Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Органи державного регулювання корпоративного сектору» (ID:114715)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 49 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


Вступ.......................................................................................................................3
1. Сутність державного корпоративного сектору...............................................5
2. Органи та методи регулювання корпоративним сектором та
особливості їх упровадження в Україні.............................................................14
3. Аналіз результатів управління корпоративними правами
держави в господарських товариствах………………………...........................21
4. Шляхи покращення управління корпоративним сектором..........................33
5. Аналіз стану розвитку корпоративного сектору Донецької області...........37
5.1 . Структура акціонерних товариств області.................................................37
5.2. Інформаційна прозорість та відкритість фондового ринку області........38
5.3.Організаційно оформлений ринок та рівень інвестиційної
привабливості акціонерних товариств області..................................................40
5.4.Взаємодія з емітентами та удосконалення діяльності.................................43
Висновки................................................................................................................46
Список використаної літератури.........................................................................48

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 168. (Втратив чинність, окрім статті 4)
2. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.
3. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.
4. Анохин С. Особенности управления корпоративными финансами // Фин. бизнес. — 2005. — № 6. — С. 23-28.
5. Анохин С. Управление финансовыми активами // Фин. бизнес. — 2005. — № 7. — С. 21-28.
6. Бандурка О.М. Петрова К.Я., Удодова В.І. Державне регулювання економіки. – Харків 2000р. – 290с.
7. Бондар О. М., Мендрул О.Г. Сукупна вартість підприємств у процесі масштабної грошової приватизації // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. — 2005. — № 5. — С 70-75.
8. Брейли P., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: Олимп-бизнес, 1997.
9. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навч. посіб. / За ред. проф. В.С.Щербини - К.: Атіка, 2000. - 544 с.
10. Грицаенко Л. Предпринимательство в Украине: проблемы государственного регулирования // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2005. – № 7. – с.53
11. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Нівч посіб – К.: Знання прес, 2000р. – 306с.
12. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 317 с.
13. Загнитко О. П. Государственный заказ как средство поддержки отечественного товаропроизводителя // Предпринимательство, хозяйство и право. –2005р. - №5. – с.14
14. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навч. посіб. - Х.: Еспада, 2003. - 688 с.
15. Кашанина Т.В., Сударькова Е.А. Акционерное право: Практ. курс. - М.: Инфра-М, 1997. - 350 с.
16. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е. Корпоративне управління: Підруч. для вузів. - К.: Лібра, 2004. - 368 с.
17. Людмила Хоменко. Регуляторна політика та підприємництво // Пріоритети. – 2006. - №3. – с85.
18. Пеанов А. П. Акционерные общества: управление капиталом и дивидендная политика. — М.: ИНФРА-М, 1996.- 237с.
19. Поважный А.С. Трансформационные процессы корпоративного управления. - Донецк: Ин-т. экономики пром., 2001. - 290 с.
20. Радыгин А. Корпоративное управление: ограничения, противоречия и особенности регулирования // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 2. - С. 90-97.
21. Селиванов В. Концептуальні засади розроблення державної політики розвитку підприємництва в Україні // Право України. –2004. - №12. – с.23.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності митною службою України
  Вступ 3 1.Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 4 2. Система методів державного регулювання торгівлі в умовах митної політики 6 3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності митною службою України 8 4. Вимоги ГАТТ/СОТ щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 10 Висновки 13 Використана література 15

 • Органи державного регулювання ЗЕД
  Зміст 1. Органи державного регулювання ЗЕД 1 2. Принципи оподаткування при здійсненні ЗЕД 5 3. Заборона окремих видів експорту та імпорту 17 Література 21

 • Органи державного регулювання фінансового ринку
  Зміст 1. Органи державного регулювання фінансового ринку 3 2. Види облігацій і їх основні характеристики 6 3. Аналіз операцій з векселями 13 Література 23

 • Особливості, проблеми та принципи розвитку державного сектору економіки
  Зміст Вступ 3 1 Державний сектор економіки України: основні функції держави та нова політика Уряду 5 2 Особливості, проблеми та принципи розвитку державного сектору економіки 11 2.1 Організаційні проблеми та особливості управління державним майном 11 2.2 Принципи розвитку державного сектору економіки 13 3 Ефективність управління державними підприємствами та напрямки її підвищення 17 Висновки 26 Використана література 28

 • Органи державного регулювання митної справи
  Зміст Вступ 3 1. Органи державного регулювання митної справи 4 2. Завдання митних органів 6 3. Структура і повноваження митних органів 7 4. Митна варта 10 Висновки 15 Список використаних джерел 16

 • Поняття корпоративного підприємництва
  Зміст ВСТУП¬¬¬¬ _________________________________________________________2 1. Поняття корпоративного підприємництва__________________________6 2. Основні переваги корпоративного підприємництва__________________14 3. Історія виникнення та розвитку корпоративного підприємництва в Україні______________________________________________________21 4. Перспективи розвитку корпоративного підприємництва в Україні _____30 Висновки та пропозиції____________________________________________41 Використана література____________________________________________43

 • державне регулювання
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 4 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У РЕГІОНІ 9 3. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ» 13 ЛІТЕРАТУРА 18

 • Проблема державного регулювання ринку фінансових послуг
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1.1. Мета і форми державного регулювання 5 1.2. Принципи регулювання фінансового ринку 11 1.3. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг 13 1.4. Саморегулівні організації професійних учасників фінансового ринку 15 РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 2.1. Державна політика на валютному ринку 17 2.2. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів 19 2.3. Вплив податкової політики держави на розвиток та функціонування ринку нерухомості 23 РОЗДІЛ 3 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.0. Поняття та основні функції Національного банку України 26 3.2. Методи регулювання банківської діяльності 27 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

 • Поняття та ознаки державного органу
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика державного органу 5 1.1. Поняття та ознаки державного органу 5 1.2. Види органів держави 6 1.3. Компетенція державного органу 8 Розділ ІІ. Основні особливості органів держави 11 2.1. Законодавчі органи 11 2.2. Глава держави 12 2.3. Виконавчі органи Органи правосуддя 13 Розділ ІІІ. Державні органи України 16 Висновки 30 Список використаних джерел 32


Cгенерировано за 0.007981 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100