Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ, ЇЇ ЗМІСТ, ФАКТОРИ» (ID:114711)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 24 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................3
1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ, ЇЇ ЗМІСТ, ФАКТОРИ............5
2. ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ...............................................................................................................11
3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ......................17
ВИСНОВКИ...........................................................................................................22
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................24

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Базилюк Я.Б. Проблеми конкурентоспроможності національної економіки // Економічна політика. – 2006. - №7. – С.37.
2. Бойчук В.М. Інвестеційна складова конкурентоспроможності економіки регіону // Держава та регіони, Сер. Екон. та підприємництво.- 2004.- №4.- С. 28-30.
3. Боровских Н. Конкурентные стратегии: методология формирования и развития // Маркетинг.- 2005.- №2.- С. 37-48.
4. Верхоглядова Н.І. Концепції конкуренції та конкурентоспроможності // Економіка: пробл. теорії та практики.- 2004.- №196, Т. ІІ.- С. 426-431.
5. Вітер І.І. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як передумова європейської інтеграції України // Економіка промисловості.- 2003.- №3.- С. 11-19.
6. Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей: Зб. матеріалів V Між нар. Конф. Молодих вчен., 30...31 травня 2003 р., Миколаїв–Очаків: У 2 т., Т. 1 – Миколаїв, 2003.- 186с.; Т. 2.- Миколаїв, 2003.- 138с.
7. Головатий М.Ф Управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації.- К., 2003.- 200с.
8. Гончар Т.І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №2.- С. 130-145.
9. Деркач М. Формування конкурентного середовища України в умовах світової глобалізації // Журнал „Конкуренція”. – 2005. - №3.
10. Зимовець В.В. Вектори регіональної економічної інтеграції України: зовнішні чинники та внутрішні передумови // Стратегічна панорама. – №2. – 2006.
11. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; За ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2005. - 388 с.
12. Нефедова О.Г. Конкурентоспроможність: класичні погляди і сучасність // Економіка: пробл. Теорії та практики.- 2004.- №194, Т. ІІІ.- С. 870-874.
13. Панчишин С. Макроекономіка. – К: Либідь, 2002. – 614 с.
14. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави: Проблеми та механізми їх розв’язання // Вісн. НАН України. -2004. - №11-12. - С.67-73.
15. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в контексті пріорітетів національного розвитку: Автореф. дис. ... канд. Екон. наук / Цебенко М.В.- К., 2003.- 17с.
16. Пінчук А. Дещо про конкурентоспроможність, політичну еліту та суспільство // “Дзеркало тижня” № 42 (621) Субота, 4 - 10 Листопада 2006 року
17. Покришко Д.С. Технологічна конкурентоспроможність України на світовому ринку// Стратегічна панорама. – №2. – 2006.
18. Сміт Адам. Добробут націй. Дослідження про природу та причини багатства народів.— К., 2001.— С. 506.
19. Я. В. Белінська Валютно-грошовий фактор конкурентоспроможності України // Економічна політика. – 2004. - №3. – С. – 4.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Значення і види зовнішньоекономічних зв'язків країни
  Вступ. 3 1. Значення і види зовнішньоекономічних зв'язків країни, загальний закономірності і принципи їх розвитку. 4 2. Фактори територіальної організації та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни, що обрано для дослідження. 9 3. Зовнішня торгівля країни, її товарна і територіальна структура. Участь у міжнародних торговельних та економічних союзах. 20 4. Зовнішні зв'язки країни в банківсько-кредитній, фінансово-інвестиційній, освітньо-науковій, транспортно-комунікаційній та техніко-технологічній сферах. 23 5. Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни. 31 Висновки. 33 Список використаної літератури: 34

 • Зовнішньоекономічні зв'язки Швейцарії
  Вступ. 3 1. Значення і види зовнішньоекономічних зв'язків країни, загальний закономірності і принципи їх розвитку. 4 2. Фактори територіальної організації та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни, що обрано для дослідження. 9 3. Зовнішня торгівля країни, її товарна і територіальна структура. Участь у міжнародних торговельних та економічних союзах. 22 4. Зовнішні зв'язки країни в банківсько-кредитній, фінансово-інвестиційній, освітньо-науковій, транспортно-комунікаційній та техніко-технологічній сферах. 30 5. Проблеми і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни. 36 Висновки 37 Список літератури 38

 • "Валютна політика держави та її вплив на макроекономічну стабільність країни"
  План ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ КРАЇНИ 3 1. Економічна політика країни 3 2. Валютні фактори макроекономічного впливу 4 3. Вплив валютного курсу на економічне зростання 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 • Економіка Польщі
  ЗМІСТ Вступ.......................................................................................................................3 1.Місце в світовій економіці..............................................................................…4 2. Фактори економічного розвитку країни..........................................................5 Висновки…………………………………………………………………………18 Література………………………………………………………………………..19

 • Роль фінансового ринку в економіці країни
  Зміст Стор. ВСТУП 3 1. Роль фінансового ринку в економіці країни 5 1.1 Сутність, призначення та фактори впливу на фінансовий ринок 5 1.2 Суб'єкти ринку фінансових послуг 12 2. Інфраструктура фінансового ринку 17 2.1 Структура фінансового ринку 17 2.2 Грошовий ринок як складова фінансового ринку 18 2.3 Особливості валютного ринку та його функції 23 2.4 Посередництво на фінансовому ринку 26 3. Проблеми фінансового ринку та шляхи їх усунення 30 ВИСНОВКИ 34 Література 36

 • Визначення країни походження товарів
  1. Визначення країни походження товарів. Загальні положення 3 2. Процедура визначення країни пходження товару 8 3. Документи, які складаються при визначення країни походження товару 14 Список використаної літератури 20

 • Роль фінансового ринку в економіці країни
  Зміст Стор. ВСТУП 3 1. Роль фінансового ринку в економіці країни 5 1.1 Сутність та призначення фінансового ринку 5 1.2 Фактори впливу на фінансовий ринок 8 1.3 Суб'єкти ринку фінансових послуг 12 2. Інфраструктура фінансового ринку 17 2.1 Структура фінансового ринку 17 2.2 Грошовий ринок як складова фінансового ринку 18 2.3 Особливості валютного ринку та його функції 23 2.4 Посередництво на фінансовому ринку 26 3. Проблеми фінансового ринку та шляхи їх усунення 30 ВИСНОВКИ 34 Література 36

 • Зовнішня торгівля і її місце в економіці країни
  Вступ 4 1. Вплив зовнішньої торгівлі на національну економіку та економічний ріст 5 1.1. Зовнішня торгівля і її місце в економіці країни 5 1.2. Сукупний ефект впливу економічного росту на міжнародну торгівлю. 11 2. Зовнішня торгівля і економічний ріст в України 21 2.1. Фактори зовнішньої торгівлі в Україні 21 3. Торгова політика України і її інструменти 30 Висновки 42 Література 44

 • Туристичний ринок Саудівської Аравії
  Вступ 3 1. Загальна характеристика Саудівської Аравії 5 1.1. Фізико-географічна характеристика Саудівської Аравії 5 1.2. Короткий нарис історії країни 7 1.3. Державно-адміністративний устрій 11 1.4. Соціально-економічний розвиток Саудівської Аравії 13 2. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси Саудівської Аравії 20 2.1. Природний потенціал країни 20 2.2. Історико-культурні пам’ятки країни 21 3. Характеристика туристичної галузі країни: сучасний стан і перспективи розвитку 24 3.1. Основні етапи розвитку туризму Саудівської Аравії 24 3.2. Туристичне районування країни 27 3.3. Аналіз туристичного ринку Саудівської Аравії 28 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 33


Cгенерировано за 0.013401 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100