Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика

Тема: «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ЙОГО СТРУКТУРА» (ID:114659)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 34 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................................3
1. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ЙОГО СТРУКТУРА.....................5
2. МІСЦЕ І РОЛЬ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В АПК...16
3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.............................................................26
ВИСНОВКИ.............................................................................................................32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........................................................34

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006 – 2010 роки” від 21.12.2005р. №536-Р.
2. Герасимчук А.А., Куценко О.М., Писаренко В.М., Рабштина В.М. Соціально-економічні проблеми аграрної сфери виробництва: Конспекти лекцій. - К.:НМК ВО, 2004 р.- №10. - c. 79.
3. Данилюк М., Попадюк А. Особливості розробки стратегії розвитку підприємств АПК на засадах регіонально-галузевої інтеграції // Регіональна економіка. - 2005 - №6 - с.89-96.
4. Кириленко І. Г. Агропромисловий комплекс України : сучасний стан та погляд у майбутнє //Економіка АПК. №4, 2005р. – с.90.
5. Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.179-183.
6. Кочерга С.В. Зміна власності – крок до ринкових перетворень. //Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук /Збірник наукових праць молодих вчених // - Полтава: Полтава, 2003. - c. 213-216.
7. Крисанов Д. Пріоритети аграрної сфери та їх реалізація в умовах економічної кризи. //Економіка України. - 2004. - № 11. – с.53.
8. Лозун Ю.А. Реформування аграрного сектора України. / Економіка АПК. № 1- 2006. - С. 3 - 6.
9. Лупенко Ю. Формування акціонерних структур в АПК. //Економіка України. – 2005.- №11. – с.26.
10. Малик М. Основні напрями реформування відносин власності в колгоспах України. //Економіка України. - 2000. - №12. – с.65.
11. Малій О.Г. Кредитування агровиробництва: тенденції та ефективність // Облік і фінанси АПК. – 2007. - №01-02. – С.61-64.
12. Марценко С.В. До питання аграрних реформ в Україні. // Економіка та держава. 2005 - №3 – С.43.
13. Марчук Є. К. Село – опора української економіки.// Економіка АПК №11, 2005. – с.93.
14. Мочерний С.В., Єрохін С.А., Каніщенко Л.О., та ін. За редакцією С.В.Мочерного. Основи економічної теорії. - К.: Академія, 1997. – c. 261 – 272.
15. Нужна О.А. Кредитне забезпечення аграрних підприємств: проблеми та перспективи // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №8. – С.70-72.
16. Оніщенко Д., Юрчишин В. Про форми власності в аграрній сфері Украї¬ни.//ЕУ. - 2004. — № 4. — С. 50-61.
17. Прейгер Д. Сільське господарство України: вчора, сьогодні, завтра. //Економіка України. – 2006 – №12. – с.97.
18. Приліпка О.В. Економічна ефективність переробки сільськогосподарської продукції. // Економіка АПК. - 2007 - №3 - с.60-63.
19. Рубан Ю. Методологічні та методичні питання створення концепції розвитку сільського господарства. //Економіка України. - 2004. -№1. – с.74.
20. Саблук П.Т. Аграрна реформа: стан і напрями розвитку // Економіка АПК. 2005. - № 4. - С.3-9
21. Шпичак О. М. Економічні проблеми АПК в умовах формування ринкових відносин. //Вісник аграрної науки №9, 2005. – с.102.
22. Янушевич В.М., Шовкун І.А. Стан перспективи розвитку малого підприємництва в аграрному секторі України. Реформування економіки України. – Київ, 2005. — С. 82-88.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
  Зміст роботи 1. Роль агропромислового комплексу в народному господарстві. Структура і форми територіальної організації АПК. 2. Сільське господарство, його структура. 3. Розміщення галузей рослинництва. 4. Розміщення галузей тваринництва. 5. Територіальна структура АПК України. 6. Харчова промисловість як основна переробна ланка АПК. 7. Проблеми і перспективи розвитку АПК України.

 • АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
  Зміст роботи 1. Роль агропромислового комплексу в народному госпо¬дарстві. Структура і форми територіальної органі¬зації АПК. 2. Сільське господарство, його структура. 3. Розміщення галузей рослинництва. 4. Розміщення галузей тваринництва. 5. Територіальна структура АПК України. 6. Харчова промисловість як основна переробна ланка АПК. 7. Проблеми і перспективи розвитку АПК України

 • Комплекс виробництва товарів народного споживання
  Зміст Вступ 3 1 Значення територіальної організації виробництва для розміщення виробництва товарів народного споживання 5 2 Комплекс виробництва товарів народного споживання: продовольчі товари 7 2.1 Продовольчий комплекс 2.2 Зернопродуктовий комплекс 2.3 Бурякоцукрового комплексу 2.4 Картоплепродуктовий комплекс 2.5 Плодоовочевопродуктовий комплекс 2.6 Олійнопродуктовий комплекс 2.7 Винограднопродуктового комплексу 2.8 Тютюновопромисловий комплекс 2.9 М'ясопродуктовий комплекс 2.10 Молокопродуктовий комплекс 2.11 Рибопродуктовий комплекс 2.12 Бджолопродуктовий комплекс 3 Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів 20 Висновок 27 Використана література 29

 • Будівельний комплекс
  Зміст: 1. Будівельний комплекс. Світові тенденції його розвитку 2 2. Характеристика будівельного комплексу в Україні 9 3. Будівельний комплекс в Чернігівському регіоні та напрямки його удосконалення 21 Література 24

 • Проблеми реформування АПК в Україні
  1. Класифікація економічних форм продуктів 3 2. Форми і системи заробітної плати 6 Проблеми реформування АПК в Україні 12 1. Агропромисловий комплекс і його значення в соціальному розвитку села 12 2. Державна підтримка розвитку фермерства 15 3. Реформи в аграрному секторі 18 Список літератури: 21

 • Районний господарський комплекс
  Зміст 1.Районний господарський комплекс та його структура і форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів 2 2.Трудовий потенціал 4 3.Відкритий показник земельної ефективності господарства району 6 4.Науково – технічний потенціал і характеристика його складових частин 8 Використана література

 • Основи економичного районування територии
  З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Визначення економічного району, головні органи району 5 Розділ 2. Принципи економічного району. Районний господарчий комплекс, його галузева структура 8 2.1. Принципи економічного району 8 2.2. Районний господарчий комплекс, його галузева структура 10 Розділ 3. Типи економічних районів, їх характеристики 16 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 • Особливості функціонування аграрного комплексу
  Зміст Вступ 3 1.1 Нормативно-правова база державного і регіонального розвитку територій і галузей 4 1.2 Сучасна галузева структура народного господарства 6 2 Особливості функціонування АПК 12 2.1 Загальна характеристика агропромислового комплексу країни 12 2.2 Агропромисловий комплекс Поліського економічного району 14 3 Перспективи розвитку сільського господарства регіону 19 3.1 Сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення в аграрному секторі регіону 19 3.2 Удосконалення землекористування регіону. Розвиток виробничої інфраструктури галузі 27 Висновок 34 Використана література 35

 • Експорт і імпорт продукції агропромислового комплексу
  Зміст Вступ 2 1. Агропромисловий комплекс України 4 2. Оцінка обсягів імпорту продукції агропромислового комплексу по регіонах і країнах світу 15 3. Експорт – імпорт продукції рослинництва та продуктів її переробки 22 4. Реалізація експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації світової економіки 26 Висновки 37 Список використаних джерел 39


Cгенерировано за 0.006882 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100