Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Місце і роль країн, що розвиваються у світовому господарстві» (ID:114716)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 32 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................4
1. Місце і роль країн, з перехідними економіками в системі світового
господарства.........................................................................................................6
2. Економіка країн, що розвиваються................................................................11
2.1. Головні риси країн, що розвиваються, та їх місце у світовому
господарстві...............................................................................................11
2.2. Соціально-економічна структура.....................................................14
2.3. Динаміка економічного зростання...................................................18
2.4. Структура економіки. Характеристика основних галузей.............21
2.5. Зовнішньоекономічні зв’язки...........................................................24
3. Економічне співробітництво України з країнами, що розвиваються........27
Висновки..............................................................................................................30
Список використаної літератури.......................................................................32

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бєляев О.О., Бабело А.С. Політична економія: Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2001.- 328 с.
2. Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. – 2004. - № 1. – С.80-88.
3. Кириченко О. Деяки аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. – 2005. - № 8. – с. 75-82.
4. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и по¬литика: Пер. с англ. — М., 1997.
5. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – 447с.
6. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
7. Кульпінський С. Зовнішні чинники впливу на експорт в Україні // Вісн. НБУ. — 2006. — № 5. С. 59-63;
8. Международные экономические отношения: Учебник / Е. Ф. Жуков, Т. И. Капаева, Л. Т. Литвиненко и др.; под ред. проф. Е. Ф. Жукова. - М., 2001.
9. Курс економічної теорії. Загальні основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, перехідна економіка: Навчальний посібник під. Ред. А.В. Сидоровича - М. ДИС 1997
10. Мировая экономика: Учеб. пособие/С.П.Гурко, Е.П.Целехович, Г.А.Примаченок и др. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 2000.
11. Павловський М. “Макроекономіка перехідного періоду”. К.: “Техніка”. 1999.
12. Політична економія: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч.дисципліни/ За ред. д-ра екон. Наук, проф. К.Т.Кривенка.- К.: КНЕУ, 2003.
13. Світова економіка: Підручник/А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.:Либідь, 2000.
14. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; За ред. А.П Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – 447с.
15. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. — К., 1998.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Місце країн Східної Європи в світовій економіці
  Вступ 3 1. Місце країн Східної Європи в світовій економіці 6 1.1. Динаміка розвитку і фактори економічного росту 6 1.2. Галузева структура економіки окремих країн регіону 12 2. Інвестиції капіталу в економіку країн, що розвиваються 15 2.1. Роль і значення капітальних вкладень в економіку країн, що розвиваються 15 2.2.Практика залучення іноземного капіталу в країни ЦВЕ 17 2.3. Пошук нових концепцій сприятливого інвестиційного клімату в країнах СНД. 19 3. Проблеми та перспективи розвитку країн, що розвиваються 29 Висновки 38 Література 42

 • Економічний розвиток країн, що розвиваються
  Зміст Вступ 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 5 2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 7 2.1.Фактори економічного розвитку 7 2.2.Аналіз динаміки експортно-імпортного товарообороту 15 3. Інтегрованість у світову економіку 20 Висновки 29

 • ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
  Зміст Вступ 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 5 2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 7 2.1.Фактори економічного розвитку 7 2.2.Аналіз динаміки експортно-імпортного товарообороту 15 3. ІНТЕГРОВАНІСТЬ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 20 Висновки 29 Література 31

 • Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
  Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку світового сільського господарства………………………………………………………………………….4 Розділ 2. Місце України в світовому сільському господарстві. 8 Розділ 3. Шляхи входження України в ринкову економіку. 21 3.1. Створення різноманітних форм власності. 21 3.2. Створення ринку землі та її економічна оцінка. 22 3.3. Пріоритет у перерозподілі національного доходу. 26 3.4. Державна підтримка ринкового механізму регулювання сільськогосподарського виробництва. 27

 • Місце іноземного інвестування в міжнародній економіці
  Вступ 3 1. Місце іноземного інвестування в міжнародній економіці 6 1.1. Сутність і значення іноземних інвестицій у світовій економіці 6 1.2. Умови здійснення іноземного інвестування 8 1.3. Основні форми міжнародних інвестицій у сучасному світовому господарстві. 13 1.4. Роль і значення капітальних вкладень в економіку транзитивних країн 16 2. Інвестиції капіталу в економіку країн з транзитивною економікою 19 2.1.Практика залучення іноземного капіталу в країни ЦВЕ 19 2.2. Пошук сприятливого інвестиційного клімату в країнах СНД. 20 2.3. Особливості реалізації іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою 28 3. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку транзитивних країн 32 Висновки 42 Література 45

 • Великобританія та її значення в світовому господарстві
  Вступ 3 Розділ 1. Місце Великобританії в світовой економіці 6 Розділ 2. Великобританія та її значення в світовому господарстві 11 2.1. Зовнішня торгівля 11 2.2. Об’єм експорту 12 2.3. Виробництво 15 2.4. Поділ праці 18 3. Перспективи розвитку економіки Великобританії. 23 3.1. Тенденції розвитку світової економіки 23 3.2. Порівняння економічних прогнозів розвитку економіки Британії 25 Висновки 31 Список літератури 33

 • Загальна характеристика країн світу, що розвиваються
  Зміст. 1. Загальна характеристика країн світу, що розвиваються………….3 2. Трудові ресурси світу …………………………….……………………7 3. Рекреаційні ресурси світу……………………………………………..8 4. Галузева структура світового господарства………………………12 5. Характеристика однієї з країн – членів “великої сімки”……….18 Список використаної літератури……………………………………….26 Додатки.

 • Південно-східна Азія у світовому господарстві
  Вступ 3 1. Південно-східна Азія у світовому господарстві 3 2. Структурізаці НІК 5 3. Найважливіші фактори НІК Південно-східної Азії 9 Висновки 15 Список літератури 18

 • Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами, що розвиваються
  ПЛАН: 1. Загальна характеристика країн, що розвиваються 2. Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами, що розвиваються


Cгенерировано за 0.010622 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100