Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Основы бизнеса

Тема: «Поняття корпоративного підприємництва» (ID:114654)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 44 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

ВСТУП¬¬¬¬ _________________________________________________________2
1. Поняття корпоративного підприємництва__________________________6
2. Основні переваги корпоративного підприємництва__________________14
3. Історія виникнення та розвитку корпоративного підприємництва
в Україні______________________________________________________21
4. Перспективи розвитку корпоративного підприємництва в Україні _____30

Висновки та пропозиції____________________________________________41

Використана література____________________________________________43

Список литературы:

Використана література

1. Указ Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15 червня 1993 року № 210/93
2. Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97
3. Ватаманюк З., Кудин С. Приватизація як ключова умова ринкової трансформації економіки України // Економіка України: десять років реформ. - Львів, 2001. – С.27-46.
4. Власність: зміст і реформування в транзитивній економіці: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.В. Чеснокова / Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 19 с.
5. Войнаренко М.П. Проблеми реформування економіки України: Монографія/ М.П.Войнаренко, Л.П.Радецька, В.Р.Філінюк.- К.: Логос, 1999.- 259с.
6. Вплив держави на розвиток інвестиційних процесів в трансформаційній економіці інверсійного типу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Г.Б. Тимохова / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 15 с.
7. Гальчинський А. Альтернативи Європейському вибору не існує // “День”, 26 квітня, 2002
8. Дорогунцов С., Горська О. Трансформація структури економіки: теорія і практика // Економіка України. - 1988. - № 1. - С.4-12
9. Економічна теорія: Посібник вищої школи / Є.М.Воробйов, А.А.Гриценко, В.М. Лісовицький, В.М.Соболєв; Під заг. ред. Воробйова Є.М.- К.: Харків- Київ, 2001.- 704с.
10. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних економічних системах. // НІСД, Київ, 1998
11. Кудин С. Акціонерне товариство як форма самообмеження прав власника // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. Спецвип. 8. - Львів:Інтереко, 2001. – С.54-60.
12. Кудин С. Проблеми корпоративного управління в Україні // Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи. Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції. - Львів, 2001. – С.166-168.
13. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011.
14. Сірко А.В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики. – Київ: “Імекс”, 2004. – 414 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Поняття, ознаки та особливості корпоративного законодавства
  Зміст Вступ 3 1. Поняття, ознаки та особливості корпоративного законодавства 4 2. Нормативні акти корпоративного законодавства: поняття та види 7 3. Система корпоративного законодавства 11 4. Проблеми вдосконалення корпоративного законодавства 13 Висновок 18 Література 20

 • Корпоративне управління та його моделі: світова практика
  Зміст Вступ 3 1 Корпоративне управління та його моделі: світова практика 5 1.1 Поняття корпоративного управління та його необхідність в умовах сучасної економіки 5 1.2 Японська та німецька моделі корпоративного управління 7 1.3 Англо-американська модель корпоративного управління 9 2 Процес українського вибору моделі корпоративного управління 13 2.1 Історичні передумови формування корпоративного управління в Україні 13 3 Проблеми та перспективи формування національної моделі корпоративного управління в Україні 21 Висновки 30 Використана література 32 2 Тест № 2 36 3 Вправа №3 37

 • Моделі корпоративного керування
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Керування організацією: сутність, принципи, методи й моделі 5 1.1. Сутність корпоративного керування (керування організацією) 5 1.2. Недоліки корпоративного керування в Україні 10 1.3. Методи керування організацією 13 1.4. Принципи корпоративного керування (керування організацією) 17 Розділ 2. Моделі корпоративного керування 25 2.1. Англо-американська модель 25 2.2. Німецька модель корпоративного керування 29 2.3. Японська модель 35 Висновки 40 Список використаної літератури 41

 • ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
  ЗМІСТ ВСТУП...................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ.......................................................5 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА, ЙОГО МІСЦЕ ТА РОЛЬ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ................................................10 РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ЗАСАД САМОРОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА....................................................15 ВИСНОВКИ..........................................................................................................23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................26

 • Поняття, зміст та умови здійснення підприємництва в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Поняття та зміст підприємницької діяльності 5 1.1. Правова природа підприємництва та його визначення 5 1.2. Поняття підприємництва згідно із законодавством України 10 Розділ 2. Умови здійснення підприємництва в Україні 18 2.1. Суб'єкти підприємництва 18 2.2. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності 20 2.3. Державна реєстрація суб”єктів підприємницької діяльності 26 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні 32 Висновки 37 Література і нормативні акти 38

 • Розвиток підприємництва в Україні
  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Сутність і види підприємництва 5 1.1. Визначення підприємництва 5 1.2. Суб'єкти підприємницької діяльностісті 7 1.3. Види підприємницької діяльності 12 Розділ 2. Аналіз розвитку підприємництва в Україні 19 2.1. Стан підприємництва в Україні 19 2.2. Становлення підприємництва в сучасних умовах в Україні 29 2.3. Фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні 32 Розділ 3. Правові та фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні 39 3.1. Правові аспекти розвитку підприємництва в Україні 39 3.2. Світовой досвід розвитку підприємництва 44 3.3. Основні умови покращення розвитку підприємництва в Україні 46 Висновки 48 Список використаних джерел 50

 • ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, УМОВИ, ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА ПРИНЦИПИ ІСНУВАННЯ
  ЗМІСТ ВСТУП.....................................................................................................................3 1. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, УМОВИ, ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА ПРИНЦИПИ ІСНУВАННЯ..............................................................................5 2. СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД...................................................................................................................13 2.1. Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні............13 2.2. Проблеми розвитку підприємництва в Україні....................................17 3. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.........................................................................................................23 ВИСНОВКИ...........................................................................................................28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................30 ДОДАТКИ

 • Сутність підприємництва і умови його існування
  Зміст Вступ 1. Сутність підприємництва і умови його існування 2. Правові основи організації підприємницької діяльності 2.1. Правове регулювання підприємництва на Україні 2.2. Права та обов’язки суб’єктів підприємництва 3. Форми підприємницької діяльності в Україні 3.1. Підприємство – головна ланка національної системи підприємництва 3.2. Види підприємств 4. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва Висновки Список використаної літератури

 • Економічна природа, сутність та еволюція корпоративної форми власності
  Зміст Вступ…...................................................................................................................3 1. Економічна природа, сутність та еволюція корпоративної форми власності.....................................................................................................5 2. Особливість організації корпоративного управління...................................16 3. Практика корпоративного управління в Україні….......................................28 4. Проблеми корпоративного управління в Україні..........................................34 Висновки................................................................................................................43 Список використаної літератури.........................................................................45


Cгенерировано за 0.007088 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100