Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Сутність та функціонування національного ринку» (ID:114722)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 36 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. Сутність та функціонування національного ринку..........................5
1.1. Економічна сутність ринку та поняття національного ринку...........5
1.2. Структурні елементи та ознаки національного ринку.......................7

РОЗДІЛ 2. Механізми рівноваги національного ринку.....................................11
2.1. Попит, пропозиція та фактори, що їх визначають............................11
2.2. Рівновага національного ринку та її умови.......................................19

РОЗДІЛ 3. Державне регулювання економіки як фактор рівноваги
національного ринку.........................................................................23
3.1. Аналіз державного регулювання економіки за 2003-2005 роки......23
3.2. Проблеми державного регулювання національного ринку
України та шляхи їх вирішення...........................................................................30

Висновки................................................................................................................34

Список використаної літератури.........................................................................36

Список литературы:

Список використаної літератури


1. Закон України “Про ціни і ціноутворення” від 3 грудня 1990 року № 507-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 52, ст.650
2. Постанова КМУ “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” від 25 грудня 1996 р. № 1548
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про удосконалення порядку формування цін” від 18 грудня 1998 р. № 1998
4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под ред. Сидоровича А.В.- М, 1997 – 326 с.
5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К, 1997 – 425 с.
6. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. – К.: “Основи”, 1998 – 436 с.
7. Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика (Основы политики): Учебное пособие.- М, 1996 – 348 с.
8. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономiчноi стабiлiзацiї в Українi // Економiка Украiни. –2004. - №2. - С.4-13.
9. Волинський Г. Державне регулювання ринкової економіки // Економіка України. - 1996.- №11.- С.69-76.
10. Галь В. Через падіння до стабілізації. Особливості розвитку валютно¬го ринку України в 2004 році // Вісник Національного банку України. —2005. — №3. — С. 15.
11. Губський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макроекономічної політики в кризових умовах // Економіка України. - 2003.- №4.- С. 4-15
12. Илларионов А. Реальный валютный курс и экономический рост в Украине // Вопр. экономики. — 2004. — № 2. — С. 30.
13. Кравченко С. „Проблеми інфляції в ринковій економіці й антиінфляційна політика держави” // Економіка, фінанси, право 2003.-№8.-с.8-11
14. Кравченко С. Теленик С. „Інфляція в ринковій економіці: сутність, причини і взаємозв’язок з макроекономічними показниками” – Економіка, фінанси, право. 2005.-№7-с.9-12
15. Крючкова І. Макроекономічні наслідки зміцнення гривні // Вісник НБУ. — 2003. — № 4.— С. 7-9.
16. Крючкова І. Мельничук М. Реальний ефективний обмінний курс гривні: тенденції та перспективи // Вісн. НБУ. — 2004. — № 7. — С. 33-35.
17. Льовочкін С.В. „Інфляція та проблеми макрофінанасової стабілізації в Україні” – Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. науковий збірник. 2004 .- Випуск 9.- с.325-334
18. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2004. - № 1. – С.20 – 24.
19. Петрик О. Україна сьогодні, Україна завтра // Економіка і прогнозування - 2003.-№1 с.86-103
20. Поддерьогін А.М., Наумова Л.Ю. Деякі питання фінансової стабілізації в Україні // Фінанси України. – 2004. - № 12. – С.8 – 14.
21. Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки // Фінанси України. – 2004. - № 1. – С.11 – 19.
22. Шевчук В. Слабка гривня як чинник спаду промислового виробництва і погіршення торговельного балансу // Вісн. НБУ.—2005.—№ 8.— С.20-24.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Національний ринок
  Зміст Вступ Розділ 1. Національний ринок і його економічне обґрунтування 1.1. Поняття і класифікація ринків. 1.2. Поняття соціально – ринкового господарства. Розділ 2. Аналіз економічного розвитку національного ринку України. 2.1. Особливості становлення і розвитку національного ринку України. 2.2. Динаміка показників оцінки структури національного ринку Розділ 3. Ефективність національного ринку в Україні. 3.1. Задачі держави при регулюванні соціально-економічних процесів. 3.2. Інструменти для підвищення соціальної ефективності. Висновки Список використаних джерел

 • Сутність та особливості функціонування грошового ринку
  Вступ 3 1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку 3 2. Інституційна модель грошового ринку 9 3. Структура грошового ринку 13 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 • Аналіз грошового ринку України
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Поняття та особливості функціонування грошового ринку 5 1.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку 5 1.2. Структура грошового ринку 8 1.3. Попит на гроші 11 1.4. Пропозиція грошей 16 1.5. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент 21 Розділ 2. Аналіз грошового ринку України 25 2.1. Грошовий обіг 25 2.2. Кредитний ринок 28 2.3. Ринок вкладів і депозитів 34 2.4. Валютний ринок 38 Розділ 3. Проблеми функціонування та перспективи розвитку грошового ринку України 44 Висновки 49 Література 51 Додатки 53

 • Сутність та особливості функціонування грошового ринку
  Зміст Вступ 3 1. Теоретична частина 4 1.1 Сутність та особливості функціонування грошового ринку 4 1.2 Операції, які здійснюються на грошовому ринку 9 1.3 Рівновага на грошовому ринку 14 2. Розрахункова частина 20 Висновок 26 Література 27

 • Фондовий ринок в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Еволюція становлення фондового ринку в Україні на основі світового досвіду 4 2. Особливості функціонування фондового ринку в Україні 10 2.1. Основи функціонування фондового ринку 10 2.2. Класифікація, принципи і функції фондового ринку 16 2.3. Цілі та завдання первинного ринку 21 2.4. Особливості функціонування вторинного ринку 25 2.5. Учасники фондового ринку, їх права та обов'язки 33 3. Державне регулювання фондового ринку в Україні 37 Висновки 43 Література 46

 • Характеристика та сутність національного багатства
  ЗМІСТ 1. Характеристика та сутність національного багатства 4 2. Структура суспільного багатства 10 3. Раціональне використання національного багатства 14 4. Перспективні структури зрушення національного багатства України 16 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

 • Інфраструктура товарного ринку: сутність, функції та роль у функціонуванні економіки
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1 Ринок товарів і послуг, його сутність, інфраструктура та структура 5 1.2 Кваліфікація товарних ринків та їх характеристика 10 1.3 Складові ринкової інфраструктури та їх характеристика 16 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ 23 2.1 Механізм функціонування товарного ринку 23 2.2 Показники оцінювання стану та розвитку інфраструктури товарного ринку 28 3. ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 32 3.1 Умови формування і розвитку ринку 32 3.2 Стан товарного ринку в Україні ................................................................34 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 ДОДАТКИ 40

 • Ринок праці як складова ринкової економіки
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Ринок праці як складова ринкової економіки 8 1.1. Сутність та функції ринку праці 8 1.2. Дія законів на ринку праці 15 1.3. Значення ринку праці в економіці України 17 Розділ 2. Особливості ринку робочої сили в умовах становлення ринкової економіки 35 2.1. Характеристика ринку праці в сучасних умовах 35 2.2. Організаційні заходи щодо забезпечення функціонування ринку робочої сили 38 2.3. Вплив ринку робочої сили на соціально-економічний розвиток країни 44 Розділ 3. Шляхи удосконалення ринку праці 48 3.1. Заходи щодо удосконалення організації й функціонування ринку робочої сили 48 3.2. Роль держави у забезпеченні ефективного функціонування ринку праці 55 Висновки 61 Список використаної літератури 63

 • Розвиток українського національного ринку в 15- 18 ст.
  Зміст Вступ 2 1.Розвиток українського національного ринку в 15- 18 ст. 3 2.Фінанси в Україні в 15-18ст. 15 Висновки 21 Література 22


Cгенерировано за 0.006855 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100