Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» (ID:114708)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 28 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................................3
1. РОЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ..............5
2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ..................................................................................10
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.........................20
ВИСНОВКИ...........................................................................................................26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................28

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення.- К., 2002.- 132с.
2. Беленський П.Ю. Інфраструктурне забезпечення конкурентної економіки регіонів - Л., 2002.- 308с.
3. Борисенко З.М. Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук - К., 2004.- 36с.
4. Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки // Екон. України.- 2004.- №4.- С. 40-45.
5. Відоменко І.О. Завдання галузевої конкурентної політики та організаційно-економічний механізм реалізації стратегії конкуренції // Економіка: пробл. теорії та практики.- 2004.- №196., Т. IV.- С. 932-937.
6. Гаврилюк О.В., Гузенко І.Ю. Конкурентні та інтегральні стратегії у глобальному розвитку // Екон. промисловості.- 2003.- №3.- С. 3-10.
7. Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей: Зб. матеріалів V Між нар. Конф. Молодих вчен., 30...31 травня 2003 р., Миколаїв–Очаків: У 2 т., Т. 1 – Миколаїв, 2003.- 186с.; Т. 2.- Миколаїв, 2003.- 138с.
8. Гончар Т.І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №2.- С. 130-145.
9. Гончарук Т.І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці. - Суми, 2003.- 60с.
10. Економічні важелі посилення конкурентоспроможності економіки України: Автореф. Дис. ... канд. Екон. Наук / Шнипко О.С.- К., 2002.- 19с.
11. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації /Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; За ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2005. - 388 с.
12. Коротка С.Г. Держава в управлінні та посиленні конкурентоспроможності зовнішньоторговельної сфери України // Акт. Пробл. між нар. Відносин.- 2005.- №52, Ч. 2.- С. 195-200.
13. Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине - К., 2004.- 310с.
14. Малащук Д.В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Актуальні проблеми економіки.- 2005.- №1.- С. 22-31.
15. Національні конкурентні переваги та особливості їх реалізації в транзитивній економіці: Автореф. дис. .канд.. екон. наук / Москвіна А.О.- Х., 2004.- 20с.
16. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в контексті пріорітетів національного розвитку: Автореф. дис. ... канд. Екон. наук / Цебенко М.В.- К., 2003.- 17с.
17. Румянцев А., Гаврилюк О. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації // Економіка України. - 2002.- №3.- С. 93-94.
18. Семко Т.В., Безугла В.О. Світовий досвід формування конкурентоспроможних регіонів // Економіка: пробл. теорії та практики.- 2004.- №192, Т. 2.- С. 403-412.
19. Формування конкурентного середовища в економіці України: Автореф. дис. ... канд.. екон. наук / Щербакові Т.А.- Д., 2003.- 19с.
20. Швиданенко Г. До питання про управління конкурентоспроможністю економіки України // Економіст.- 2005.- №4.- С. 42.
21. Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Екон. України.- 2005.- №7.- С. 23-35.
22. Шнипко О.С.Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації - К., 2003.- 343с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ..........5 РОЗДІЛ 2. ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ........................................................................................................15 РОЗДІЛ 3. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.........................................................................................................25 ВИСНОВКИ...........................................................................................................30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................32 ДОДАТКИ

 • Види конкурентної боротьби і її закономірності
  План: 1. Вступ 2. Сутність конкуренції. Конкуренція як категорія ринкової економіки 3. Умови виникнення конкуренції. 4. Економічний закон конкуренції 5. Форми економічної конкуренції 6. Монополія як антипод конкуренції. Захист конкуренції. 7. Висновки 8. Література.

 • Сутність і особливості ринкової конкуренції в економіці
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність і особливості ринкової конкуренції в економіці 5 1.1.Теорії конкуренції 5 1.2. Види конкуренції 15 1.3. Роль державного регулювання в при формуванні конкурентних відносин на ринку 24 Розділ 2. Особливості конкуренції в розвинених країнах 26 2.1. Ринкові і неринкові форми конкуренції. 26 2.2. Конкуренція в розвинених країнах 29 Розділ 3. Конкурентна боротьба 35 3.1. Типи і види конкурентної боротьби на ринку 35 3.2. Особливості конкурентного середовищана ринку України 42 Висновки 45 Література 48

 • Конкурентна боротьба
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність і особливості ринкової конкуренції в економіці 5 1.1.Теорії конкуренції 5 1.2. Види конкуренції 15 1.3. Роль державного регулювання в при формуванні конкурентних відносин на ринку 24 Розділ 2. Конкурентна боротьба 26 2.1. Типи і види конкурентної боротьби на ринку 26 2.2. Особливості конкурентного середовища на ринку України 34 Висновки 38 Література 41

 • Особливості конкуренції в СКС, боротьба з недобросовісною конкуренцією
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Роль і значення конкуренції 5 1.1. Ринкова конкуренція, її суть, форми та значення у розвитку економіки 5 1.2. Фірма та її місце на ринку 9 1.3. Ринок та ринкові ціни 10 1.4. Конкурентоздатність та шляхи її досягнення 12 Розділ 2. Особливості конкуренції в СКС, боротьба з недобросовісною конкуренцією 15 2.1. Економічний закон конкуренції 15 2.2. Методи і способи конкурентної боротьби 16 2.3. Основні форми прояву недобросовісної конкуренції 18 2.4. Характерні риси проявів недобросовісної конкуренції в Україні та чинники, що їм сприяють 23 Висновки 38 Список використаної літератури 41

 • Аналіз розвитку конкуренції в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні поняття конкуренції 5 1.1 Сутність конкуренції 5 1.2 Функції конкуренції 7 1.3 Державне регулювання і захист конкуренції в економіці України 9 2. Аналіз розвитку конкуренції в Україні 12 2.1 Початок політики демонополізації в Україні 12 2.2 Рейтинг конкурентноздатності економіки України 23 3. Перспективи розвитку конкурентного ринкового середовища в Україні 36 Висновки 39 Література 41

 • Конкуренція в розвинених країнах
  Вступ3 Розділ 1. Сутність і особливості ринкової конкуренції в економіці5 1.1.Теорії конкуренції5 1.2. Види конкуренції15 1.3. Роль державного регулювання в при формуванні конкурентних відносин на ринку24 Розділ 2. Особливості конкуренції в розвинених країнах26 2.1. Ринкові і неринкові форми конкуренції.26 2.2. Конкуренція в розвинених країнах29 Розділ 3. Конкурентна боротьба35 3.1. Типи і види конкурентної боротьби на ринку35 3.2. Особливості конкурентного середовищана ринку України42 Висновки45 Література48

 • Особливості та форми конкуренції в ринковій економіці
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Конкуренція та її значення для економіки 6 1.1.Походження ринку та розвиток конкуренції. 6 1.2.Основні функції ринкової конкуренції та їх економічне значення. 9 1.3.Форми ринкової конкуренції та їх значення в розвитку економіки. 10 1.4.Модифікації форм конкуренції в процесі монополізації економіки. 12 1.5.Необхідність антимонопольної боротьби держави з метою подолання недобросовісної конкуренції. 14 Розділ 2. Особливості та форми конкуренції в ринковій економіці України 16 2.1.Процес реформування економіки в перехідний період від планово-адміністративної до ринкової економіки 16 2.2.Основні форми конкурентної боротьби в перехідний період становлення ринкової системи в Україні 17 2.3.Законодавство України про захист економічної конкуренції. 19 2.4.Прояв елементів недобросовісної конкуренції в сучасній економіці України та заходи по її усуненню. 20 2.5.Економічна сутність тіньового ринку та заходи по його легалізації. 23 2.6.Антимонопольна політика України та основні функції антимонопольного комітету. 26 2.7.Основні напрямки конкурентної політики України на 2000-2002 рр. 28 Висновки 30 Список використаної літератури 31

 • 20822 Аналіз національної економіки
  Зміст 1. Методологічні особливості аналізу національної економіки 2. Сутність та структура валютного ринку 3. Умови збалансованості робочих місць та робочої сили Список використаної літератури


Cгенерировано за 0.007607 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100