Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «ВИЗНАЧЕННЯ РИНКІВ» (ID:114730)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 32 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

ВСТУП...................................................................................................................3
1. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКІВ..................................................................................5
1.1. Індивідуальний та ринковий попит....................................................5
2. ПОНЯТТЯ ТА ОБСЯГ ПОПИТУ..................................................................10
2.1. Сутність закону попиту.....................................................................10
2.2. Крива попиту......................................................................................13
3. ДЕТЕРМІНАНТИ ПОПИТУ..........................................................................15
3.1. Змінення в попиті................................................................................15
3.2. Зміна величини в попиті.....................................................................19
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ..........................................................................26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................29
ДОДАТОК

Список литературы:

Список використаних джерел

1. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории: микроэкономика, макроэкономика. — Л.: Лениздат, 1998. — 574 с.
2. Базилевич В., Лук’янов В. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997.
3. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2003.
4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.
5. Економічна теорія: Посібник вищої школи / Є.М.Воробйов, А.А.Гриценко, Лісовицький В.М., Соболєв В.М. / Під заг. ред. Воробйова Є.М. – К.: Харків- Київ, 2001. – 704 с.
6. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій економіки України // Економіка України. – 2003. – № 10. – С.22-33.
7. Карагадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.
8. Кириленко В.І. Мікроекономіка. Київ: Таксон, 1998, с.334.
9. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 004. – 416 с.
10. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. Для студентів екон. Спец. Зал. Освіти: М59 У2 ч. / С. Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; За заг. ред. С.Будаговської. К.: Основи, 1998. – 518с.
11. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.А. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999.
12. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г. Н. Климко, В.П. Нестеренко,Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Вища шк. Знання, 1997. - 743с.
13. Семюельсон,Пол А., Нордгауз,Вільям Д. Мікроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.676.
14. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. Київ: Лібра. 1998, с.256.
15. Тарасович В. Про предмет фундаментальної економічної наки // Економіка України. – 2005. - №4. – С.54.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Принципи класифікації ринків. Особливості попиту на чинники виробництва
  1. Принципи класифікації ринків 3 2. Особливості попиту на чинники виробництва 9 3. Сутність закону спадкової продуктивності виробничих ресурсів 13 1. Охарактеризуйте механізм функціонування соціалістичної централізованої економіки 15 2. Чому попит підприємства на виробничий ресурс є похідним попитом. На який підрозділ, групу товарів, попит є вихідним і визначальним для визначення ринкового попиту на виробничі ресурси 18 Література 21

 • Моделі ринків праці, його елементи і функції. Типи, форми, різновиди і сегменти ринків праці
  ЗМІСТ Задача ................................................................................................... 3 Питання ............................................................................................... 4 1 Моделі ринків праці, його елементи і функції. Типи, форми, різновиди і сегменти ринків праці .................................................... 4 1.1 Поняття ринку праці та умови його існування ……………….. 5 1.2 Елементи рику праці …………………………………………... 5 1.3 Функції ринку праці ……………………………………………. 9 1.4 Типи ринку праці ……………………………………………….. 10 1.5 Сегменти ринку праці ………………………………………….. 11 1.6 Моделі ринків праці ……………………………………………. 13 2 Системи показників продуктивності праці ……………………... 17 Тест ………………………………………………………………….. 24 Список використаних джерел ……………………………………... 25

 • Причини державного втручання у роботу ринків
  1. Причини державного втручання у роботу ринків. 3 2. Нерівність і перерозподіл доходів. 5 3. Нерівність державної влади 8 4. Справедливість, ефективність і аналіз політичних рішень. 11 5. Неспроможність державної влади і неспроможність ринків. 12 Литература 13

 • характеристика видів інвестиційних ринків
  Зміст Вступ 2 1. Поняття інвестиційного ринку 4 2. Класифікація і характеристика видів інвестиційних ринків 8 Висновки 18 Література 19

 • Основи функціонування валютних ринків в економіці
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Основи функціонування валютних ринків в економіці 5 1.1 Валютні ринки та їх вплив на ринкову інфраструктуру 5 1.2 Валютні ринки як основний елемент грошового ринку 10 1.3 Інформаційно - правове забезпечення функціонування валютних ринків 16 2. Аналіз основних тенденцій валютного ринку України 21 2.1 Становлення та розвиток валютного ринку України 21 2.2. Основні елементи інфраструктури валютного ринку України 25 2.3 Оцінка руху валютних коштів в Україні 28 3. Напрямки підвищення ролі валютного ринку в регулюванні руху фінансових ресурсів 33 3.1 Зарубіжний досвід організації валютних ринків 33 3.2 Напрямки вдосконалення організації валютного ринку в Україні 39 Висновки 41 Література 43

 • Структура та складові елементи фінансових ринків
  Зміст 1. Структура та складові елементи фінансових ринків 3 2. Процентна політика і роль облікової ставки НБУ на грошовому ринку 8 3. Задача 12 Література 13

 • Основні види ринків
  Вступ Основні види ринків Конкуренція Функції конкуренції Основні моделі ринку Поліполія (досконала конкуренція) Монополія Монополістична конкуренція Олігополія Антимонопольна політика Висновок Список використаної літератури

 • Роль фінансових ринків у ринковій економіці
  План: 1. Роль фінансових ринків у ринковій економіці 2. Ризик від володіння іпотекою Задача

 • Глобализация и фондовий ринок
  Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ 5 1.1. Поняття і особливості міжнародного фондового ринку 5 1.2. Види міжнародних фондових ринків 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 14 2.1. Динаміка розвитку міжнародного фондового ринку 14 2.2. Світовий ринок акцій: сучасний стан і тенденції розвитку 20 2.3. Проблеми світового ринку облігацій 26 2.4. Особливості сучасного розвитку міжнародних фінансових ринків 29 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 39 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 50


Cгенерировано за 0.008200 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100