Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (ID:114710)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 36 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................3
1. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ В
УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ...............................................................5
2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ........................................................................16
3. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.........................................................................24
ВИСНОВКИ...........................................................................................................34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................36

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення.- К., 2002.- 132с.
2. Борисенко З.М. Конкурентна політика держави як фактор розвитку економіки України: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук - К., 2004.- 36с.
3. Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки // Екон. України.- 2004.- №4.- С. 40-45.
4. Відоменко І.О. Завдання галузевої конкурентної політики та організаційно-економічний механізм реалізації стратегії конкуренції // Економіка: пробл. теорії та практики.- 2004.- №196., Т. IV.- С. 932-937.
5. Гаврилюк О.В., Гузенко І.Ю. Конкурентні та інтегральні стратегії у глобальному розвитку // Екон. промисловості.- 2003.- №3.- С. 3-10.
6. Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей: Зб. матеріалів V Між нар. Конф. Молодих вчен., 30...31 травня 2003 р., Миколаїв–Очаків: У 2 т., Т. 1 – Миколаїв, 2003.- 186с.; Т. 2.- Миколаїв, 2003.- 138с.
7. Гончар Т.І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №2.- С. 130-145.
8. Гончарук Т.І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці. - Суми, 2003.- 60с.
9. Економічні важелі посилення конкурентоспроможності економіки України: Автореф. Дис. ... канд. Екон. Наук / Шнипко О.С.- К., 2002.- 19с.
10. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації /Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; За ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2005. - 388 с.
11. Коротка С.Г. Держава в управлінні та посиленні конкурентоспроможності зовнішньоторговельної сфери України // Акт. Пробл. між нар. Відносин.- 2005.- №52, Ч. 2.- С. 195-200.
12. Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине - К., 2004.- 310с.
13. Малащук Д.В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Актуальні проблеми економіки.- 2005.- №1.- С. 22-31.
14. Національні конкурентні переваги та особливості їх реалізації в транзитивній економіці: Автореф. дис. .канд.. екон. наук / Москвіна А.О.- Х., 2004.- 20с.
15. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в контексті пріорітетів національного розвитку: Автореф. дис. канд. Екон. наук / Цебенко М.В.- К., 2003.- 17с.
16. Румянцев А., Гаврилюк О. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації // Економіка України. - 2002.- №3.- С. 93-94.
17. Семко Т.В., Безугла В.О. Світовий досвід формування конкурентоспроможних регіонів // Економіка: пробл. теорії та практики.- 2004.- №192, Т. 2.- С. 403-412.
18. Формування конкурентного середовища в економіці України: Автореф. дис. ... канд.. екон. наук / Щербакові Т.А.- Д., 2003.- 19с.
19. Швиданенко Г. До питання про управління конкурентоспроможністю кономіки України // Економіст.- 2005.- №4.- С. 42.
20. Шнипко О.С.Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації - К., 2003.- 343с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Рейтинг конкурентоспроможності України за світовими вимірами
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні поняття конкуренції 5 1.1 Сутність та функції конкуренції 5 1.2 Державне регулювання і захист конкуренції в економіці України 8 2. Аналіз формування конкурентного ринкового середовища в Україні 11 2.1 Формування конкурентного середовища України в умовах світової глобалізації 11 2.2 Аналіз конкурентного ринкового середовища в Україні в останні роки 19 2.3 Рейтинг конкурентоспроможності України за світовими вимірами 26 3. Перспективи розвитку конкурентного ринкового середовища в Україні 29 Висновки 32 Література 34

 • Державне регулювання і захист конкуренції в економіці України
  Вступ 3 1. Теоретичні засади конкуренції та конкурентного ринкового середовища 4 1.1 Проблеми перехідного періоду в Україні 4 1.2 Механізм функціонування ринкової економіки 8 2. Державне регулювання і захист конкуренції в економіці України 11 3. Аналіз формування конкурентного ринкового середовища в Україні 14 3.1 Формування конкурентного середовища України в умовах світової глобалізації 14 3.2 Аналіз конкурентного ринкового середовища в Україні в останні роки 21 4. Природні монополії і регулювання їх діяльності 30 Висновки 33 Література 35

 • Сутність конкуренції та умови її формування
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 1. Сутність конкуренції та умови її формування...............................................5 2. Формування конкурентного середовища України в умовах світової глобалізації.............................................................................................14 3. Особливості та проблеми проведення антимонопольної політики в Україні................................................................................................25 Висновки................................................................................................................38 Список використаної літератури.........................................................................40

 • Проблеми розвитку конкурентності економіки України та шляхи їх подолання
  Зміст Вступ 3 1. Залежність конкурентоспроможності економіки від інвестицій 5 1.1 Вплив інвестицій на економічне зростання 5 1.2 Інвестиційне забезпечення економічного розвитку в Україні 14 1.3 Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки 26 2. Аналіз сучасного конкурентного середовища України 35 2.1 Формування конкурентного середовища України в умовах світової глобалізації 35 2.2 Розвиток конкуренції в Україні: тенденції останніх років 44 3. Проблеми розвитку конкурентності економіки України та шляхи їх подолання 56 3.1 Інституціональні фактори, що обмежують конкуренцію в Україні 56 3.2 Інвестиції в інновації як шляхи до підвищення конкурентоспроможсті економіки: проблеми та шляхи їх розв'язання 64 Висновки 75 Список використаних джерел 79

 • Глобализація світової економики
  ВСТУП 2 Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 5 1.1. Поняття глобалізації 5 1.2. Глобальні проблеми сучасності. 9 1.3. Причини та рушійні сили глобалізації. 11 1.4. Основні напрями глобалізації та її показники 16 Розділ 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 20 2.1. Глобалізація економічних процесів 20 2.2 Розвинуті країни та їх роль у глобалізації 31 Розділ 3. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ 38 3.1. Негативні наслідки глобалізації. 38 3.2. Глобализація і проблеми України 43 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49

 • Глобализация
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 6 1.1. Поняття глобалізації 6 1.2. Глобальні проблеми сучасності. 10 1.3. Причини та рушійні сили глобалізації. 12 1.4. Основні напрями глобалізації та її показники 16 РОЗДІЛ 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 21 2.1. Глобалізація економічних процесів 21 2.2 Розвинуті країни та їх роль у глобалізації 32 РОЗДІЛ 3. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ 39 3.1. Негативні наслідки глобалізації. 39 3.2. Глобализація і проблеми України 44 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50

 • Особливості та форми конкуренції в ринковій економіці
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Місце і роль конкуренції в ринковій економіці 6 1.1.Конкуренція: сутність, функції, види, методи 6 1.2.Порівняльна характеристика конкурентних ринкових ситуацій 11 1.2.1. Досконала та недосконала конкуренція 11 1.2.2.Цінова та нецінова конкуренція 14 1.2.3.Сумлінна та несумлінна конкуренція 16 Висновки до 1 розділу 22 Розділ 2. Напрямки і проблеми формування конкурентного середовища в умовах становлення ринкової економіки 24 2.1.Напрямки и проблеми формування конкурентного середовища в умовах становлення ринкової економіки в Україні 24 2.2.Шляхи забезпечення і передумови створення конкурентного середовища в Україні 33 Висновки до 2 розділу 39 Висновки 40 Список використаних джерел 42

 • “Формування підприємництва і конкурентного середовища в перехідній економіці України”
  План Вступ Причини занепаду економіки України..…………………….1-2 Підприємство…………….……………………………….…...2-3 Підприємництво………………………………………………3-4 Формування підприємництва……………..……….…….…..3-5 Конкуренція…………………………………………….……..5-6 Причини формування підприємництва……………………..6-7 Висновок Список використаної літератури

 • Експорт і імпорт продукції агропромислового комплексу
  Зміст Вступ 2 1. Агропромисловий комплекс України 4 2. Оцінка обсягів імпорту продукції агропромислового комплексу по регіонах і країнах світу 15 3. Експорт – імпорт продукції рослинництва та продуктів її переробки 22 4. Реалізація експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації світової економіки 26 Висновки 37 Список використаних джерел 39


Cгенерировано за 0.016981 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100