Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Макроэкономика

Тема: «ДОХОДИ, ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ» (ID:114671)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 29 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ДОХОДИ, ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ........6

РОЗДІЛ 2. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ..................................11

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
В УКРАЇНІ...........................................................................................................22

ВИСНОВКИ.........................................................................................................27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................29

ДОДАТКИ

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бевз В. Стратегія подолання і запобігання бідності в Україні // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 7. - С. 42-43.
2. Бортнік Т. Соціологічне обстеження рівня життя, доходів і оплати праці // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 7. - С. 27-30.
3. Бугуцький О. Аналіз соціально-економічної категорії рівня життя населення України // Україна: аспекти праці. -2003. - № 2. - С. 43-47.
4. Вегера С.А. Соціальний захист вразливих верств населення: // Соц. захист. - 2004. - № 5. - С. 27.
5. Вимір та шляхи подолання бідності в Україні, (27-29 жовт. 2003 р., Київ): Нац. семінар // Соціальний захист. - 2004. - № 8. - С. 19-20.
6. Вітер О. Соціальний захист - у законі, та не в гаманці: // Голос України. - 2003. - 17 лют. - С. 4.
7. Габиш Г. Социальные гарантии в условиях рыночной экономики // О-во и экономика. - 2004. - № 10-11. - С. 165-171.
8. Гнибіденко І. Прожитковий мінімум - що це? // Соц. захист. - 2004. - № 3. - С. 37-39.
9. Гнибіденко І.Ф. Основні напрями соціальної політики на 2002-2005 роки: цілі і завдання // Соціальний захист. -2004. - № 4. - С. 53-57.
10. Грибков О. Що таке бідність і як з нею боротися // Вісн. податкової служби України. – 2004. - № 11. - С. 44-45.
11. Зоревський А.В. Зайнятість та доходи в системі економічного розвитку // Соц. захист. - 2005. - № 3. - С. 24-29.
12. Лібанова Е. Проблеми майнового розшарування населення України (аналіз, прогноз і можливі шляхи вирішення) // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 1. - С. 24-30.
13. Лібанова Е., Іванкевич В., Бевз В. Досвід соціальної політики в країнах розвиненої та перехідної економіки і можливості його використання в Україні // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 1. - С. 36-41.
14. Новіков В. Потенціал стабільної соціальної політики // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 1. - С. 31-35.
15. Паламарчук В. Зміни рівня життя населення України: (порівняльний аналіз із Росією) // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 4. - С. 34-39.
16. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання (Монографія). - К.: Парламентське вид-во, 2005. - 256 с.
17. Саєнко Ю. Феномен і особливості бідності в Україні // Україна: аспекти праці. - 2003. - № 7. - С. 11-12.
18. Удовиченко В.П. Якість життя - основний критерій соціального розвитку в період реформування економіки. - Чернігів, 1999. - 239 с.
19. Холостова Е. М. Социальная политика. - М., 2001. - 345с.
20. Шкарпова О. Жити стало веселіше // Український дiловий тижневик "Контракти". - № 05. – 2006.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Стратегія підвищення рівня життя населення
  Зміст Вступ 3 1 Поняття і показники рівня життя 5 1.1 Чинники динаміки рівня життя 7 1.2 Визначення життєвого рівня населення 11 2 Статистичні показники, що характеризують рівень життя населення 18 2.1 Доходи населення і добробут 18 2.2 Доходи, витрати і споживання домашніх господарств 28 2.3. Статистика соціального забезпечення і охорони здоров'я 33 2.4 Статистика вільного часу 36 3 Стратегія підвищення рівня життя населення 39 Висновок 43 Використана література 45

 • Оцінка рівня життя населення: порівняльний аналіз для України
  Зміст: Вступ……………………………………………………………………..3 1. Рівень життя як основний показник добробуту в країні …….…4 1.1. Доходи населення та їх диференціація 1.2. Рівень життя і бідність 1.3. Необхідність соціального захисту населення 2. Законодавче регулювання підвищення рівня життя населення України ………………………………………………………………………….14 3. Аналіз рівня життя населення в Україні: порівняльний аспект ……………………………………………………………………………16 3.1. Дослідження рівня життя населення України 3.2. Порівняння рівня життя населення України з іншими країнами 4. Стратегія підвищення рівня життя населення ………………..25 4.1. Розвиток зайнятості та ринку праці 4.2. Підвищення доходів від трудової діяльності 4.3. Соціальне страхування - як запобіжний захист від втрат доходу 4.4. Запровадження консолідованої системи адресної соціальної допомоги 4.5. Соціальна підтримка інвалідів 4.6. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування Висновки та пропозиції ……………………………………………..31 Список використаної літератури

 • Захищеність та стабільність доходів населення, важливий фактор підвищення рівня життя населення
  Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ПОКАЗНИКИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ 5 1.1 Чинники визначення рівня життя населення та його показники 5 1.2 Економічний розвиток та життєвий рівень населення 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 12 2.1 Аналіз доходів та витрат населення та домашніх господарств 12 2.2 Аналіз рівня соціально-економічної захищеності населення України 23 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 29 3.1 Захищеність та стабільність доходів населення, важливий фактор підвищення рівня життя населення 29 3.2 Заходи по підвищенню рівня життя населення 34 ВИСНОВКИ 42 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 44

 • Основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання 5 1 1. Поняття і показники рівня життя 5 1.2. Рівень життя і прожитковий мінімум як кількісний показник економічного зростання 7 1.3. Якість життя і негативні наслідки економічного зростання 16 2. Бідність українського народу як основа сучасного рівня життя населення в Україні 18 2.1. Бідність як один з найважливіших чинників формування соціальної напруги 18 2.2. Економічна нерівність населення як один з основних чинників бідності 19 2.3. Масштаби об'єктивної бідності в Україні 20 3. Напрями державної політики стосовно бідності і бідних 34 Висновки 37 Список використаної літератури 38

 • Теоретичні основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання 5 1 1. Поняття і показники рівня життя 5 1.2. Рівень життя і прожитковий мінімум як кількісний показник економічного зростання 6 1.3. Якість життя і негативні наслідки економічного зростання 15 2. Бідність українського народу як основа сучасного рівня життя населення в Україні 18 2.1. Бідність як один з найважливіших чинників формування соціальної напруги 18 2.2. Економічна нерівність населення як один з основних чинників бідності 21 2.3. Критерії та межа бідності 24 3. Напрями державної політики стосовно бідності і бідних 31 Висновки 37 Список використаної літератури 38

 • Рівень життя населення та фактори, що його визначають
  План Вступ ....................................................................................................................3 1. Сутність рівня життя населення та фактори, що його визначають ............5 2. Показники, які визначають рівень життя населення ..................................10 3. Стан рівня життя населення в Україні .........................................................16 4. Шляхи підвищення рівня життя населення та його роль у стабілізації економіки країни ............................................................................................22 Висновки та пропозиції .....................................................................................35 Список використаної літератури ......................................................................38

 • Стимулювання економічної активності населення
  Зміст: Вступ ............................................................................................................3 1. Теоретичні основи економічної активності населення .....................4 1.1. Поняття економічної активності населення.................................4 1.2. Доходи населення та рівень його життя.......................................6 1.3. Нормативно-правова база стимулювання економічної активності населення .......................................................................14 2. Оцінка економічної активності населення України........................19 2.1. Дослідження рівня життя населення............................................19 2.2. Аналіз економічної активності населення........................................21 3. Проблеми і перспективи стимулювання економічної активності населення в Україні ..............................................................................24 3.1. Проблеми економічної активності населення ............................24 3.2. Перспективи стимулювання економічної активності ................29 Висновки та пропозиції .............................................................................30

 • Рівень життя населення України та механізм його підвищення в умовах трансформаційних перетворень
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Трансформація суспільства та її прояви у сфері соціально-трудових відносин 6 1.1.Загальна характеристика основних змін у соціальному стані суспільства 6 1.2.Стан та основні проблеми сфери соціально-трудових відносин 13 1.3. Доходи, оплата праці, вартість життя та зайнятість населення 16 Висновки до 1 розділу 20 Розділ 2. Аналіз та динаміка рівня життя населення України в трансформаційний період 21 2.1. Соціальні аспекти забезпечення політичної стабільності у державі та динаміка доходів населення України за 2000-2004 рр. 21 2.2. Шляхи забезпечення зростання рівня життя в Україні 36 Висновки до 2 розділу 42 Висновки 44 Список використаної літератури 46 Додатки 47

 • Соціально-економічна ситуація як головний фактор рівня життя населення
  План Вступ 3 Соціально-економічна ситуація як головний фактор рівня життя населення 4 Оцінка рівня та масштабність бідності населення в Україні 5 Соціально-демографічна характеристика бідного населення 7 Проблеми безробіття в регіонах України 10 Висновки 17 Література 18


Cгенерировано за 0.005248 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100