Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ, МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА НАГРОМАДЖЕННЯ» (ID:114706)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 33 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ, МЕТОДИ

ТА ДЖЕРЕЛА НАГРОМАДЖЕННЯ ..................................................................5

РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВИЙ ДОСВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ КАПІТАЛУ.....................11

РОЗДІЛ ІІІ. РЕАЛІЇ, СУПЕРЕЧНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ

НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ........................21

ВИСНОВКИ ..........................................................................................................31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .....................................................33

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2002 - 2006 роки” від 25 жовтня 2002р. №1586.
2. Волков А. Внешний долг Украины растет. И будет расти // Финансовая Украина.—2003. — С.4.
3. Губський Б. Проблеми міжнародного інвестування в Україні. // Економіка України. – 2004. - №1. – С.34.
4. Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України. // Фінанси України – 2000. – №8. - С.67.
5. Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 2003г.
6. Кириченко О. Деяки аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. –2005. - № 7. –С. 75-82.
7. Костицький В.В. Економіко-правові проблеми концентрації капіталу: від промислово-фінансових груп до транснаціональних компаній // Право України. — 2002. — № 3. — С. 70—75.
8. Костицький В.В. Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія і українські реалії. — К., 2003. — С. 7—16; 95—112.
9. Костицький В.В. Промислово-фінансові групи: вдосконалення правового регулювання. — К., 2003. — С. 26—47.
10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г. Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко. – К.: Вища школа, 1994.
11. Плоткін О.В. Використання світового досвіду в процесі нагромадження капіталу та його інвестування в Україні. Наукові праці НДФІ – 4. 1997.
12. Примаков Е. Новые противоречия капиталистической экономики //Урядовий кур’єр. — 2003. - № 258. – С.5.
13. Ринкова економіка. Словник. Під загальною редакцією. М.Я. Кинермана Видавництво "Республіка". 1993 р.
14. Скеленко О., Дрозденко В. Проблеми входження України до ЄС // Розбудова держави. –2004. - № 2. – С. 31.
15. Сороко І. Тіньова економіка України: сутність, витоки, шляхи подолання. // Схід. – 2005. - № 6. – C.12.
16. Филюк Г.М. Напрями підвищення інвестиційної привабливості природних монополій в Україні. // Фінанси України – 2000. - №8. – С.48
17. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Урядовий кур’єр.—2003.—2 квітня.
18. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень. Навч. посіб. 3-тє вид., випр. — К.: «Знання-Прес», 2002. — С. 26.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • СВІТОВИЙ ДОСВІД НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ
  ЗМІСТ ВСТУП....................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ......................................................5 РОЗДІЛ ІІ. СВІТОВИЙ ДОСВІД НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ............11 РОЗДІЛ ІІІ. НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ...................................................................................................21 ВИСНОВКИ ..........................................................................................................31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .....................................................33

 • Сучасні форми первісного нагромадження капіталу
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Первісне нагромадження капіталу як основа становлення капіталістичних відносин 4 1.1. Передумови нагромадження первісного капіталу 4 1.2. Форми первісного нагромадження капіталу 8 1.3. Роль первісного нагромадження капіталу на формування капіталістичних відносин 11 Розділ 2. Сучасні форми первісного нагромадження капіталу 16 2.1. Особливості первісного нагромадження капіталу на Україні 16 2.2. Характеристика сучасного рівня нагромадження капіталу 18 2.3. Роль держави в процесі первісного нагромадження капіталу 19 Розділ 3. Формування капіталістичних відносин ринкового типу на Україні 22 3.1. Концентрація і централізація капіталу 22 3.2. Капіталістичний закон народонаселення 23 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 • Економічна сутність власного капіталу підприємства, джерела його формування
  ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Економічна сутність власного капіталу підприємства, джерела його формування 1.1 Характеристика власного капіталу як джерела формування майна підприємства 1.2 Огляд нормативних документів, що регламентують організацію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності власного капіталу підприємства 1.3 Техніко-економічна характеристика ВАТ «КОНСТАР» та аналіз показників його діяльності Розділ 2. Організація складання фінансової звітності з відображення власного капіталу на ВАТ «КОНСТАР» 2.1 Організація обліку та облікова політика на підприємстві 2.2 Аналіз формування власного капіталу ВАТ «КОНСТАР» 2.3 Характеристика відображення в звітності власного капіталу ВАТ «КОНСТАР» Розділ 3. Взаємозв’язок та узгодженість показників балансу ВАТ «КОНСТАР» з іншими формами звітності Висновки Список використаної літератури Додатки

 • Вартість та оптимізація структури капіталу
  Вступ 3 1. Економічна сутність капіталу 3 2. Методологічні підходи щодо аналізу власного капіталу в умовах трансформаційних перетворень в економіці 7 3. Методи формування власного капіталу підприємства 9 4. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 15 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 • Механізм формування власного капіталу підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства 5 1.1 Економічна сутність власного капіталу підприємства та його роль в фінансово – господарській діяльності 5 1.2 Механізм формування власного капіталу підприємства 15 1.3 Методика оцінки ефективності формування та використання власного капіталу підприємства 19 1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власного капіталу підприємства 25 2. Аналіз та оцінка ефективності формування власного капіталу підприємства ЗАТ “Мрія” 28 2.1 Фінансово – економічна характеристика ЗАТ “Мрія” 28 2.2 Аналіз джерел формування власного капіталу підприємства 31 2.3 Оцінка ефективності використання власного капіталу підприємства ЗАТ “Мрія” 40 3. Перспективна політика підприємства щодо формування власного капіталу 51 3.1 Джерела поповнення власного капіталу підприємства 51 3.2 Резерви збільшення власного капіталу підприємства 53 Висновки 65 Література: 67 Додатки 70

 • Основи оборотного капіталу підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи оборотного капіталу підприємства 5 1.1 Економічна сутність оборотного капіталу підприємства 5 1.2 Методи оцінки ефективності використання оборотного капіталу 11 1.3 Інформаційно-правове забезпечення управління оборотним капіталом підприємства 15 2. Аналіз та оцінка ефективності використання оборотного капіталу ВАТ “МЕТИЗ” 18 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 18 2.2 Аналіз складу та структури оборотного капіталу 20 2.3 Аналіз ефективності використання оборотного капіталу 28 3. Резерви підвищення ефективності використання оборотного капіталу ВАТ “МЕТИЗ” 31 Висновки 38 Література 40 Додатки 43

 • ПЕРВІСНЕ НАКОПИЧЕННЯ КАПІТАЛУ: ЙОГО СУТНІСТЬ І ФОРМИ
  ЗМІСТ Вступ 4 1. Загальна характеристика та еволюція розвитку капіталу 5 1.1 Сутність капіталу 5 1.2 Соціально-економічні передумови виникнення капіталу 7 2. Співвідношення відтворення індивідуального і суспільного капіталу. Основний і оборотний капітал 13 2.1 Особливості кругообігу капіталу 13 2.2 Накопичення капіталу, його джерела і результати 17 2.3 Власний капітал підприємства 21 3. Власний капітал і його українські особливості 28 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 • Оцінка формування та використання власного капіталу підприємства
  Вступ 3 1. Теоретико--методичні аспекти організації фінансового аналізу власного капіталу підприємства 6 1.1. Економічна сутність власного капіталу 6 1.2. Методологічні підходи щодо аналізу власного капіталу в умовах трансформаційних перетворень в економіці 13 1.3. Методи формування власного капіталу підприємства 15 2. Оцінка формування та використання власного капіталу підприємства 24 2.1. Формування власного капіталу на ЗАТ „Дніпропетровська макаронна фабрика” та його особливості 24 2.2. Оцінка ефективного використання власного капіталу 28 2.3. Фінансовий аналіз власного капіталу підприємства 31 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 42 Висновки 48 Список використаної літератури 52 Додатки 55

 • Методика оцінки ефективності формування та використання власного капіталу підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства 6 1.1 Економічна сутність власного капіталу підприємства та його роль в фінансово – господарській діяльності 6 1.2 Механізм формування власного капіталу підприємства 16 1.3 Методика оцінки ефективності формування та використання власного капіталу підприємства 21 1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власного капіталу підприємства 26 2. Аналіз та оцінка ефективності формування власного капіталу підприємства ЗАТ ВТФ “Сіверянка” 29 2.1 Фінансово – економічна характеристика ЗАТ ВТФ “Сіверянка” 29 2.2 Аналіз джерел формування власного капіталу підприємства 31 2.3 Оцінка ефективності використання власного капіталу підприємства ЗАТ ВТФ “Сіверянка” 37 3. Перспективна політика підприємства щодо формування власного капіталу 49 3.1 Джерела поповнення власного капіталу підприємства 49 3.2 Напрямки оптимізації розмірів власного капіталу підприємства 53 Висновки 65 Література: 68 Додатки 76


Cгенерировано за 0.011182 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100