Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Сутність конкуренції та умови її формування» (ID:114707)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 40 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ......................................................................................................................3
1. Сутність конкуренції та умови її формування...............................................5
2. Формування конкурентного середовища України в умовах
світової глобалізації.............................................................................................14
3. Особливості та проблеми проведення антимонопольної
політики в Україні................................................................................................25
Висновки................................................................................................................38
Список використаної літератури.........................................................................40

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України “Про антимонопольний комітет України” від 26.11.93 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472.
2. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 39. Ст. 181.
3. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст.64.
4. Антимонопольний комітет України. Розпорядження від 18 лютого 2000 р. № 31-р “Про внесення змін і доповнень до Положення про контроль за економічною концентрацією”
5. Бородюк В.М. Структурный фактор в развитии экономики Украины / В.М. Бородюк, М.Н Бучко. – К.: Наукова думка, 1991. – 117 с.
6. Войнаренко М.П. Проблеми реформування економіки України: Монографія/ М.П.Войнаренко, Л.П.Радецька, В.Р.Філінюк. – К.: Логос, 1999. – 259 с.
7. Гальперин А., Михайлова Л. Правовые аспекты недобросовестной конкуренции // Известия вузов. Правоведение.2004. № 1. С.25- 30
8. Гальчинський А. Україна: поступ у майбутнє. – К.: Основи, 1999. – 220 с.
9. Дахно И. Недобросовестная конкуренция и промышленная собственность в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право.2005. № 11. С. 31-34.
10. Економіка України та шляхи її подальшого реформування: Матеріали Всеукраїнської наради економістів. 14-15 вересня 2003 р. Уклад. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання. / За ред. Гейця В.М. – Х.: Форт, 2004. – 432 с.
11. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.
12. Економічна теорія: Посібник вищої школи / Є.М.Воробйов, А.А.Гриценко, Лісовицький В.М., Соболєв В.М. / Під заг. ред. Воробйова Є.М. – К.: Харків- Київ, 2001. – 704 с.
13. Єлісєєв А. Антимонопольний комітет захищає і підтримує конкуренцію. // Галицькі контракти. - 2005. - № 19. -травень. – С. 8-9.
14. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій економіки України // Економіка України.2005. № 10. С. 22-33.
15. Никифоров А. Ценовое регулирование естественных монополий. // Вопросы экономики. - 2005. - № 4. - С. 134-143.
16. Саниахметова Н.А. Правовая защита конкуренции в предпринимательстве Украины. – Одесса: АО Бахва, 1998. – 244 с.
17. Тотьев К. Ю. Конкуренция и монополии: правовые аспекты регулирования. – М.: Юристъ, 1996. – 132 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Види конкурентної боротьби і її закономірності
  План: 1. Вступ 2. Сутність конкуренції. Конкуренція як категорія ринкової економіки 3. Умови виникнення конкуренції. 4. Економічний закон конкуренції 5. Форми економічної конкуренції 6. Монополія як антипод конкуренції. Захист конкуренції. 7. Висновки 8. Література.

 • Особливості і форми конкуренції в ринковій економіці
  ЗМІСТ 1.ЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ І ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК 3 2.ТИПИ КОНКУРЕНЦІЇ 5 2.1. Сутність конкуренції, умови її існування 5 2.2. Досконала конкуренція 6 2.3. Недосконала конкуренція 7 3.НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ 12 3.1.Форми конкуренції в умовах монополістичного виробництва. Цінова і нецінова конкуренція 12 3.2. Сучасні підходи до трактування проблем досконалої і недосконалої конкуренції 15 3.3. Монопольні ціни і поведінка монополістів 17 4.КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ 21 4.1. Позиція в галузі 22 4.2. Джерела конкурентної переваги 22 4.3.Методи антимонопольної політики 23 ВИСНОВКИ 30 Список використаних джерел 32

 • Підприємство на ринку досконалої конкуренції
  Вступ 3 1. Ринок досконалої конкуренції 6 2. Формування цін і доходу досконалої конкуренції 8 3. Максимізація прибутку фірми на ринку досконалої конкуренції 11 4. Механізм формування пропозиції в умовах досконалої конкуренції 22 Висновки 30 Список використаної літератури 34

 • КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  ПЛАН. Вступ 1. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки. 1.1. Умови виникнення конкуренції 1.2. Позитивні риси конкуренції. 1.3. Функції конкуренції 2. Внутрішньогалузева і міжгалузева, цінова і нецінова кон¬куренція. 2.1. Основні види конкуренції 2.2. Способи конкурентної боротьби 2.3. Методи здійснення нечесної конкуренції 3. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи. 4. Сутність, витоки і види монополізму. 4.1. Класифікація монополій 4.2. Основні показники монопольної влади 4.3. Види цінової дискримінації Висновки

 • Аналіз розвитку конкуренції в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні поняття конкуренції 5 1.1 Сутність конкуренції 5 1.2 Функції конкуренції 7 1.3 Державне регулювання і захист конкуренції в економіці України 9 2. Аналіз розвитку конкуренції в Україні 12 2.1 Початок політики демонополізації в Україні 12 2.2 Рейтинг конкурентноздатності економіки України 23 3. Перспективи розвитку конкурентного ринкового середовища в Україні 36 Висновки 39 Література 41

 • МЕХАНІЗМ РИНКУ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
  План ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття ринкової структури - досконала конкуренція. 1.1. Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. 1.2. Попит на ринку досконалої конкуренції. 1.3 . Пропозиція на ринку досконалої конкуренції. РОЗДІЛ 2.Максимізація прибутку на ринку досконалої конкуренції. 2.1. Моделі визначення максимізації прибутку. 2.2. Максимізація прибутку в довгостроковому періоді. 2.3. Ефективність досконалої конкуренції РОЗДІЛ 3. Ринкова кон'юктура ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • "МЕХАНІЗМ РИНКУ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ"
  План ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття ринкової структури - досконала конкуренція. 1.1. Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. 1.2. Попит на ринку досконалої конкуренції. 1.3 . Пропозиція на ринку досконалої конкуренції. РОЗДІЛ 2.Максимізація прибутку на ринку досконалої конкуренції. 2.1. Моделі визначення максимізації прибутку. 2.2. Максимізація прибутку в довгостроковому періоді. 2.3. Ефективність досконалої конкуренції РОЗДІЛ 3. Ринкова кон'юктура ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Сутність і особливості ринкової конкуренції в економіці
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність і особливості ринкової конкуренції в економіці 5 1.1.Теорії конкуренції 5 1.2. Види конкуренції 15 1.3. Роль державного регулювання в при формуванні конкурентних відносин на ринку 24 Розділ 2. Особливості конкуренції в розвинених країнах 26 2.1. Ринкові і неринкові форми конкуренції. 26 2.2. Конкуренція в розвинених країнах 29 Розділ 3. Конкурентна боротьба 35 3.1. Типи і види конкурентної боротьби на ринку 35 3.2. Особливості конкурентного середовищана ринку України 42 Висновки 45 Література 48

 • "Особливості монополістичної конкуренції та олігополії"
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 7 1.1. Ознаки монополістичної конкуренції 7 1.2. Основні теоретичні концепції 10 1.3. Диференціація продукту та умови входу в галузь 14 РОЗДІЛ 2. РІВНОВАГА ФІРМИ ПРИ МОНОПОЛІСТИЧНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ 19 2.1. Крива попиту фірми 19 2.2. Короткострокова та довготривала рівновага фірми при монополістичній конкуренції 21 2.3. Максимізація прибутку в умовах монополістичної конкуренції 24 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 30 3.1. Надлишкова виробнича потужність 30 3.2. Нецінова конкуренція 32 3.3. Реклама і просування товарів на ринку з монополістичною конкуренцією 35 РОЗДІЛ 4. ОЛІГОПОЛІЯ. ЇЇ РИСИ Й ОСОБЛИВОСТІ 39 4.1. Цінові війни 39 4.2. Стратегія поведінки при олігополії і теорія ігор 40 4.3. Змова і картелі 41 4.4. Олігопольний ринок гетерогенного блага 45 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53


Cгенерировано за 0.007904 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100