заробітна плата на конкурентному та неконкурентному ринках праці
  Зміст: Вступ…………………………………………………………………………...3 І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА Заробітна плата на конкурентному та неконкурентному ринках праці 1.1. Визначення заробітної плати………………………………………4 1.2. Заробітна плата на конкурентному ринку…………………….…6 1.3. Заробітна плата на монопольному ринку………………………...8 1.4. Причини диференціації оплати трудових послуг окремих груп працівників......................................................................................11 ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Задача 1…………………………………………………………………….12 Задача 2…………………………………………………………………….13 Задача 3…………………………………………………………………….15 Задача 4…………………………………………………………………….16 Висновок……………………………………………………………………17 Список використаної літератури……………………………………..…18

 • Заробітна плата на конкурентному та неконкурентному ринках праці
  1. Сутність заробітної плати 2. Заробітна плата на конкурентному ринку 3. Заробітна плата на монопольному ринку Список використаної літератури

 • Рівновага фірми в короткостроковому періоді
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Фірма на конкурентному ринку 7 1.1. Економічна сутність фірми 7 1.2. Різновид фірм, підприємств. Фірма на конкурентному ринку 12 Розділ 2. Рівновага фірми в короткостроковому періоді 19 2.1. Ринкова рівновага. Фактори впливу на попит і пропозицію 19 2.2. Рівновага фірми в короткостроковому періоді 23 2.3. Ринкова ціна і надлишок виробника 26 Розділ 3.Особливості рівноваги фірми в короткостроковому періоді 31 3.1. Вибір фірмою обсягу виробництва і рівновага конкурентного ринку у короткостроковій перспективі 31 3.2. Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків фірми у короткостроковому періоді на ринку монополістичної конкуренції 35 3.3. Короткострокова рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції 38 Розділ 4. Задача 43 Висновки 52 Список використаної літератури 54

 • Формування стратегії підприємства в сучасних умовах (на прикладі діяльності ВАТ «МЗР»)
  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні основи стратегії підприємства на ринках збуту 6 1.1. Зміст і призначення стратегії підприємства в конкурентному середовищі 6 1.2. Особливості стратегії поведінки підприємства на ринках збуту 15 1.3. Методологія стратегічного аналізу 22 Висновки до розділу 1 30 Розділ 2. Формування стратегії підприємства в сучасних умовах (на прикладі діяльності ВАТ «МЗР») 31 2.1. Характеристика підприємства та аналіз методів прийняття стратегічних та управлінських рішень 31 2.2. Вплив стратегічних рішень на фінансові результати та фінансові потреби підприємства 39 2.3. Виявлення особливостей стратегії поведінки підприємства на ринках збуту 52 2.4. Шляхи вдосконалення стратегії підприємства на ринках збуту 61 Висновки до розділу 2 68 Висновки 69 Список використаної літератури 72 Додатки

 • Основні чинники поведінки виробника в Україні
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Чинники поведінки виробника в умовах досконалого ринку 4 1.1 Суть, суб’єкти ринку та умови ефективного функціонування ринку 4 1. 2. Ринковий механізм та його елементи 8 Розділ 2. Чинники поведінки виробника при державному регулюванні економіки 14 2. 1. Об’єктивна необхідність, суть і моделі державного регулювання 14 суспільного виробництва 14 2. 2 Головні цілі, економічні функції та методи державного регулювання 16 Розділ 3 .Основні чинники поведінки виробника в Україні 21 3.1 Світовий досвід ринкових реформ і проблеми встановлення ринку в Україні 21 3.2. Основні чинники поведінки виробника в Україні 30 Висновок 54 ЛІТЕРАТУРА 56

 • ПРАВОВА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  Зміст 1.Правова поведінка 2. Правомірна поведінка 3. Протиправна поведінка (правопорушення)

 • Статева поведінка в репродуктивному віці
  ЗМІСТ 1. Поведінка при вагітності 3 2. Поведінка при клімаксі 4 3. Статева поведінка в репродуктивному віці 6 4. Вплив на статеву поведінку пори року 9 5. Причини порушення статевої поведінки 9 Література 13

 • Чинники, які впливають на поведінку виробника на ринку України
  Зміст Вступ 2 Розділ 1 4 Економічна сутність та становлення ринкових відносин 4 1.1 Суть, суб’єкти ринку та умови ефективного функціонування ринку 4 1.2 Види ринків 7 Розділ 2 9 Механізм функціонування ринку 9 2. 2. Ринковий механізм та його елементи 9 2.2. Інфраструктура ринку 16 Розділ 3 18 Основні чинники поведінки виробника в Україні 18 3.1 Світовий досвід ринкових реформ і проблеми встановлення ринку в Україні 18 3.2. Чинники, які впливають на поведінку виробника на ринку України 27 Висновки 35 Література 37

 • Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність.
  1. Правова поведінка. 2. Правомірна поведінка. 3. Протиправна поведінка (правопорушення). 4. Юридична поведінка.


Cгенерировано за 0.006381 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100