Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Особливості змішаної економіки» (ID:114690)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 38 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ.....................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. Особливості змішаної економіки................................................... 5
1.1. Теоретичні основи змішаної економіки...........................................5
1.2. Структура змішаної економіки.........................................................12

РОЗДІЛ 2. Форми і методи державного макрорегулювання змішаної економіки та аналіз макрорегулювання в Україні за 2004-2005 роки.........15
2.1. Основні методи державного макрорегулювання змішаної економіки.............................................................................................................15
2.2. Аналіз державного макрорегулювання економіки в Україні
за 2004-2005 роки...............................................................................................22

РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи державного макрорегулювання економіки в Україні............................................................................................29

Висновки.............................................................................................................36

Список використаної літератури......................................................................38

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Бандурка О.М. Петрова К.Я., Удодова В.І. Державне регулювання економіки. – Харків 2000р. – 290с.
2. Бжезинський З. Вирішальна роль України на пострадянському просторі // Політика і час. -2003.– № 9.– С.24-28.
3. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономiчноi стабiлiзацiї в Українi // Економiка Украiни. – 2005. - №2. - С.4-13.
4. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Нівч посіб – К.: Знання прес, 2000р. – 306с.
5. Елемесов Р.Е. Смешенная экономика и проблемы классификации и трансформации экономических систем. // Вестник КазГУ. Серия экономическая. Алматы. – 1998. - № 11.
6. Загнитко О. П. Государственный заказ как средство поддержки отечественного товаропроизводителя // Предпринимательство, хозяйство и право. –2005р. - №5. – С.14
7. Илларионов А. Финансовая стабилизация в республиках бывшего СССР // Вопросы экономики. – 2000. - №2. - С.88 - 97.
8. Камінський Є. Конфліктність у світі і проблеми стабілізації розвитку України // Розбудова держави. - 1998. – №5/6.– С.86-87.
9. Камінський Є. Конфліктність у світі і проблеми стабілізації розвитку України // Розбудова держави. -2004.– №5/6.– С.86-87.
10. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії / За ред. к.е.н., доц. П.Островерха, С.Реверчука. – Львів: Приватне видавничо-поліграфічне підприємство «Діалог», 1997. – 276 с.
11. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2003. - № 1. – С.20 – 24.
12. Ольсевич Ю. О национальном экономическом мышлении //Вопросы экономики. - 2004. - № 9. - С.117.
13. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 472с.
14. Основи економічної теорії: політекономічний аспект./ За ред. Г.Н. Климко. - К., 1997. – 394 с.
15. Панчишин С. Макроекономіка. – К: Либідь, 2002. – 614 с.
16. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави: Проблеми та механізми їх розв’язання // Вісн. НАН України. -2002. - №11-12. - С.67-73.
17. Покритан А. Ринкова трансформація і проблеми приорітетів в економіці України. // Урядовий кур’єр –2003. - № 12.- С.56.
18. Селиванов В. Концептуальні засади розроблення державної політики розвитку економіки в Україні // Право України. –2005. - №12. – С.23.
19. Україна за роки незалежності. – 2-е видання, переробл., допов. та розшир. – К.: Нора-прінт, 1999. – 280 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Система змішаної економіки
  Зміст Вступ 3 1. Визначення і теорія змішаної економіки 4 1.1 Теорія змішаної економіки 4 1.2 Змішана економіка і проблеми класифікації і трансформації економічних систем 5 2. Основні риси й елементи сучасної змішаної економіки 11 2.1. Характер сучасної системи господарювання 11 2.2. Домашнє господарство в сучасній економіці 13 2.3. Підприємництво, його місце в сучасній економіці 15 2.4. Суспільний сектор сучасної економіки 16 2.5. Проблеми економічної цілісності 17 3. Проблеми розвитку ринкових відносин в перехідній економіці України 20 Висновки 29 Література 32

 • Система змішаної економіки
  Зміст Вступ 3 1. Визначення і теорія змішаної економіки 4 1.1 Теорія змішаної економіки 4 1.2 Змішана економіка і проблеми класифікації і трансформації економічних систем 5 2. Основні риси й елементи сучасної змішаної економіки 11 2.1. Характер сучасної системи господарювання 11 2.2. Домашнє господарство в сучасній економіці 13 2.3. Підприємництво, його місце в сучасній економіці 15 2.4. Суспільний сектор сучасної економіки 16 2.5. Проблеми економічної цілісності 17 3. Проблеми розвитку ринкових відносин в перехідній економіці України 20 Висновки 29 Література 32

 • Система змішаної економіки
  1. Система змішаної економіки 2 2. Форми суспільного продукту 5 3. Фонди та продукція підприємств 7 Тестові завдання 13 Список використаної літератури: 14

 • Змішана економічна система, як об’єкт макроекономіки
  Зміст 1 Змішана економіка............................................................................. 3 2 Посекторна характеристика змішаної економіки.......................... 7 3 Графічна модель змішаної економіки............................................. 10 Список використаних джерел............................................................. 12

 • Змішана економіка: її сутність та основні ознаки
  Вступ 3 1. Визначення і теорія змішаної економіки 4 1.1 Теорія змішаної економіки 4 1.2 Змішана економіка і проблеми класифікації і трансформації економічних систем 5 2. Основні риси й елементи сучасної змішаної економіки 10 2.1. Характер сучасної системи господарювання 10 2.2. Домашнє господарство в сучасній економіці 12 2.3. Підприємництво, його місце в сучасній економіці 13 2.4. Суспільний сектор сучасної економіки 14 2.5. Проблеми економічної цілісності 16 3. Проблеми розвитку ринкових відносин в перехідній економіці України 18 Висновки 26 Література 28

 • Змішана економіка: її сутність та основні ознаки
  Зміст Вступ 3 1. Визначення і теорія змішаної економіки 4 1.1 Теорія змішаної економіки 4 1.2 Змішана економіка і проблеми класифікації і трансформації економічних систем 5 2. Основні риси й елементи сучасної змішаної економіки 10 2.1. Характер сучасної системи господарювання 10 2.2. Домашнє господарство в сучасній економіці 12 2.3. Підприємництво, його місце в сучасній економіці 13 2.4. Суспільний сектор сучасної економіки 14 2.5. Проблеми економічної цілісності 16 3. Проблеми розвитку ринкових відносин в перехідній економіці України 18 Висновки 26 Література 28

 • Ринкова, командно-адміністративна та змішана економічні системи
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи командно-адміністративної системи 5 1.1 Принципи командно-адміністративної системи 5 1.2 Переваги командно-административної системи 6 1.3 Недоліки командно-адміністративної системи 10 РОЗДІЛ 2 Історичний розвіток ринкової системи 14 2.1 Поняття ринкової економіки 14 2.2 Основні поняття, принципи ринкової системи. Конкуренція 16 2.3 Основний аргумент на користь ринкової економіки 22 РОЗДІЛ 3 Змішана система економіки 24 3.1 Теорія змішаної економіки, проблеми класифікації і трансформації економічних систем 24 3.2 Основні риси та елементи сучасної змішаної економіки 25 3.3 Проблеми розвитку ринкових відносин в перехідній економіці України 28 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

 • Економічна система і типи економічних систем 3, курс.
  ЗМІСТ Вступ 2 Розділ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи 5 1.1.Історія економічних систем 5 1.2.Економічні системи і їх сутність 8 Розділ 2. Порівняльний аналіз ринкової та адміністративно-командної системи 14 2.1.Ринкова система та її структура, основні риси 14 2.2.Адміністративно-командна система та планова економіка 16 2.3.Позитивні та негативні сторони ринкової та адміністративно-командної систем 19 Розділ 3. Ефективність функціонування змішаної економіки як синтезу ринкової та адміністративно-командної систем 22 3.1.Моделі змішаної економіки 22 3.2.Допомога держави в економіці зі змішаною системою господарства 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34 Додатки...................................................................................................................36

 • Економічна система: сутність, структурні елементи, типи. Формування соціально-орієнтованого господарства в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи 5 1.1. Історія існування економічних систем 5 1.2. Економічні системи і їх сутність 8 Розділ 2. Порівняльний аналіз ринкової та адміністративно-командної системи 12 2.1. Ринкова система та її структура, основні риси 12 2.2. Адміністративно-командна система та її негативи 14 Розділ 3. Ефективність функціонування змішаної економіки як синтезу ринкової та адміністративно-командної систем 19 3.1. Моделі змішаної економіки та ефективність їх існування в сучасному світі 19 3.2. Допомога держави економіці зі змішаною системою господарства 21 3.3. Сучасна економіка України та її зв'язок з ринком 25 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 33


Cгенерировано за 0.008738 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100