Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «СВІТОВИЙ ДОСВІД НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ» (ID:114705)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 33 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЖЕРЕЛА ТА
МЕТОДИ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ......................................................5

РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВИЙ ДОСВІД НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ............11

РОЗДІЛ ІІІ. НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ...................................................................................................21

ВИСНОВКИ ..........................................................................................................31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .....................................................33

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2002 - 2006 роки” від 25 жовтня 2002р. №1586.
2. Волков А. Внешний долг Украины растет. И будет расти // Финансовая Украина.—2003. — С.4.
3. Губський Б. Проблеми міжнародного інвестування в Україні. // Економіка України. – 2004. - №1. – С.34.
4. Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України. // Фінанси України – 2000. – №8. - С.67.
5. Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 2003г.
6. Кириченко О. Деяки аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. –2005. - № 7. –С. 75-82.
7. Костицький В.В. Економіко-правові проблеми концентрації капіталу: від промислово-фінансових груп до транснаціональних компаній // Право України. — 2002. — № 3. — С. 70—75.
8. Костицький В.В. Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія і українські реалії. — К., 2003. — С. 7—16; 95—112.
9. Костицький В.В. Промислово-фінансові групи: вдосконалення правового регулювання. — К., 2003. — С. 26—47.
10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г. Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко. – К.: Вища школа, 1994.
11. Плоткін О.В. Використання світового досвіду в процесі нагромадження капіталу та його інвестування в Україні. Наукові праці НДФІ – 4. 1997.
12. Примаков Е. Новые противоречия капиталистической экономики // Правда. — 2002. -№ 258. – С.15.
13. Ринкова економіка. Словник. Під загальною редакцією. М.Я. Кинермана Видавництво "Республіка". 1993 р.
14. Скеленко О., Дрозденко В. Проблеми входження України до ЄС // Розбудова держави. –2004. - № 2. – С. 31.
15. Сороко І. Тіньова економіка України: сутність, витоки, шляхи подолання. // Схід. – 2005. - № 6. – C.12.
16. Филюк Г.М. Напрями підвищення інвестиційної привабливості природних монополій в Україні. // Фінанси України – 2000. - №8. – С.48
17. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Урядовий кур’єр.—2003.—2 квітня.
18. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень. Навч. посіб. 3-тє вид., випр. — К.: «Знання-Прес», 2002. — С. 26.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ, МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА НАГРОМАДЖЕННЯ
  ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ, МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА НАГРОМАДЖЕННЯ ..................................................................5 РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВИЙ ДОСВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ КАПІТАЛУ.....................11 РОЗДІЛ ІІІ. РЕАЛІЇ, СУПЕРЕЧНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ........................21 ВИСНОВКИ ..........................................................................................................31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .....................................................33

 • Сучасні форми первісного нагромадження капіталу
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Первісне нагромадження капіталу як основа становлення капіталістичних відносин 4 1.1. Передумови нагромадження первісного капіталу 4 1.2. Форми первісного нагромадження капіталу 8 1.3. Роль первісного нагромадження капіталу на формування капіталістичних відносин 11 Розділ 2. Сучасні форми первісного нагромадження капіталу 16 2.1. Особливості первісного нагромадження капіталу на Україні 16 2.2. Характеристика сучасного рівня нагромадження капіталу 18 2.3. Роль держави в процесі первісного нагромадження капіталу 19 Розділ 3. Формування капіталістичних відносин ринкового типу на Україні 22 3.1. Концентрація і централізація капіталу 22 3.2. Капіталістичний закон народонаселення 23 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 • Особливості функціонування венчурного капіталу в Україні
  Вступ 3 1. Світовий досвід 4 2. Поняття венчурних фондів 5 3. Особливості функціонування венчурного капіталу в Україні 7 Висновки 12 Література 14

 • Виконання місцевих бюджетів: національний і світовий досвід
  Зміст Вступ 3 1. Історія становлення і розвитку системи місцевого самоврядування в Україні 4 2. Виконання місцевих бюджетів: національний і світовий досвід 8 3. Складання та затвердження місцевих бюджетів (на основі Бюджетного кодексу України) 11 Висновки 20 Література 21

 • Облігації зовнішніх позик. Світовий досвід та досвід України
  Вступ 3 1. Ринок ОВДП В Україні 3 2. Міжнародний ринок облігацій. Євроринок 10 Висновки 16 Література 17

 • Проблеми орендних відносин в Україні
  Вступ 3 1. Характеристика орендних відносин 4 1.1. Поняття оренди 4 1.2. Види оренди 6 1.3. Правове регулювання оренди 8 2. Проблеми орендних відносин в Україні 10 2.1. Фінанси орендних підприємств 10 2.2. Приватизація на Україні і місце в ній орендних відносин 13 2.3. Лізингові операції, проблеми їх впровадження на Україні 20 3. Світовий та Український досвід оренди 24 3.1. Світовий досвід розвитку оренди 24 3.2. Розвиток орендних відносин на прикладі підприємств харчової промисловості 26 Висновки 30 Література 32 Додаток 34

 • Акціонерні товариства та корпоративний капітал: їх роль в економіці України. Проблеми та перспективи розвитку
  ПЛАН Вступ 3 Розділ 1 Місце і роль акціонерних товариств в умовах ринкового господарства 6 1.1. Історичний досвід формування акціонерного капіталу і акціонерних товариств 6 1.2. Світовий досвід діяльності акціонерних товариств 9 Висновки до першого розділу 16 Розділ 2 Проблеми та перспективи розвитку акціонерних товариств в Україні 17 2.1. Аналіз становлення та функціонування акціонерних товариств в Україні в умовах перехідного періоду 17 2.2. Шляхи забезпечення ефективної діяльності корпоративного сектору в економіці України 23 Висновки до другого розділу 27 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 33

 • Аналіз інноваційних проектів
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 Розділ І. Теоретичні основи аналізу інноваційних проектів.............................5 1.1. Актуалізація ринкового сектору, вибір пріоритетного пошуку напрямку інноваційних проектів...............................................................5 1.2. Організація інноваційного процесу ..................................................8 Розділ ІІ. Практичне застосування інновацій для зміцнення ринкових позицій фірми .......................................................................................................15 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ “Гайворонський тепловозоремонтний завод”......................................................................15 2.2. Впровадження інновацій в умовах виробничого підрозділу підприємства ВАТ “Гайворонський тепловозоремонтний завод”.........19 Розділ ІІІ. Обґрунтування потреби та світовий досвід фінансування інноваційних проектів...........................................................................................26 3.1. Обґрунтування потреби інновацій у конкретному ринковому секторі.......................................................................................26 3.2. Світовий досвід фінансування інноваційних проектів та перспективи його використання в Україні...............................................32 Висновки та пропозиції.........................................................................................40 Список використаної літератури..........................................................................42 Додатки

 • Зміст та форми міжнародного руху капіталу
  1.Зміст та форми міжнародного руху капіталу. 3 2.Скидки в зовнішній торгівлі. 6 3. Економічний зміст та принципи дії системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 7 4. Міжнародні науково-технічні зв’язки. 12 5. Світовий ринок ліцензії 18 6. Економічні проблеми включення України в світове господарство. 19 Список літератури 20


Cгенерировано за 0.006152 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100