Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Внешнеэкономическая деятельность

Тема: «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» (ID:114691)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 31 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............5

РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ............11

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ..................................................................................18

ВИСНОВКИ.........................................................................................................29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................31

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року № 959-XII
2. Закон України „Про захист іноземних інвестицій в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №46.
3. Закон України „Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.
4. Постанова Верховної Ради України „Про основні напрямки зовнішньої політики України". // Голос України. - 24 липня 1993 р. - № 139. - С. 3.
5. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. — М., 1999.
6. Бурковський І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств у регіонах України: ефективні форми та напрями // Економічний часопис - ХХІ. – 2005. - №9.
7. Губський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макроекономічної політики в кризових умовах // Економіка України. - 2006.- №9.- С. 4-15.
8. Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України. // Фінанси України – 2006. – №10. - С.67.
9. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирова¬ния. — М., 1999.
10. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
11. Коротка С.Г. Держава в управлінні та посиленні конкурентоспроможності зовнішньоторговельної сфери України // Акт. Пробл. між нар. Відносин.- 2005.- №52, Ч. 2.- С. 195-200.
12. Кузнецова Н.В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практ. пособие. — К., 1998.
13. Кульпінський С. Зовнішні чинники впливу на експорт в Україні // Вісн. НБУ. — 2006. — № 5. С. 59-63;
14. Международные экономические отношения: Учебник / Е. Ф. Жуков, Т. И. Капаева, Л. Т. Литвиненко и др.; под ред. проф. Е. Ф. Жукова. - М., 2001.
15. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – 447с.
16. Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 394 с.
17. Ніньовська З. Практичні поради суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України // Юридичний журнал. - №2. – 2004.
18. Омельченко А.В. Регулирование иностранного инвестирования в законодательстве Украины (общий анализ) // Бизнес. – 2006. - № 1. – С.10 – 11.
19. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Коніязенко та ін.; за ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2 – ге вид., перероб і допов. – К.: Вища шк. – знання, 1997. – 743с.
20. Покровская В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. - М., 1999.
21. Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 315 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
  Розділ 1. Зовнішньоекономічне регулювання 1.1. Загальні положення 1.2.Зовнішньоекономічна діяльність 1.3. Зовнішньоекономічні угоди Розділ 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 2.1.Форми зовнішньоекономічної діяльності підприємств 2.2.Чим та як торгувати на зовнішньому ринку 2.3. Операції підприємств по експорту (імпорту) капіталу та технологій 2.4.Валютна система 2.5. Вплив коливань валютного курсу на зовнішню діяльність Розділ 3.Зовнішньоекономічні борги українських підприємств. Заключення Література

 • Зовнішньоекономічна діяльність
  Зміст 1. Загальні положення 3 2. Зовнішньоекономічна діяльність 7 3. Зовнішньоекономічні угоди 9 4. Митний контроль 10

 • Зовнішньоекономічна діяльність
  ПЛАН Вступ 1. Зміст понять “зовнішньоекономічна діяльність” і “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. 2. Суть і особливості компенсаційних операцій. Висновки Література

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
  КОНТРОЛЬНА РОБОТА1 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств1 Полтава1 Зміст2 1. Роль та значення зовнішньої торгівлі в економіці країни3 2. Основні напрями вдосконалення ЗЕД споживчої кооперації6 3. Загальна характеристика правових основ ЗЕД12 Література14

 • Зовнішньоекономічна діяльність
  П Л А Н Вступ Розділ 1. Поняття, форми і види зовнішньоекономічної діяльності та правові засади її регулювання. §1. Поняття, форми і види зовнішньоекономічної діяльності. §2. Правові засади регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Розділ 2. Зовнішньоекономічна діяльність §1.Зовнішньоекономічна правоздатність сільськогосподарських підприємств §2. Договірні зв'язки сільськогосподарських товаровиробників у галузі зовнішньоекономічних відносин §3. Правове становище спільних сільськогосподарських підприємств з участю іноземних партнерів. Висновки Список використаної літератури та нормативних актів

 • Зовнішньоекономічне регулювання
  Вступ Розділ 1. Зовнішньоекономічне регулювання 1.1. Загальні положення 1.2.Зовнішньоекономічна діяльність 1.3. Зовнішньоекономічні угоди Розділ 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 2.1.Форми зовнішньоекономічної діяльності підприємств 2.2.Чим та як торгувати на зовнішньому ринку 2.3. Операції підприємств по експорту (імпорту) капіталу та технологій 2.4.Валютна система 2.5. Вплив коливань валютного курсу на зовнішню діяльність Розділ 3.Зовнішньоекономічні борги українських підприємств. Заключення Література

 • Економіка Франції: стан та перспектива
  ПЛАН ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. І. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ 1) Сільське господарство. 2) Лісництво. 3) Рибальство. 4) Промисловість. 5) Фінансові послуги та страхування. 6) Транспорт. 7) Туристичні послуги. 8) Третинний сектор (сфера послуг). ІІ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ. 1) Зовнішньоекономічна діяльність. 2) Зовнішня торгівля. ВИСНОВКИ.

 • Зовнішньоекономічна діяльність, як категорія світового господарства
  Зміст 1. Зовнішньоекономічна діяльність, як категорія світового господарства 2 2. Мета та заходи стимулювання експортної діяльності підприємств, особливості його здійснення в Україні 6 3. Чинники розробки стратегії менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 10 4. Методи планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 11 5. Види міжнародних господарських контрактів 12 6. Комісіонери, консигнатори, особливості укладання комісійної консигнаційної угоди 14 7. Міжнародний франчайзинг, його види та особливості здійснення 18 Список використаних джерел 23

 • Зміст поняття зовнішньоекономічна діяльність
  Зміст Вступ 3 1. Зміст поняття зовнішньоекономічна діяльність 4 2. Форми зовнішньоекономічної діяльності 8 3. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 11 Висновки 13 Література 14


Cгенерировано за 0.005036 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100