Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика

Тема: «ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ» (ID:114665)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 30 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ: ЕКОНОМІЧНИЙ І
ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ.......................................................................................5
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ
В УКРАЇНІ.............................................................................................................13
РОЗДІЛ 3. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ВІДНОСИН
ВЛАСНОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ.......21
ВИСНОВКИ...........................................................................................................28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................30

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. N 697-XII -ВР.
2. Закон України "Про Державну програму приватизації" // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 33-34. - С. 272.
3. Закон України "Про приватизацію державного майна" // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 24. - С. 349.
4. Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду". - 1991, 31 жовтня.
5. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. -2000. -№16. - С. 5-12.
6. Андреєва Т. Б. Приватизація, структура власності та робота підприємства. // ДІБ "Про приватизацію". - 2005. - № 1. - С. 55-59.
7. Артамонова Т. А. Узагальнення зарубіжного досвіду приватизації - необхідна передумова становлення підприємництва в Україні / Економіка та підприємництво. 36. наук, праць. - К., 2004. - Вип. 1. - 296 с.
8. Барабаш О. Л. Приватизацію стримували не погані закони, а політичні амбіції // ДІБ "Про приватизацію". - 2004. - № 7. - С. 80.
9. Бондар О. М. Особливості приватизації в Україні у 1999 році // Український інвестиційний журнал. - 2004. - № 6-7. - С. 45-48.
10. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. - М.: Юристь, 1999. - 568 с.
11. Власник і право власності. За ред. Я. М. Шевченко. - К.: Наукова думка, 1994.-163с.
12. Григоренко Є. М. Приватизація в Україні: досягнення і недоліки // ДІБ "Про приватизацію". - 2005. - №6. - С. 2-4.
13. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. За ред. 3. Ватаманюка, С. Панчишина. - К.: Альтернативи, 2001. - 606 с.
14. Ларіонова Л. За ефективного власника // Фінанси України. - 2006. - №2. -С. 54.
15. Ларцев В. До проблеми періодизації процесу приватизації // Економіка України. - 2005. - № 12. - С. 41-45.
16. Перевалов Ю. В, Гимади Й. 3., Добродей В. В. Влияет ли приватизация на деятельность предприятий? // Вопросы зкономики. - 2005. - №6. - С. 76-89.
17. Приватизація та фондовий ринок // Перспективні дослідження. Нове економічне законодавство. - 2004. -№ 14.
18. Фрідман р., Рапачинський А., Ерл Д. С. Приватизація в Росії, Україні та країнах Балтії. - К.: Основи, 1999. -319с.
19. Черняк В. Модель економіки: вибір України // Економіка України. - 2005.-№ 9.-С. 31-39.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Реформування відносин власності в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні поняття відносин власності: сутність та структура 5 2. Розвиток відносин власності 12 2.1. Типи власності 12 2.2. Легалізація відносин власності в Україні 20 2.3 Розподіл між володінням та управлінням власністю 28 3. Реформування відносин власності в Україні 33 Висновки 37 Література 40 Додатки 42

 • Особливості та перспективи реформування відносин власності в Україні
  Зміст Вступ 3 1 Власність у системі виробничих відносин 5 1.1 Поняття, об’єкти та суб’єкти відносин власності 5 1.2 Зміст відносин власності як економічної категорії 6 1.3 Структура та юридичні аспекти відносин власності 10 2 Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі 18 2.1 Зміст власності на фактор виробництва на сучасному етапі розвитку господарства 18 2.2. Трансформація відносини власності в Україні 23 3 Особливості та перспективи реформування відносин власності в Україні 35 Висновки 43 Використана література 46

 • Право власності
  Зміст Теоретичне завдання: 3 Питання 1 3 Правове регулювання власності в Україні 3 1.1. Загальна характеристика права власності, поняття власності та права власності 3 1.2. передумови реформування відносин власності та створення нового інституту права власності; 4 1.3. Право власності в Україні в період ринкових реформ; 6 1.4. конституційне регулювання власності в Україні; 8 1.5.зміст права власності; 8 1.6.способи набуття і припинення права власності; 10 1.7. встановлення моменту виникнення права власності; 14 1.8. правовстановлюючі документи власника. 15 Питання 2 16 Право спільної власності: 16 2.1. поняття права спільної власності; 16 2.2. поняття спільної часткової власності; 18 2.3. право спільної сумісної власності подружжя; 20 2.4. особливості деяких різновидів права спільної власності. 23 Практичне завдання: 27 Література 28

 • Аналіз форм власності в мікроекономіки
  Вступ 3 1. ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Економічний зміст власності 5 1.2. Еволюція власності 6 2. ТИПИ, ВИДИ Й ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 9 3. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 20 3.1.Сучасний стан відносин власності в Україні 20 3.2. Необхідність різних форм власності в ринковій економіці 22 3.3. Роздержавлення та приватизація власності в Україні 23 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 • Роздержавлення та приватизація власності в Україні
  Вступ 3 1. Сутності та функціонування права власності 5 1.1. Економічний зміст власності 5 1.2. Типи, види й форми власності 6 1.3. Приватна власність в Україні 13 2. Роздержавлення та приватизація власності в Україні 15 3. Проблеми та шляхи реформування власності в Україні 22 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 • Перетворення відносин земельної власності і землекористування в зарубіжних країнах
  Зміст Вступ 2 Розділ І. Загальна характеристика земельного законодавства зарубіжних країн 4 1.1. Юридичні моделі реформування сільського господарства і земельних відносин в зарубіжних країнах 4 1.2 Порівняльно-правовий аналіз земельної реформи України та деяких інших зарубіжних країн 7 Розділ ІІ. Перетворення відносин земельної власності і землекористування в зарубіжних країнах 10 2.1. Перетворення відносин земельної власності і землекористування в Чехії, Словаччині, Болгарії, Угорщині, Східних землях Німеччини, Польщі та Румунії. 10 2.2. Перетворення відносин земельної власності та землекористування в Китаї. 26 2.3 Відносини земельної власності та землекористування Болівії, Перу та Мексики 30 Висновок 35 Список використаних джерел 37

 • Відносини власності в Україні
  Зміст Вступ 3 1 Розділ. Теоретичні аспекти власності 6 1.1. Ставлення до власності у світі історичної діалектики 6 1.2. Поняття, види та форми власності 9 Розділ 2. Правові основи та створення приватного підприємства 18 2.1. Приватне підприємства: основні ознаки 18 2.2. Правове положення приватних підприємств 21 2.3. Порядок створення нового підприємства 23 Розділ 3. Відносини власності в Україні 36 3.1. Особливості формування і розвитку відносин власності в Україні за роки незалежності 36 3.2. Проблема розвитку підприємництва в Україні 42 3.3. Причини, що заважають розвитку підприємництва в Україні 50 Висновок 58 Список використаних джерел 61

 • Власність як економічна категорія
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Власність як економічна категорія 6 1.1. Власність, її суть, форми в економічній системі 6 1.2. Структура власності 11 1.3. Основи аналізу відносин власності 20 Розділ 2. Економічна система суспільства і власність 30 2.1. Еволюція форм власності 30 2.2. Новітні тенденції у розвитку відносин власності. Акціонерна власність 34 Розділ 3. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі 38 3.1. Відносини власності в Україні 38 3.2. Роздержавлення і приватизація власності в Україні 41 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додаток 48

 • Власність як економічна категорія
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Власність як економічна категорія 1.1 Економічне поняття власності 1.2 Форми, види і типи власності 1.3 Економічна теорія прав власності РОЗДІЛ 2. Еволюція власності 2.1 Ставлення до власності у світі історичної діалектики 2.2 Новітні тенденції в розвитку відносин власності РОЗДІЛ 3. Проблеми власності на Україні 3.1 Приватизація власності на Україні 3.2 Приватна власність на Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Cгенерировано за 0.007284 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100