Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Инвестиции

Тема: «Основні поняття та структура інвестицій» (ID:114692)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 35 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ...........................................................................................................................3
1. Основні поняття та структура інвестицій...........................................................5
2. Важливість та умови залучення інвестицій у становленні та розвитку
ринкових відносин.................................................................................................9
3. Об’єктивна необхідність залучення іноземних інвестицій...............................17
4. Державне регулювання інвестиційної діяльності в перехідний період...........22
Висновки....................................................................................................................33
Список використаної літератури.............................................................................35

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України „Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.
2. Закон України „Про захист іноземних інвестицій в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №46.
3. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент. – К.: МП “ІТЕМ” ЛТД “Юнайтед Лондон трейд Лімітед” (Москва - Лондон), 1995.
4. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капитальных вложений: Пер. С англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 800 с.
6. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. - М.: Финстатинформ, 1997. - 135 с.
7. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – К, 2001, 364 с.
8. Едронова В.Н. Мизиковский Е.А Учет и анализ финансовых активов. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 272 с.
9. Инвестиции в Украине / Под ред. С. И. Вакарина. — К.: 1996.—95с.
10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 432 с.
11. Панкова М.О. Розвиток інвестиційних процесів в Україні. Монографія. Запор. держ. інж. акад. – Запоріжжя, 2003 – 358 с.
12. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. К.: Либра, 1996.
13. Плоткін Я.Д. Інвестиційний менеджмент: Конспект лекцій для студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ДУПЛ, 1996. – 53 с.
14. Савчук А. В. Анализ эффективности инвестиционных проектов и экономических условий их реализации / НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. — О., 2000. — 176с.: рис. — Библиогр.: с. 140-144.
15. Савчук В.П. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Укр. // Економіка України – 2005 - №12, С.19-25.
16. Старик Д.Э. Как рассчитать эффективность инвестиций? Монография. М.: АО “Финансстатинформ”, 1997. – 92с.
17. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.
18. Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.-З88с.
19. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 1997. – 384 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Оцінка фінансових інвестицій
  ЗМІСТ Вступ 1. Теоретико-методологічні основи фінансових інвестицій 1.1 Основні завдання організації обліку фінансових інвестицій 1.2. Поняття та види інвестицій 2. Оцінка фінансових інвестицій 2.1 Оцінка фінансових інвестицій при придбанні 2.2. Оцінка фінансових інвестицій на дату баланса 2.3. Ризик інвестицій 3. Організація обліку фінансових інвестицій 3.1.Облік довгострокових інвестицій 3.2.Облік поточних фінансових інвестицій Висновки Перелік літератури

 • Основні положення обліку капітальних інвестицій
  Вступ 3 1. Огляд літератури 5 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 8 3. Основні положення обліку капітальних інвестицій 12 3.1. Поняття капітальних інвестицій та їх класифікація 12 3.2. Оцінка капітальних інвестицій 13 3.3. Джерела фінансування інвестиційних проектів 16 3.4. Методи оцінки ефективності інвестицій 17 4. Стан обліку капітальних інвестицій 26 4.1. Завдання обліку капітальних інвестицій 26 4.2. Первинний облік капітальних інвестицій 27 4.3. Синтетичний і аналітичний облік капітальних інвестицій 35 4.4. Облік витрат на капітальне будівництво 39 4.5. Облік придбання основних засобів 42 5. Удосконалення обліку капітальних інвестицій 45 5.1. Основні напрямки удосконалення обліку 45 5.2. Організація обліку капітальних інвестицій при автоматизованій формі обліку 48 Висновки і пропозиції 55 Список використаних літературних джерел 57

 • Методологичні основи оцінки экономічної эфективності инвестиций
  Зміст Вступ.........................................................................................................................3 Розділ І. Поняття інвестицій, інвестиційної діяльності і класифікація інвестицій. ...............................................................................................................5 1.1. Економічна сутність інвестицій.....................................................................5 1.2. Класифікація інвестицій................................................................................8 1.3. Основні поняття інвестиційної діяльності.....................................................9 1.4. Державні важелі інвестиційної діяльності...................................................12 Розділ ІІ. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій......................15 2.1. Основні методи оцінки ефективності інвестицій........................................15 2.3. Інвестування в Україні та Миколаївській області.......................................19 Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні..................26 3.1. Фактори підвищення ефективності використовування капітальних вкладень і фінансових інвестицій........................................................................26 3.2. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні.........................................32 Висновки................................................................................................................37 Список використаної літератури.........................................................................39

 • Сутність інвестицій. Структура цінностей, що належать до інвестицій
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність інвестицій. Структура цінностей, що належать до інвестицій 4 2. Класифікація інвестицій. Інвестиційна діяльність 8 Висновок 15 Література 16

 • Поняття та види інвестицій. Державна реєстрація іноземних інвестицій.
  ПЛАН Вступ 1. Поняття та види інвестицій а) поняття та сутність інвестицій б) види інвестицій 2. Державна реєстрація іноземних інвестицій а) державна реєстрація б) контроль за здійсненням іноземних інвестицій. Додаток Висновок Використана література

 • Поняття інвестицій
  План 1. Поняття інвестицій 2. Перешкоди повязані із залученням іноземних інвестицій. 3. Пріорітетні напрямки залучення іноземних інвестицій.

 • ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 5 1.1. Поняття, склад та джерела фінансування капітальних інвестицій 5 1.2. Аналітичний і синтетичний облік капітальних інвестицій 10 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Організація первинного і аналітичного обліку капітальних інвестицій 23 2.3. Синтетичний облік капітальних інвестицій 26 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 30 3.1. Удосконалення організації бухгалтерського обліку капітальних інвестицій 30 3.2. Удосконалення синтетичного обліку капітальних інвестицій 31 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 38

 • Управління інвестиційною діяльністю підприємства
  План Вступ 1. Інвестиційна діяльність підприємства 1.1 Поняття, склад і структура інвестицій 1.2 Основні поняття інвестиційної діяльності 2. Управління інвестиційною діяльністю підприємства 2.1 Функції управління інвестиційною діяльністю 2.3 Управління формуванням системами інвестицій як процес фінансового управління 2.4 Управління портфелем цінних паперів на підприємстві 2.5 Управління реальними інвестиціями на підприємстві Висновок Список літератури

 • ІНВЕСТИЦІЇ
  План Вступ 2 1. Метологічні основи аналізу інвестицій 6 1.1. Визначення сутності поняттяінвестицій 6 1.2. Класификація інвестицій 8 1.3. Інвестиційна діяльність та її основні завдання 11 2. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні 14 2.1. Стан інвестиційної діяльності за сучасних умов 14 2.2. Особливості державного регулювання інвестиційної політики в Україні 19 2.3. Іноземні інвестиції в економіці України 22 Висновок 29 Список литератури 34 Додатки


Cгенерировано за 0.015134 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100