Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика

Тема: «Економічна система: її сутність, структура та умови функціонування» (ID:114679)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 37 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ ......................................................................................................................3
1. Економічна система: її сутність, структура та умови функціонування.......6
2. Еволюція економічної системи ......................................................................11
3. Типологія економічних систем ......................................................................16
4. Характеристика економічної системи України, етапи її становлення ......23
5. Проблеми розвитку економічної системи України та перспективи
їх вирішення .....................................................................................................29
Висновки ..............................................................................................................34
Список використаної літератури .......................................................................37

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Волков А.М. Швеція: соціально-економічна модель - М. Думка 1991
2. Герасимов В.Г. Экономическая система: генезис, структура, развитие науки.- М, 2000 г.
3. Готовский А.В. Економічна система України: сучасний стан і перспективи реформування. // Економіка України, 2004 №2 – С.86.
4. Гэлбрейт Д.К. Новое индустриальное общество. – М., 1999
5. Дорогунцов С., Горська О. Трансформація структури економіки: теорія і практика // Економіка України. – 2005. – № 1. – С.4-12
6. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання/ За ред. Гейця В.М. – Х.: Форт, 2000. – 432с.
7. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій економіки України // Економіка України. – 2003. – № 10. – С.22-33.
8. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних економічних системах // НІСД, Київ, 1998
9. Зайко Л., Економічна система України: еволюція марксизму в емпіричне кейнсіанство // Економіка України, 2004р. - №3. – С.91.
10. Кваснюк Б. Соціально-економічні аспекти розвитку України у середньостроковій перспективі // Вісник НБУ. – 2002. – № 2. – С.57-59
11. Курс економічної теорії Під ред. Чепурина М.Н. проф. Кисельовій Е.А. - Кіров 1994
12. Курс економічної теорії. Загальні основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, перехідна економіка: Навчальний посібник під. Ред. А.В. Сидоровича - М. ДИС 1997
13. Лобкович Є.І. Економічна система суспільства. // Економіка України, 2005, -№1 – С.78.
14. Мировая экономика: Учеб. пособие/С.П.Гурко, Е.П.Целехович, Г.А.Примаченок и др. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 2000.
15. Ніколаєнко В.Л. Власність в постіндустріальному суспільстві.// Голос України, 2000р. - №12. – С.15.
16. Ніколаєнко В.Л. Розколена цивілізація: кількісні передумови і можливі наслідки постекономічної революції // Голос України, 2005р. - №5. – С.21.
17. Основні напрями соціально-економічного розвитку в Україні на період до 2010 р. // Економіка України. 2004, - №8. – С.43.
18. Павловський М. “Макроекономіка перехідного періоду”. К.: “Техніка”. 1999.
19. Савченко А. та ін. “Макроекономіка”. К.: “Либідь”. 1999 с. 23-29.
20. Світова економіка: Підручник/А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.:Либідь, 2000
21. Черняк В. Модель економіки: вибір України // Економіка України. -2000.-№ 9.-С. 31-39.
22. Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. – 1999. - № 1. – с.80-88.
23. Шевченко С. Украина вырабатывает теорию и стратегию интеграции в ЕС // Финансовая Украина. – 15 октября 2000.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Гроші та фінансова система суспільства
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку 6 1.1. Економічна сутність грошей 6 1.2. Походження грошей 7 Висновки до розділу 1 10 Розділ 2. Фінансова система: сутність, функції та структура 11 2.1. Фінанси як економічна категорія 11 2.2. Місце і роль фінансової системи у розвитку ринкової економіки 15 Висновки до 2 розділу 18 Розділ 3. Особливості формування та функціонування фінансової системи в Україні 21 3.1. Оцінка умов становлення та стан фінансової системи України 21 3.2. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи 36 Висновки до 3 розділу 38 Висновки 40 Список використаної літератури 42

 • Соціально-економічна сутність спільного підприємництва
  Вступ ..........................................................................................................................3 Розділ І. Види підприємств з іноземним капіталом та особливості їх створення 1.1. Види та соціально-економічна сутність спільного підприємництва .....4 1.2. Умови створення спільних підприємств ....................................................9 1.3. Організаційно-правові форми створення СП ...........................................12 1.4. Процес створення спільного підприємства та його фінансування .......17 Розділ ІІ. Специфіка функціонування підприємств з іноземним капіталом 2.1. Особливості функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні .........................................................................................23 2.2. Позитивні та негативні аспекти функціонуван¬ня підприємств з іноземним капіталом ..........................................................30 2.3. Ефективність функціонування спільних підприємств ...........................33 Висновки .............................................................................................................38 Література ............................................................................................................40

 • Податкова система держави
  Зміст Вступ 3 1. Податкова система та її економічна сутність 5 1.1. Основні поняття податкової системи 5 1.2. Сутність і класифікація податків 9 2. Механізм функціонування податкової системи України 15 2.1. Принципи побудови податкової системи України 15 2.2. Механізм функціонування податкової системи України 18 3. Перспективи розвитку податкової системи України 26 Висновок 37 Використана література 38

 • 20327 Головні умови функціонування бізнесу
  Зміст 1. Сутність бізнесу. Бізнес і підприємництво. Ознаки бізнесу 3 2. Головні умови функціонування бізнесу 8 3. Розкрийте зміст корпоративного управління. Розкрийте модель корпоративної культури 10 Література 16

 • Сутність та функціонування національного ринку
  План Вступ........................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. Сутність та функціонування національного ринку..........................5 1.1. Економічна сутність ринку та поняття національного ринку...........5 1.2. Структурні елементи та ознаки національного ринку.......................7 РОЗДІЛ 2. Механізми рівноваги національного ринку.....................................11 2.1. Попит, пропозиція та фактори, що їх визначають............................11 2.2. Рівновага національного ринку та її умови.......................................19 РОЗДІЛ 3. Державне регулювання економіки як фактор рівноваги національного ринку.........................................................................23 3.1. Аналіз державного регулювання економіки за 2003-2005 роки......23 3.2. Проблеми державного регулювання національного ринку України та шляхи їх вирішення...........................................................................30 Висновки................................................................................................................34 Список використаної літератури.........................................................................36

 • Види підприємств з іноземним капіталом та особливості їх створення
  Вступ 3 Розділ І. Види підприємств з іноземним капіталом та особливості їх створення. 5 1.1. Види та соціально-економічна сутність спільного підприємництва 5 1.2. Умови створення спільних підприємств 10 1.3. Організаційно-правові форми створення СП 13 1.4. Процес створення СП 17 Розділ ІІ. Специфіка функціонування підприємств з іноземним капіталом 21 2.1. Особливості функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні 21 2.2. Позитивні та негативні аспекти функціонування підприємств з іноземним капіталом 29 2.3. Масштаби розвитку та ефективність спільної діяльності 31 Розділ ІІІ. Ефективність функціонування спільних підприємств 44 Висновки 49 Література 51

 • Економічна система: сутність, структурні елементи, типи. Формування соціально-орієнтованого господарства в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи 5 1.1. Історія існування економічних систем 5 1.2. Економічні системи і їх сутність 8 Розділ 2. Порівняльний аналіз ринкової та адміністративно-командної системи 12 2.1. Ринкова система та її структура, основні риси 12 2.2. Адміністративно-командна система та її негативи 14 Розділ 3. Ефективність функціонування змішаної економіки як синтезу ринкової та адміністративно-командної систем 19 3.1. Моделі змішаної економіки та ефективність їх існування в сучасному світі 19 3.2. Допомога держави економіці зі змішаною системою господарства 21 3.3. Сучасна економіка України та її зв'язок з ринком 25 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 33

 • "Ринок праці в Україні: принципи становлення і функціонування."
  План Вступ 3 Розділ 1. Ринок праці: сутність, зміст і структура 5 1.1. Функціонування ринку праці 5 1.2. Сегменти ринку праці 8 1.3. Основні моделі ринку праці 13 Розділ 2. Попит на працю. Пропозиція праці 18 2.1. Економічна природа заробітної плати 18 2.2. Структура індивідуального ринку праці: рівень заробітної плати та зайнятість. Ринок праці з досконалою і недосконалою конкуренцією 22 2.3. Організація оплати праці в Україні 26 Висновок 33 Список використаної літератури 34

 • Формування та розвиток ринку робочих місць в Україні та удосконалення механізму його функціонування
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. РИНОК РОБОЧИХ МІСЦЬ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 5 1.1 Ринок робочих місць як соціально-економічна форма руху трудових ресурсів. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку робочих місць 5 1.2 Зарубіжний досвід формування ринку робочих місць 16 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ РОБОЧИХ МІСЦЬ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 21 2.1 Сучасний стан ринку робочих місць в Україні. Проблеми зайнятості та безробіття 21 2.2. Інституційно-організаційне та правове забезпечення функціонування робочих місць 39 3. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ РОБОЧИХ МІСЦЬ УКРАЇНИ НА ТЛІ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ 44 ВИСНОВОК 57 ЛІТЕРАТУРА 63 ДОДАТКИ 64


Cгенерировано за 0.008964 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100