Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Економічна природа, сутність та еволюція корпоративної форми власності» (ID:114714)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 45 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ…...................................................................................................................3
1. Економічна природа, сутність та еволюція корпоративної
форми власності.....................................................................................................5
2. Особливість організації корпоративного управління...................................16
3. Практика корпоративного управління в Україні….......................................28
4. Проблеми корпоративного управління в Україні..........................................34
Висновки................................................................................................................43
Список використаної літератури.........................................................................45

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 p. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21.
2. Абрамов Я. Принципи корпоративного управління у світі. Чи слід їх запроваджувати в Україні // Юридичний журнал. - №5. – 2004.
3. Анохин С. Особенности управления корпоративными финансами // Фин. бизнес. — 2005. — № 6. — С. 23-28.
4. Бандурин В. В., Беленький Л. П., Блинов В. В., Корпоративное управление в условиях рынка (на примере финансово-промышленных групп). – М.: Изд-во МО РФ, – 1996, 118 с.
5. Брейли P., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: Олимп-бизнес, 1997.
6. Гаврилова А.А. Корпоративне управління в Україні та питання залучення інвестицій // Цінні папери України. - №6. – 2005.
7. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
8. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навч. посіб. - Х.: Еспада, 2003. - 688 с.
9. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие. - Харьков: Эспада, 1999.
10. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління: Підруч. для вузів. - К.: Лібра, 2004. - 368 с.
11. Коробков В. Корпоративні відносини: конфліктів може побільшати / День. №74. - 26 квітня. - 2005.
12. Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества. – Пер. с англ. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1996 г., 240 с.
13. Кудин С. Проблеми корпоративного управління в Україні // Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи. Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської конференції. - Львів, 2001. – С.166-168.
14. Ларіонова Л. За ефективного власника // Фінанси України. - 2006. - №2. -С. 154.
15. Наймушин В.Г., Козлов А.Н. Корпоративная собственность в трансфармационной экономике // Экономический вестник. – №2. – 2005.
16. Радыгин А. Корпоративное управление: ограничения, противоречия и особенности регулирования // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 2. - С. 90-97.
17. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999.
18. Сафронова О.М. Методи регулювання корпоративних відносин та особливості їх упровадження в Україні // Фінанси України. - №6. – 2006.
19. Сірко А. Стан і механізми залучення інвестицій у корпоративний сектор вітчизняної економіки // Вісник ТАНГ №2. – 2005.
20. Устинова К. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах // Економічний вісник. - №8. – 2005.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
  ЗМІСТ ВСТУП...................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ.......................................................5 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА, ЙОГО МІСЦЕ ТА РОЛЬ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ................................................10 РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ЗАСАД САМОРОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА....................................................15 ВИСНОВКИ..........................................................................................................23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................26

 • СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
  СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Власність як економічна категорія
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Власність як економічна категорія 1.1 Економічне поняття власності 1.2 Форми, види і типи власності 1.3 Економічна теорія прав власності РОЗДІЛ 2. Еволюція власності 2.1 Ставлення до власності у світі історичної діалектики 2.2 Новітні тенденції в розвитку відносин власності РОЗДІЛ 3. Проблеми власності на Україні 3.1 Приватизація власності на Україні 3.2 Приватна власність на Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Відносини власності, її суть та діагностика
  План Вступ 3 Відносини власності, її суть та діагностика 4 Ставлення до власності у світі історичної діалектики 4 Вплив розвитку знарядь праці на диференціацію власності 6 Власність як економічна категорія 8 Форми, види і типи власності 12 Економічна теорія прав власності 18 Власність в аспекті аграрних відносин. Еволюція власності на землю 20 Розвиток власності на землю у ХХ столітті 22 Висновок 23 Список використаної літератури 24

 • Власність як економічна категорія
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Власність як економічна категорія 6 1.1. Власність, її суть, форми в економічній системі 6 1.2. Структура власності 11 1.3. Основи аналізу відносин власності 20 Розділ 2. Економічна система суспільства і власність 30 2.1. Еволюція форм власності 30 2.2. Новітні тенденції у розвитку відносин власності. Акціонерна власність 34 Розділ 3. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі 38 3.1. Відносини власності в Україні 38 3.2. Роздержавлення і приватизація власності в Україні 41 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додаток 48

 • Відносини власності, їх економічний зміст і особливості розвитку
  План Вступ 3 Відносини власності, їх економічний зміст і особливості розвитку 4 Ставлення до власності у світі історичної діалектики 4 Вплив розвитку знарядь праці на диференціацію власності 6 Власність як економічна категорія 8 Форми, види і типи власності 12 Економічна теорія прав власності 18 Власність в аспекті аграрних відносин. Еволюція власності на землю 20 Розвиток власності на землю у ХХ столітті 22 Висновок 23 Список використаної літератури 24

 • ТИПИ, ВИДИ Й ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
  Вступ 3 1. ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Економічний зміст власності 5 1.2. Еволюція власності 6 2. ТИПИ, ВИДИ Й ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 9 3. Організаційні форми газетно-журнального бізнесу 20 3.1. Типи видавництв 22 3.2. Видавничі структури 25 3.3. Організаційні форми 26 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 • Власність у системі економічних відносин
  ЗМІСТ Вступ 3 1.Сутність, зміст і структура власності 5 1.1. Сутність власності як економічної категорії 5 1.2. Трансформація форм власності в зв'язку зі змінами матеріальних умов господарської діяльності 7 1.3. Економічна теорія прав власності 11 2.Основні форми власності та їх взаємодія 15 2.1.Різноманіття форм власності і видів підприємницької діяльності 15 2.2.Власність на землю та аграрна реформа 20 2.3.Інтелектуальна власність 23 3.Форми власності перехідної економіки, система відносин власності в Україні 26 Висновки 34 Список використаної літератури 35 Додатки 36

 • Аналіз форм власності в мікроекономіки
  Вступ 3 1. ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Економічний зміст власності 5 1.2. Еволюція власності 6 2. ТИПИ, ВИДИ Й ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 9 3. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 20 3.1.Сучасний стан відносин власності в Україні 20 3.2. Необхідність різних форм власності в ринковій економіці 22 3.3. Роздержавлення та приватизація власності в Україні 23 Висновки 30 Список використаної літератури 32


Cгенерировано за 0.008226 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100