Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Микроэкономика

Тема: «Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву» (ID:114680)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 37 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ .....................................................................................................................3

1. Сутність та причини виникнення економічних криз. Кейнсіанська та
монетаристська теорія криз.............................................................................5

2. Економічні цикли, їх класифікація. Фази економічного циклу ................11

3. Економічні кризи в Україні: їх особливості, наслідки та фактори
стабілізації ......................................................................................................16

Висновки та пропозиції .....................................................................................33

Список використаної літератури ......................................................................36

Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Постанова ВРУ “Про Концепцію [основи державної політики] економічної безпеки України” від 16 січня 1997року №3/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №10. - С. 85.
2. Послання Президента України “Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.” від 23 лютого 2000 року №276а/2000.
3. Архипов А., Городецкий А, Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопр. экономики. - 2004. – № 12. - С. 36-44.
4. Губський Б. Проблеми міжнародного інвестування в Україні. // Економіка України. –2000. - №1. – С.32.
5. Дарнопих Г. Сучасні проблеми економічної безпеки України // Вісн. Акад. правових наук України. - 2002. - №1. - С. 142-150.
6. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К. : Основи, 1994. – 336 с.
7. Економічна безпека - справа всіх і кожного: ["Круглий стіл" на тему "Екон. безпека України: проблеми і перспективи"] // Уряд. кур’єр. -2003. - 13 серп. - С. 18.
8. Економічна безпека України: проблеми і перспективи: [Матеріали "круглого столу"] // Стратег. панорама. - 2002. - №1-2. - С. 91-98.
9. Концепція економічної стабілізації та зростання в Україні. // Економіка України. – 1997. - № 12.
10. Косевцов В., Бінько І. Національна безпека України: проблеми та шляхи реалізації пріоритетних національних інтересів : Монографія. - К. : НІСД, 2002. – 53 с.
11. Кощий В. Параллельные экономические миры// Финансовая Украина.—1996.—20 февраля.
12. Лукінов І. Економічні трансформації. - Київ: Інститут економіки Національної академії наук України, 1997.
13. Мочерний С.В., Плотніков О.В. Економічна безпека України: шлях до цивілізації чи до деградації. - Львів, 1997.
14. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 472 с.
15. Панчишин С. Макроекономіка. – К: Либідь, 2002. – 614 с.
16. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави: Проблеми та механізми їх розв’язання // Вісн. НАН України. -2004. - №11-12. - С.67-73.
17. Покритан А. Ринкова трансформація і проблеми приорітетів в економіці України. // Урядовий кур’єр –2002. - № 12.
18. Сороко І. Тіньова економіка України: сутність, витоки, шляхи подолання. // Схід. –2002. - № 6. – C.12.
19. Статистичний бюлетень за січень-жовтень 2005 року, №1. - Київ, Міністерство статистики України, 2005.
20. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Урядовий кур’єр.—2003.—2 квітня.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Економічні кризи
  План 1. Сутність економічного циклу та його структура. 3 2. Причини постійних криз та капіталізму. 6 3. Типи економічних циклів. 8 4. Причини економічної кризи в Україні у 90 роках ХХ ст. 11 4. Антициклічне регулювання. 15 Висновки 16

 • Особливості економічної кризи в Україні
  Вступ 3 1. Характеристика економічної кризи як фази циклу 5 1.1. Суть і види економічної кризи 5 1.2. Причини виникнення економічної кризи 7 2. Особливості економічної кризи в Україні 14 2.1. Економічні реформи України для виходу з кризи 14 2.2.Шляхи виходу з кризи недовиробництва в Україні 22 Висновки 27 Список літератури 30

 • Особливості економічної кризи в Україні
  Вступ 3 1. Характеристика економічної кризи як фази циклу 5 1.1. Суть і види економічної кризи 5 1.2. Причини виникнення економічної кризи 7 2. Особливості економічної кризи в Україні 14 2.1. Економічні реформи України для виходу з кризи 14 2.2.Шляхи виходу з кризи недовиробництва в Україні 22 3. Особливості етапу економічного зростання та його перспективи 27 Висновки 36 Список літератури 39

 • Сутність і причини циклічного характеру відтворення
  Зміст Вступ 3 1.Сутність і типи економічного зростання 4 2.Сутність НТР та її вплив на економічне зростання 10 3.Економічні кризи та їх причини 13 4. Закон циклічного розвитку економіки . Теорії циклів 17 Висновки 19 Словник економічних термінів та категорій 20 Перелік літератури 21

 • Сутність, причини та особливості економічної кризи України
  Зміст Вступ…………………….……………........................……….............................3 1. Значення економічної рівноваги і циклічності суспільного виробництва в поясненні фактору економічної кризи..................................4 1.1. Поняття і значення економічної рівноваги і циклічності.....................…..…4 1.2. Середні і малі цикли...........................................................................................10 1.3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва...................................................................................17 2. Сутність економічної кризи в України...................................................22 3. Причини і особливості економічної кризи в Україні.....................................24 4. Наслідки економічної кризи в Україні..............................................................26 Висновки……….............………….…………….…………..….....................…..28 Список використаної літератури………...........……………….….........…...30

 • Ознаки трансформаційної кризи в економіці України
  Зміст Вступ 3 1. Поняття трансформаційної кризи в економіці 4 1.1 Зміни в умовах трансформації економічної системи 4 1.2 Сутність економічної кризи 8 1.3 Детермінанти економічної кризи 13 2. Особливості трансформаційної кризи в Україні 17 2.1 Причини та наслідки виникнення криз в економіці 17 2.2 Основні ознаки трансформаційної кризи в економіці України 20 3. Шляхи подолання економічної кризи 29 Висновки 37 Література 39

 • Сутність фінансової кризи. Причини її виникнення та шляхи подолання
  Зміст 1. Сутність фінансової кризи. Причини її виникнення та шляхи подолання 3 2. Фінансові проблеми розвитку спільних підприємств 11 Література 17

 • ІНФЛЯЦІЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ
  ЗМІСТ ВСТУП....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ІНФЛЯЦІЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ............5 1.1 Зміст інфляції та її теоретичне пояснення...........................................5 1.2. Суть та причини прояву інфляції........................................................8 1.3. Порівняльний аналіз кейнсіанського та монетаристського тлумачення інфляції в ринковій економіці...............................................13 1.4. Крива Філіпса.......................................................................................16 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ...............................................................................................................19 2.1. Тенденції інфляційних процесів в Україні в 2003-2006 роках........19 2.2. Соціально-економічні наслідки інфляції...........................................23 2.3. Механізм антиінфляційного регулювання.........................................26 РОЗДІЛ 3. АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ.................................30 ВИСНОВКИ...........................................................................................................37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................39

 • Економічна криза в Україні
  ЗМІСТ Вступ Розділ 1.Економічна криза та конюнктурні коливання в економіці 5 1.1.Поняття економічної кризи. Причини, що її зумовлюють 5 1.2.Криза як один з факторів циклічного розвитку, її наслідки 10 1.3. Напрямки антикризової політики держави 15 Розділ 2. Аналіз економічної кризи в Україні за період 1992-2000 18 2.1. Основні фактори виникнення економічної кризи в Україні, їх вплив на економічні показники 18 2.2.Динаміка економічних показників економічної кризи в перехідний період 20 Розділ 3. Шляхи подолання економічної кризи в Україні 34 3.1. Принципи формування стабілізаційної політики держави 2000-2003 рр. 34 Висновки 43 Список використаної літератури 45


Cгенерировано за 0.008722 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100