Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Международная экономика

Тема: «Глобальні процеси в світовій економіці, зміст на наслідки» (ID:114669)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 32 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ........................................................................................................................3
1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового
господарства............................................................................................................5
2. Причини виникнення та шляхи вирішення глобальних проблем.................10
3. Україна у глобальному економічному процесі...............................................16
4. Міжнародне регулювання глобальних проблем.............................................23
Висновки.................................................................................................................29
Список використаної літератури..........................................................................31

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Білорус О.Г. Глобалізація та національна стратегія України. — К., 2001.
2. Волинський Г. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації // Економіка України. - № 12. - 2006 р. – С.56-57.
3. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко, М. О. Гончаренко та ін.; За ред. О. Г. Білоруса. — К.: ІСЕМВ НАН України, КНЕУ, 2001. — 734 с.
4. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? – М.: “Изд-во “Экономика”, 1998. – 215 с.
5. Клочко В.П. Фінансова глобалізація: позитиви і негативи для перехідної економіки /В.П.Клочко //Актуал. пробл. економіки. – 2002. – № 5. – С.43-49.
6. Косолапов Н. Глобализация: сущность и международно-политические аспекты. // Мировая экономика и международные отношения . – 2004. - №3. - с. 69-73.
7. Маслов С. Негативні наслідки глобалізації економіки. // Економіка. Фінанси. Право.-2005. - №8.- с.13-18.
8. Международные экономические отношения./ Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 1998.
9. Мельник А.Ф. – Державне регулювання економіки. – К.: Знання, 2004. – 358 с.
10. Мовсесян А.Г. Мировая экономика: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 656 с.
11. Павловський М., Головенко Б. Глобалізація і національна стратегія України у ХХI столітті // Економіст. - №5. – 2006. – С.16-18.
12. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 2002. – 237 с.
13. Письмак В. Тенденції глобалізації. // Економіст. – 2004. - №1. – С.34.
14. Савлук С. Наслідки глобалізації для розбудови України // Персонал. - №4. – 2007. – С.23-36.
15. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 582 с.
16. Селиванов В. Концептуальні засади розроблення державної політики розвитку економіки в Україні // Право України. –2006. - №3. – С.23.
17. Стукало Н.В. Вимірювання фінансової глобалізації // Фінанси України. - №7. - 2006 р. – С.43-45.
18. Стукало Н.В. Деякі аспекти формування фінансової політики України в умовах глобалізації // Фінанси України. - №1. - 2006 р. – С.30-32.
19. Тигіпко С. Україна у глобальному економічному процесі // Дзеркало тижня. - №39 (864) 11 — 17 жовтня 2005.
20. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть. Навч. посібник / А.С.Філіпенко, Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник та ін. — К.: Либідь, 2002.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Нова стратегія науково-технічного та соціально-економічного розвитку в світовій економіці
  План Нова стратегія науково-технічного та соціально-економічного розвитку в світовій економіці 3 1. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес 3 2. Технологічні ресурси в світовій економіці 6 3. Інформаційні ресурси в світовому господарстві 9 Список використаної літератури 15

 • Інфляційні процеси в Україні. Сьогодення
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні концепції інфляції 5 1.1. Поняття інфляції 5 1.2. Історичне зростання цін і ознаки інфляції 7 1.3. Види інфляції 10 2. Соціально-економічні наслідки інфляції 17 2.1. Соціальні наслідки інфляції 17 2.2. Економічні наслідки інфляції 20 3. Стан України в період інфляції 24 3.1. Інфляційні процеси в період становлення ринкових відносин 24 3.2. Інфляційні процеси в Україні. Сьогодення 28 Висновки 31 Список використаної літератури 34

 • Приватизаційні процеси в Україні: мета, правові положення та наслідки
  Зміст Вступ 3 1.Приватизаційні процеси в Україні: мета та правові положення 5 2. Приватизація: моделі, напрями, етапи 18 2.1 Велика приватизація 18 2.2 Середня приватизація 20 3. Наслідки приватизації в Україні 38 3.1 Приватизація і негативні наслідки в Україні 38 3.2 Основні наслідки удосконалення приватизаційного процесу в Україні 46 Висновки 55 Список використаної літератури 59

 • Групи країн в сучасній світовій економіці
  1. Групи країн в сучасній світовій економіці 3 2. Рівень митного обкладання. Специфічні випадки тарифної торгової політики. 6 3. Сучасна валютна система. Європейська валютна система. 12 4. Фінансування платіжного балансу. Резервні активи. 16 Література 21

 • Інфляційні очікування в економіці
  Зміст Зміст………………………………………………………………….. 2 Вступ…………………………………………………………………..3 1 Природа інфляційних очікувань…………………………………..6 1.1 Поняття інфляції та інфляційних очікувань……………...7 1.2 Інфляційні очікування як одна з причин зростання цін…9 1.3 Наслідки інфляційних очікувань: вплив на фінансові процеси……………………………………………………………….12 1.4 Механізм дії інфляційних очікувань…………………….13 2 Аналіз реального стану інфляційних очікувань в економіці України………………………………………………………………21 3 Напрямки стабілізації інфляційних очікувань………………….25 Висновки…………………………………………………………….29 Література…………………………………………………………...32 Додатки………………………………………………………………34

 • Міжнародні фінансово-кредитні організації, їх роль в світовій економіці
  Зміст Вступ 3 1 Міжнародні фінансово-кредитні організації, їх роль в світовій економіці 4 2. Вплив діяльності міжнародних фінансових організацій на розвиток економіки України 6 2.1 Сучасний стан розвитку економіки України 6 2.2 Фінансово-економічні програми розвитку економіки України 9 3. Проблемі та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 16 Висновки 22 Література 25

 • Місце країн Східної Європи в світовій економіці
  Вступ 3 1. Місце країн Східної Європи в світовій економіці 5 1.1. Динаміка розвитку і фактори економічного росту 5 1.2. Галузева структура економіки окремих країн регіону 11 2. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків країн Східної Європи 14 2.1. Аналіз динаміки експортно-імпортного товарообороту 14 2.2. Зовнішньоекономічні зв’язки країн Східної Європи з країнами Євросоюзу 18 3. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків країн Східної Європи 45 Висновки 51 Список літератури 54

 • Глобальні проблеми людства
  Вступ 3 1. Міжнародні соціальні проблеми. 4 2. Глобальні екологічні проблеми. 10 3. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людства. 16

 • Місце країн Східної Європи в світовій економіці
  Вступ 3 1. Місце країн Східної Європи в світовій економіці 6 1.1. Динаміка розвитку і фактори економічного росту 6 1.2. Галузева структура економіки окремих країн регіону 12 2. Інвестиції капіталу в економіку країн, що розвиваються 15 2.1. Роль і значення капітальних вкладень в економіку країн, що розвиваються 15 2.2.Практика залучення іноземного капіталу в країни ЦВЕ 17 2.3. Пошук нових концепцій сприятливого інвестиційного клімату в країнах СНД. 19 3. Проблеми та перспективи розвитку країн, що розвиваються 29 Висновки 38 Література 42


Cгенерировано за 0.012651 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100