Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Макроэкономика

Тема: «Сучасні глобальні проблеми людства та шляхи їх розв’язання» (ID:114668)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 47 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ПЛАН

Вступ ...................................................................................................................3
1. Економічні аспекти сучасних глобальних проблем людства ....................5
1.1. Основне поняття глобалізації ..........................................................5
1.2. Причини виникнення і сутність глобальних проблем
людства .....................................................................................................9
1.3. Соціально-економічна сутність глобальних проблем ..................15
2. Сучасна глобальна економічна система ......................................................18
2.1. Основні напрямки глобалізації та її показники .............................18
2.2. Розвинуті країни та їх роль у глобалізації .....................................23
2.3. Негативні наслідки глобалізації ......................................................28
3. Основні шляхи розв’язання глобальних проблем ......................................33
3.1. Глобальні проблеми України та шляхи їх вирішення ..................33
3.2. Шляхи розв’язання глобальних проблем .......................................37
Висновки .............................................................................................................42
Список використаної літератури ......................................................................45
Додаток

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Будкин В. Модель участия Украины в мирохозяйственных связях. // Экономика и жизнь. – 2003. – №12. – с. 12.
2. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М., 1996. 259 с.
3. Білорус О. Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації та стратегії розвитку. Монографія. – К., 1998. – 416 с.
4. Евстигнеев В. Финансовая глобализация – явление и методологический инструмент. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. - с. 74-76.
5. Иноземцев В. Глобализация: иллюзии и реальность. // Свободная мысль – XXІ. –2004. - №1. – с.26-36.
6. Иноземцев В. Глобализация: наивная мечта 20 века. // Финансист. – 2003. - №5. – с.41-43.
7. Иноземцев В. «Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис. // Проблемы теории и практики управления. –2004. - №3. – с.18-23.
8. Письмак В. Тенденції глобалізації. // Економіст. – 2001. - №1.
9. Рыбаков В. “Розовая Европа” в час глобализации. // Мировая экономика и международные отношения . – 2001. - №3. – с. 77-83.
10. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: “Наукова думка”, 1998. – 390 с.
11. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? – М.: “Изд-во “Экономика”, 1998. – 215 с.
12. Киреев А. Международная экономика. В 2-х ч. - М., Международные отношения, 1998.-418 с.
13. Круглый стол МЭ и МО. Актуальные вопросы глобализации. // Мировая экономика и международные отношения.-2001. - №4. – с.37-52.
14. Круглый стол МЭ и МО. Актуальные вопросы глобализации. // Мировая экономика и международные отношения. –2001- № 5. – с.41-57.
15. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці XX століття). – К.: АТ “Книга”, 1997.
16. Международные экономические отношения./ Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 1998.
17. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів економ. вузів і факультетів / А. С. Філіпенко, С. Я. Боринець, В. А. Вергун та ін. – К.: Либідь, 1992. – 255 с.
18. Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндаров М.А. Мировая экономика на рубеже 20-21 вв. М., 1997.
19. Косолапов Н. Глобализация: сущность и международно-политические аспекты. // Мировая экономика и международные отношения . – 2004. - №3. - с. 69-73.
20. Симония Н.. Глобализация и неравномерность мирового развития. // Мировая экономика и международные отношения . –2003. - №3. - с. 35-44.
21. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 2002. – 237 с.
22. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
23. Скаленко О. Глобальні резерви поступу / Передмова О. Білоруса. – К.: Основи, 2000. – 394 с.
24. Cоколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 568с.
25. Маслов С. Негативні наслідки глобалізації економіки. // Економіка. Фінанси. Право.-2005. - №8.- с.13-18.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Глобальні проблеми
  Вступ 3 1. Глобалізація як об’єктивна тенденція економічного і соціального розвитку 4 2. Сутність та причини виникнення глобальних проблем людства 10 3. Мілітаризація економіки та шляхи роззброєння 13 4.Екологічна проблема 15 5.Шляхи розв'язання екологічної проблеми 20 6. Шляхи розв'язання паливно-енергетичної та сировинної проблем 21 Висновки 23 Література24

 • Причини виникнення глобальних проблем людства.
  Зміст Вступ 3 1. Глобалізація як об’єктивна тенденція економічного і 4 соціального розвитку 4 2. Сутність та причини виникнення глобальних проблем людства 10 3. Мілітаризація економіки та шляхи роззброєння 13 4.Екологічна проблема 15 5.Шляхи розв'язання екологічної проблеми 20 6. Шляхи розв'язання паливно-енергетичної та сировинної проблем 21 Висновки 23 Література 24

 • Глобальні проблеми людства
  Вступ 3 1. Міжнародні соціальні проблеми. 4 2. Глобальні екологічні проблеми. 10 3. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людства. 16

 • Глобальні проблеми сучасності
  План Глобальні проблеми сучасності 3 1. Походження, взаємозв'язок та ієрархія глобальних проблем 3 2. Шляхи розв'язання глобальних проблем 13 Список використаної літератури 18

 • Глобальні проблеми людства
  Вступ 3 Розділ 1. Особливості та характерні риси процесів глобалізації на початку 21 століття 5 1.1.Глобалістика як галузь знань про найзагальніші проблеми сучасності 5 1.2.Класифікація глобальних проблем 11 1.3.Сучасний стан глобальних проблем 14 Розділ 2. Негативні наслідки глобальних проблем людства та шляхи їх подолання 18 2.1.Шляхи вирішення глобальних проблем людства 18 2.2.Соціальні та економічні наслідки глобальних проблем 23 Висновки 29 Список використаної літератури 31

 • Особливості техногенної цивілізації.Глобальні проблеми людства.Інформаційне суспільство
  Вступ 3 1.Особливості техногенної цивілізації і вплив техніки і технології. 3 2. Глобальні проблеми людства і соціальне прогнозування. 8 3.Інформаційне суспільство: теорія і реальність 10 Висновки 12 Література. 14

 • Інвалідність, їх проблеми та шляхи розв'язання
  І. Інвалідність, їх проблеми та шляхи розв'язання 3 1.1. Поняття "інвалідність" в історичному розвитку та сучасному тлумаченні 3 1.2 Фактори інвалідності, клінічні та правові підстави встановлення 4 1.3. Критерії визначення груп інвалідності 5 1.4 Основні проблеми інвалідності та шляхи їх розв'язання 8 1.5. Роль спеціалістів системи соцзахисту у вирішенні проблем інвалідності 10 ІІ. Методика медико-соціальної експертизи 12 2.1. Загальна характеристика класичної методики, її теоретичне обґрунтування 12 2.2 Методика вивчення медико-біологічних факторів життєдіяльності людини, вимоги до формулювання діагнозу 13 2. 3 Вивчення соціальних факторів, особливостей трудової діяльності, що впливають на здоров'я та працездатність 15 2. 4 Методика прийняття експертного рішення МСЕК, його зміст оформлення 17 Використана література 19

 • Системний підхід до розв'язання проблеми
  ПЛАН 1. Системний підхід до розв'язання проблеми 3 2. Виявлення цілей та формування критеріїв 5 3. Математичні моделі в економічних дослідженнях і в керівництві економічними системами 15 4. Модель системи 19 Література 22

 • Шляхи гуманізації взаємовпливу культури і природи
  План Шляхи гуманізації взаємовпливу культури і природи 3 Шляхи гуманізації культури 6 Глобальні проблеми людства і соціальне прогнозування 8 Список використаної літератури 12


Cгенерировано за 0.019477 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100