Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика

Тема: «Венчурне підприємництво як запорука технологічного розвитку» (ID:114663)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 35 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


Вступ.....................................................................................................................3
1. Венчурне підприємництво як запорука технологічного розвитку.............5
2. Розвиток венчурного бізнесу в країнах з розвинутою економікою............9
3. Проблеми розвитку та джерела фінансування венчурного
підприємництва в Україні..................................................................................15
4. Заходи з підтримки інновацій........................................................................26
Висновки..............................................................................................................33
Список використаної літератури........................................................................34

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Александрова В. Економічні передумови інноваційної трансформації державних науково-технічних програм. // Економіст, №4, 2004. – С.56.
2. Александрова В., Бажал Ю. Економічні проблеми державного програмування науково-технічного розвитку. // Економіка України, №10, 2005.
3. Бондаренко О.А., Козьменко С.Н. Оптимизация инвестиционного обеспечения инноваций как средство стабилизации и роста экономики Украины. - Сумы: ИПП "Мрия-1" ЛТД: Инициатива, 2000. -65с.
4. Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник.-Київ.: ЦУЛ, Фенікс, 2003.-440.
5. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие.-2-е изд., -К.: МАУП, 2001 -152с.
6. Гніденко В.М., Зінченко О.П. Інноваційні фактори розвитку наукоємного виробництва у Києві. - Проблеми управління містом. - Київ. №3, 2004.
7. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. з англ. - К.: Україна, 1994.
8. Зінченко О., Ільчук В. Становлення венчурного фінансування // Фінанси України. - 2004.-№10.-с.46.
9. Ільчук В.П., Тяпкіна Л.О. Венчурне підприємництво як запорука технологічного розвитку // Фінанси України. - 2005.- №6.- С.45-49.
10. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/ Под С. Д. Ильенкова.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-327с.
11. Инновационный менеджмент: Справ. Пособие / под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. Изд. 2-е, переработ. и доп.-М., ЦИСН, 1998.-568 с.
12. Княжанський В. Продається “українська ідея”. Без венчурного капіталу інновацій не буде // День. – 2004. – № 9.
13. Лапечук П. Підтримка інноваційної діяльності. Досвід економічно розвинутих держав та України // Юридичний журнал. – №12. – 2004. – С.15 – 24.
14. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособ. / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели.- М.: Экономика, 2000.-475 с.
15. Паладій М.В. Комерційна реалізація об’єктів інтелектуальної власності - вимога часу. Матеріали Всеукраїнської наради: Актуальні проблеми комерціалізації промислової власності. Київ, Український інститут промислової власності, листопад 2005р., рукопис.
16. Редіна Н.І., Пікуліна Н.Ю. Венчурний капітал у ринковій економіці. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2005. – 125 с.
17. Романішин О.В. Венчурне фінансування інноваційних підприємств. "Наукові записки", Києво-Могилянська академія,2001,т.19,ч.2,с.351-356.
18. Стан розвитку організаційних форм венчурного підприємництва і його інфраструктури в країнах світу та в Україні. Зінченко О.П., Ільчук В.П., Радзієвська Л.Ф., Євтушенко В.М. - К.: НДІСЕП, 2004.- 80с.
19. Шило Л.А. Теоретичні засади дослідження виникнення венчурного капіталу// Економічний часопис. - №5. – 2004. – С.23-28.
20. Шило Л.А. Венчурне підприємництво: нові можливості для України // Економічний часопис. - №7. – 2005.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Бизнес в Украине
  Вступ3 1.Сутність і родові ознаки бізнесу. Бізнес і підприємництво.3 2. Підприємництво і бізнес.5 Підприємництво і бізнес розрізняються між собою в теоретичному плані. На практиці підприємництво виступає як підприємницький бізнес і залучає тільки свого суб'єкта, а не усіх учасників ринку. Бізнес без підприємництва не буває. Підприємництво не тільки елемент систему бізнесу, але і фактор його розвитку.5 3. Головні умови функціонування бізнесу.8 4. Особливості розвитку підприємництва в Україні9 Висновки17 Список літератури18

 • Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю
  Завдання: 1. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю 2. Венчурне підприємництво: сутність та роль у розвитку інновацій 3. Приклад інновації за будь-якою класифікаційною ознакою

 • Створення сприятливих економічних передумов – запорука розвитку підприємництва
  Завдання: 1. Створення сприятливих економічних передумов – запорука розвитку підприємництва 2. Закон України „Про державну програму приватизації” Задача

 • Фінансово – кредитні установи в інвестуванні
  Зміст 1 Фінансово – кредитні установи в інвестуванні 2 Венчурне підприємництво Література

 • Поняття, система й особливості законодавства про підприємництво. Система підприємницького права, функції і тенденції розвитку
  Вступ 3 1. Норми підприємницького права. 3 2.Поняття, система й особливості законодавства про підприємництво. 4 3.Система підприємницького права, функції і тенденції розвитку. 7 4.Загальна характеристика нормативних актів, що регулюють підприємництво, їхні види. 11 Висновки 20 Література 21

 • Принципи нової організації виробництва
  Зміст Вступ 3 1. Загальні положення сучасної організації виробництва 4 2. Інвентаризація технологічного надбання. 8 3. Оцінка технологічного надбання 9 4. Оптимізація технологічних ресурсів 10 5. Збагачення технологічного потенціалу 11 6. Сучасна база власних технологічних розробок підприємства 13 Ситуація 15

 • Основні властивості інформації та вимоги до неї на сучасному етапі технологічного розвитку
  Зміст 1. Основні властивості інформації та вимоги до неї на сучасному етапі технологічного розвитку 3 2. Значення інформаційної системи підприємства 5 3. Поняття інформаційної системи. Управлінська інформаційна система 8 Література 15

 • Підприємництво і принципи діяльності підприємств
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Сутність підприємств та їх види 6 РОЗДІЛ 2. Підприємництво і принципи діяльності підприємств 13 2.1. Принципи та функції підприємницької діяльності 13 2.2. Державне регулювання розвитку підприємництва 18 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в ринковій економіці 25 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

 • Акціонерна власність в економічній системі
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Підприємництво та акціонерна власність 5 1.1. Підприємства та їх основні види 5 1.2. Типи заснування підприємств 8 1.3. Підприємництво як вид розвитку економічних відносин 14 Розділ 2. Акціонерна власність в економічній системі 21 2.1. Сутність і структура акцій та акціонерного капіталу 21 2.2. Основний елемент акціонерного товариства 24 2.3. Негативні риси розвитку акціонерної власності 28 Розділ 3. Державна підтримка підприємництва в Україні 30 3.1. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні 30 3.2. Державна підтримка розвитку малого підприємництва 34 Висновок 40 Список використаної літератури 43


Cгенерировано за 0.005890 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100