Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономическая теория

Тема: «Зародження економічної теорії та її еволюція» (ID:114682)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 42 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ І. Зародження економічної теорії та її еволюція....................................5
Розділ ІІ. Формування сучасного економічного мислення...............................14
2.1. Роль методів економічної теорії у формуванні
економічного мислення...........................................................................14
2.2. Економічні інтереси як рушійна сила економічного
розвитку людини......................................................................................17
2.3. Розвиток сутнісних сил людини як вирішальний фактор
соціально-економічного прогресу..........................................................25
2.4. Особливості формування економічної культури............................29
Розділ ІІІ. Перехідна економічна система України, проблеми
та перспективи розвитку.......................................................................................34
Висновки та пропозиції.........................................................................................39
Список використаної літератури..........................................................................42

Список литературы:

Список використаної літератури


1. Бубенко П. Регіональні аспекти інноваційного розвитку // Регіональна економіка. – 2002. - №3 . – С.41.
2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. – Київ: Вища школа, 1995. – 471 с.
3. Герасимов В.Г. Экономическая система: генезис, структура, развитие науки.- М, 2000 г.
4. Готовский А.В. Економічна система України: сучасний стан і перспективи реформування. // Економіка України, 2004 №2 – С.86.
5. Дорогунцов С., Горська О. Трансформація структури економіки: теорія і практика // Економіка України. – 2005. – № 1. – С.4-12
6. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання/ За ред. Гейця В.М. – Х.: Форт, 2000. – 432с.
7. Зайко Л., Економічна система України: еволюція марксизму в емпіричне кейнсіанство // Економіка України, 2004р. - №3. – С.91.
8. Курс економічної теорії. Загальні основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, перехідна економіка: Навчальний посібник під. Ред. А.В. Сидоровича - М. ДИС 1997
9. Кваснюк Б. Соціально-економічні аспекти розвитку України у середньостроковій перспективі // Вісник НБУ. – 2002. – № 2. – С.57-59.
10. Камаев В. Учебник по основам экономической теории. - М. 1994.
11. Ковальчук В.М. Загальна економічна теорія. – Тернопіль: “Астон”, 1996.
12. Курс экономической теории. Под общ. редак. проф. Чепурила М.Н., проф. Кисилевой Е.А., Киров, 1996.
13. Лобкович Є.І. Економічна система суспільства. // Економіка України, 2005, -№1 – С.78.
14. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – 2-ге вид., випр. – К.: Вікар, 2005. – 386с.
15. Марченко Т. А. Потребность как социальное явление. – М., 1990.
16. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Коніязенко та ін.; за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2 – ге вид., перероб і допов. – К.: Вища шк. – знання, 1997. – 743с.
17. Основні напрями соціально-економічного розвитку в Україні на період до 2010 р. // Економіка України. 2004, - №8. – С.43.
18. Основы экономической теории / Политэкономия/ Учеб. пособие Д.Д. Москвин. – 1998. – 440с.
19. Політекономия: Учебник/ под. ред. Д.В. Валового. – М.: Бизнес школа – 1999. – 400с.
20. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 568с.
21. Тарасович В. Про предмет фундаментальної економічної наки // Економіка України. – 2005. - №4. – С.54.
22. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс лекції. – К.: Наук. думка., 1994. – 255с.
23. Україна: поступ у ХХI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—2004 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 року.
24. Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. – 2004. - № 1. – С.80-88.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Зародження та розвиток економічної теорії
  1. Зародження та розвиток економічної теорії 2. Предмет економічної теорії, основні завдання та функції 3. Методологія економічної науки

 • Введення в курс “Основи економічної теорії”
  1. Зародження та розвиток економічної теорії 2. Предмет економічної теорії, основні завдання та функції 3. Методологія економічної науки

 • Введення в курс “Основи економічної теорії”
  1. Зародження та розвиток економічної теорії 2. Предмет економічної теорії, основні завдання та функції 3. Методологія економічної науки

 • Етапи розвитку, предмет та метод економічної теорії
  Вступ 3 1.Етапи розвитку економічної теорії: 4 1.1.Зародження економічної думки в стародавньому світі. 4 1.2.Меркантилізм. 6 1.3.Класична політекономія. 7 1.4.Марксистська альтернатива. 9 1.5. Основні сучасні напрямки економічної теорії. 11 2.Предмет та метод економічної теорії 12 Висновки 17 Література 19

 • Введення в курс Основи економічної теорії
  1. Розвиток економічної теорії 2. Особливості предмету економічної теорії 3. Об‘єкт економічної теорії 4. Економічні закони та значення економічної теорії. Список літератури

 • Видатні представники української економічної науки
  1. Економічна думка України 18-19 ст. 2. Еволюція економічної теорії в Росії та Україні наприкінці 19 початку 20 сторіччя 3. Основні напрямки і характер еволюції сучасної економічної теорії в Україні Використана література

 • Новітні концепції економічної науки. Еволюція «класичної традиції» та теорії неокласичного синтезу. Сучасний інституціоналізм
  1. Соціально-інституціональний напрям в економічній науці 2. Синтез інституціоналізму та концепцій Шведської школи 3. Теорії трансформації економіки і суспільств 4. Еволюція класичної традиції та неокласичний синтез Література

 • Економічні вчення Античного світу та періоду раннього середньовіччя
  Зміст 1. Періодизація економічних вчень. Первісні уявлення про економіку у країнах Стародавнього Сходу 3 1.1 Предмет історії економічних вчень та специфіка методології дослідження 3 1.2 Економічна думка Стародавнього Сходу 3 1.3 Економічна думка Стародавньої Індії 4 1.4 Економічна думка Стародавнього Китаю 5 2. Економічні вчення Античного світу та періоду раннього середньовіччя 5 2.1 Економічні ідеї Ксенофонту 5 2.2 Проекти суспільного устрою Платона 6 2.3 Економічні концепції Арістотеля 7 2.4 Питання організації рабовласницьких латифундій у літературних пам'ятках Стародавнього Риму 8 2.5 Економічна думка раннього середньовіччя 9 3. Концепція і політика меркантилізму. Зародження політичної економії 9 3.1 Економічна концепція і політика меркантилізму 9 3.2 Зародження класичної політекономії в Англії. Внесок У. Петті у формування економічної науки 10 3.3 Зародження класичної політекономії у Франції: ідеї П. Буагільбера 11 3.4 Школа фізіократів та історичні умови її формування 12 4. Класична політична економія 13 4.1 Економічна теорія Адама Сміта 13 4.2 Економічна теорія Д. Рікардо 13 4.3 Економічні ідеї Т. Мальтуса 14 4.4 Теорія факторів виробництва Жана-Батіста Сея 15 5. Реакція на класичну політекономію. Економічний романтизм та соціалістичний напрям економічної думки. Марксизм 16 5.1 Загальна характеристика епохи "економічного романтизму" 16 5.2 "Нове" викладення політекономії у працях С.Сісмонді 17 5.3 Історичні умови та сутність марксизму 18 6. "Маржинальна революція" в економічній науці. Формування неокласичної традиції 19 6.1 Маржинальна революція в економічній науці 19 6.2 Віденська школа політекономії. Теорія граничної корисності 20 6.3 Математичний напрям та Лозанська школа політекономії 21 6.4 Кембриджська школа економічної науки 22 7. Теорії регулювання ринкової економіки. Кейнсіанство. Неолібералізм 23 7.1 Економічне вчення Дж. Кейнса 23 7.2 Ордолібералізм. Концепція соціального господарства (Фрайбургська школа) 24 7.3 Неолібералізм. Чикагська школа монетаризму 25 8. Новітні концепції економічної науки. Еволюція "класичної традиції" та теорії неокласичного синтезу. Сучасний інституціоналізм 27 8.1 Соціально-інституціональний напрям в економічній науці 27 8.2 Синтез інституціоналізму та концепцій Шведської школи 28 8.3 Теорії трансформації економіки і суспільств 29 8.4 Еволюція класичної традиції та неокласичний синтез 29 9. Видатні представники української економічної науки 30 9.1 Економічна думка України 18-19 ст. 30 9.2 Еволюція економічної теорії в Росії та Україні наприкінці 19 початку 20 сторіччя 32 9.3 Основні напрямки і характер еволюції сучасної економічної теорії в Україні 34 Використана література 36

 • Предмет і функції економічної теорії
  Зміст 1. Предмет і функції економічної теорії 4 1.1. Предмет економічної теорії 4 1.2. Функції економічної теорії 17 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів 20 2.1. Загальнонаукові методи 20 2.2. Спеціальні методи 23 Висновок 28 Список використаних джерел 29


Cгенерировано за 0.005679 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100