Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Макроэкономика

Тема: «Становлення, розвиток підприємництва в перехідний період» (ID:114727)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 39 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи та ознаки підприємництва 6
1.1. Умови, функції, форми та принципи існування підприємництва 6
1.2. Класифікація підприємств за розміром 14
РОЗДІЛ 2. Становлення, розвиток підприємництва в перехідний період 17
2.1. Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні 17
2.2. Проблеми розвитку підприємництва в Україні 20
2.3. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні 22
РОЗДІЛ 3. Шляхи вирішення проблем підприємницької діяльності 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
ДОДАТКИ

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ „Про підприємства в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.
3. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. N 697-XII -ВР.
4. Закон України "Про Державну програму приватизації" // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 33-34. - С. 272.
5. Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду". - 1991, 31 жовтня.
6. Я.Баранів “Підприємство в системі регіонального керування” // “Економіка України”, №10 2005 р.
7. Андреєва Т. Б. Приватизація, структура власності та робота підприємства. // ДІБ "Про приватизацію". - 2005. - № 1. - С. 55-59.
8. Артамонова Т. А. Узагальнення зарубіжного досвіду приватизації - необхідна передумова становлення підприємництва в Україні / Економіка та підприємництво. 36. наук, праць. - К., 2004. - Вип. 1. - 296 с.
9. Барабаш О. Л. Приватизацію стримували не погані закони, а політичні амбіції // ДІБ "Про приватизацію". - 2004. - № 7. - С. 80.
10. Бондар О. М. Особливості приватизації в Україні у 1999 році // Український інвестиційний журнал. - 2004. - № 6-7. - С. 45-48.
11. Борисов Е. Ф. Экономическая теория. - М.: Юристь, 1999. - 568 с.
12. Власник і право власності. За ред. Я. М. Шевченко. - К.: Наукова думка, 1994.-163с.
13. Грицаенко Л. Предпринимательство в Украине: проблемы государственного регулирования // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2005. – № 7. – C.53
14. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. За ред. 3. Ватаманюка, С. Панчишина. - К.: Альтернативи, 2001. - 606 с.
15. Ларіонова Л. За ефективного власника // Фінанси України. - 2006. - №2. -С. 154.
16. Ларцев В. До проблеми періодизації процесу приватизації // Економіка України. - 2005. - № 12. - С. 41-45.
17. Микитюк О.І. „Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств. // Фінанси України. №6 2005р. – С.32.
18. Основы предпринимательской деятельности. Под ред. Власовой В.М. – М.: Финансы и статистика, 1995
19. Перевалов Ю. В, Гимади Й. 3., Добродей В. В. Влияет ли приватизация на деятельность предприятий? // Вопросы зкономики. - 2005. - №6. - С. 76-89.
20. Підприємництво / за ред. В.А. Подсолонко, Т.Л. Миронової. – К., 2003
21. Приватизація та фондовий ринок // Перспективні дослідження. Нове економічне законодавство. - 2004. -№ 14.
22. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 336 с.
23. Сергій Рижків “Підприємництво сьогодні і завтра” // “Комерсант України”, №6 2005 р.
24. Узунов В.М. „Фінансові аспекти розвитку підприємства в Україні” // Фінанси України. №8 2005р. – С.57.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, УМОВИ, ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА ПРИНЦИПИ ІСНУВАННЯ
  ЗМІСТ ВСТУП.....................................................................................................................3 1. ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА, УМОВИ, ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА ПРИНЦИПИ ІСНУВАННЯ..............................................................................5 2. СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД...................................................................................................................13 2.1. Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні............13 2.2. Проблеми розвитку підприємництва в Україні....................................17 3. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.........................................................................................................23 ВИСНОВКИ...........................................................................................................28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................30 ДОДАТКИ

 • Становлення та розвиток кредитної системи України
  Зміст Вступ 3 1. Необхідність та сутність кредиту 4 1.1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту 4 1.2. Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту 8 1.3. Форми, види та функції кредиту 18 1.4. Характеристика основних видів кредиту 21 2. Становлення і розвиток кредитної системи України 28 2.1. Розвиток кредитних відносин в Україні 28 2.2. Становлення кредитних відносин в Україні в перехідний період 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39

 • РОЗВІТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
  Оглавлення Введення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Економічні основи розвітку підприємництва в Україні . . . . . . . . . . 1.1 Становлення підприємництва в сучасних умовах . . . . . . . . . . . . . 46 2. Малий та середній бізнес в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Загальні основи індивідуального дрібного підприємництва . . . 2.2. Малі на середні підприємства: суть, система організації та принципи діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9910 3. Розвиток , труднощі та перспективи становлення малого та середнього бізнесу в Україні в 90-ті роки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 3.1. Розвиток малого та середнього підприємництва в Україні . . . .3.2. Фактори, що визначають розвиток малого та середнього бізнесу в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 3.3. Юридичне забезпечення розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4. Труднощі становлення малого та середнього бізнесу в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313151719 4. Напрямки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні . . . . . . . 4.1. Організаційні заходи сприяння малого та середнього бізнесу . . 4.2. Напрямки державної підтримки малого та середнього бізнесу . 222226 Загальні висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

 • РОЗВІТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
  Оглавлення Введення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Економічні основи розвітку підприємництва в Україні . . . . . . . . . . 1.1 Становлення підприємництва в сучасних умовах . . . . . . . . . . . . . 46 2. Малий та середній бізнес в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Загальні основи індивідуального дрібного підприємництва . . . 2.2. Малі на середні підприємства: суть, система організації та принципи діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9910 3. Розвиток , труднощі та перспективи становлення малого та середнього бізнесу в Україні в 90-ті роки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 3.1. Розвиток малого та середнього підприємництва в Україні . . . .3.2. Фактори, що визначають розвиток малого та середнього бізнесу в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 3.3. Юридичне забезпечення розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4. Труднощі становлення малого та середнього бізнесу в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313151719 4. Напрямки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні . . . . . . . 4.1. Організаційні заходи сприяння малого та середнього бізнесу . . 4.2. Напрямки державної підтримки малого та середнього бізнесу . 222226 Загальні висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

 • Розвиток підприємництва в Україні
  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Сутність і види підприємництва 5 1.1. Визначення підприємництва 5 1.2. Суб'єкти підприємницької діяльностісті 7 1.3. Види підприємницької діяльності 12 Розділ 2. Аналіз розвитку підприємництва в Україні 19 2.1. Стан підприємництва в Україні 19 2.2. Становлення підприємництва в сучасних умовах в Україні 29 2.3. Фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні 32 Розділ 3. Правові та фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні 39 3.1. Правові аспекти розвитку підприємництва в Україні 39 3.2. Світовой досвід розвитку підприємництва 44 3.3. Основні умови покращення розвитку підприємництва в Україні 46 Висновки 48 Список використаних джерел 50

 • Перехідний період від підліткового до раннього юнацького віку
  Вступ 3 1 Перехідний період від підліткового до раннього юнацького віку 4 2. Психологічні особливості особистості старшокласника 5 3. Статева самосвідомість старшокласників 7 Висновок 13 Використана література 14

 • Умови існування підприємництва та його становлення в Україні
  Зміст Вступ 3 1 Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва 5 1.1 Теорії та моделі підприємництва 8 1.2 Організаційно-правові форми підприємництва 12 2 Умови існування підприємництва та його становлення в Україні 18 Висновки 26 Використана література 28

 • Становлення і розвиток малого бізнесу в перехідній економіці України
  Вступ 1.Становлення і розвиток малого бізнесу в перехідній економіці України. 2. Формування сектору малого бізнесу в Україні. 3. Перешкоди на шляху розвитку малого бізнесу. 4.Фактори, що впливають на розвиток малого підприємництва. 5.Переваги малого бізнесу. 6.Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. 7. Державна політика розвитку малого підприємництва. Висновки

 • Умови існування підприємництва та його становлення в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємства 4 1.1 Теорії та моделі підприємництва 9 1.2 Організаційно-правові форми підприємництва 16 2. Умови існування підприємництва та його становлення в Україні 24 Висновок 28 Література 31


Cгенерировано за 0.005787 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100