Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Макроэкономика

Тема: «СУТНІСТЬ ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ» (ID:114736)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 30 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП ................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ ТА ДЖЕРЕЛА
ВИНИКНЕННЯ ..................................................................................................5

РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ: СПОСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ
ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ .............................................................................................11

РОЗДІЛ ІІІ. СВІТОВА ПРАКТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ
МОНОПОЛІЙ .....................................................................................................23

ВИСНОВКИ .......................................................................................................27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...................................................30

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про природні монополії” від 20.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 3. Ст. 238.
2. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” // Відомості Верховної Ради України 1993, №50, ст.472
3. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності” від 18 лютого 1992р. // Відомості Верховної Ради України – № 21 – ст. 296
4. А.Барановский. Что такое монополия и как с ней бороться? //Фінансова Україна. – 26 грудня 1995р. № 52.
5. Березюк О. “Господарські об’єднання: стан законодавства та перспективи розвитку” // Право України.- 1998. - № 3. – С. 36 – 39.
6. В.Я.Бобров. Основи ринкової економіки. – Київ: Либідь,1995р.
7. Гурков И.Б., Титова Н.Л. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции // Маркетинг. — 1997. — № 1. — С. 20—31.
8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.
9. Економічна теорія: Посібник вищої школи / Є.М.Воробйов, А.А.Гриценко, Лісовицький В.М., Соболєв В.М. / Під заг. ред. Воробйова Є.М. – К.: Харків- Київ, 2001. – 704 с.
10. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій економіки України // Економіка України. 2004. № 10. С.22-33.
11. Лазар В.Л. Формування державної політики підтримки підприємництва в Україні // Економіка і держава. - 2004.- №11.- С. 41 -42.
12. М.Портер – Международная конкуренция, Москва,1994г.
13. Нікітенко А.В. Природні монополії в Україні, необхідність регулювання // Економіка України. 2005. - №3. – С. 82.
14. Р.М. Нуреев. – Типы рыночных структур: конкуренция и монополия // Вопросы экономики. – 2003г. № 6.- С.45.
15. Робинсон. Дж. Економічна теорія недосконалої конкуренції. – М., 1986
16. С.В.Мочерний - Економічна теорія. – Посібник для студентів вищих закладів освіти, Київ “Видавничий центр “Академія””,1999р.
17. Т.Сухорукова. Державна підтримка великого бізнесу // Економіка України. - 2003. - №1. – С. 47 – 51.
18. Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополии: правовые аспекты регулирования. – М.: Юристъ, 1996. – 132 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Монополія в ринковій економиці. Форми монополістичних об'єднань
  ЗМІСТ ВСТУП................................................................................................................ 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОНОПОЛІЇ..................................................... 4 1.1 Історія виникнення і розвитку монополії.............................................. 4 1.2 Сутність монополії..................................................................................... 8 1.3 Види монополій........................................................................................... 11 2 ФОРМИ МОНОПОЛІСТИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ..................................... 15 3 АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ................................................................................................. 15 ВИСНОВКИ....................................................................................................... 28 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................. 29

 • Види монополій.Встановлення ціни монополістом та максимізація монопольного прибутку
  Вступ 3 1 Суть монополій 5 1.1 Що таке монополія 5 1.2 Причини виникнення монополій 5 2. Історія виникнення монополій в Україні і світі 7 3. Види монополій 11 3.1. Адміністративна, природна, економічна монополії 11 3.2 Картель, синдикат, трест, концерн. 12 3.3 Прості, дискримінуючи, монопсонії, двосторонні монополії. 14 3.4. Міжнародні монополії. 16 4. Встановлення ціни монополістом та максимізація монопольного прибутку 17 4.1. Попит на продукцію монополіста 17 4.2. Максимізація прибутку монополії 19 4.3. Монопольне ціноутворення; цінова дискримінація 21 Список використаної літератури 27

 • Суть та види монополій в ринковій економіці.
  ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Суть та види монополій в ринковій економіці. 1.1. Виникнення та суть монополій. 1.2. Основні форми і види монополій в ринковій економіці Розділ 2. Природна монополія в національній економіці 2.1. Сутність та особливості природної монополії 2.2. Характеристика природного монополізму в національній економіці Розділ 3. Державне регулювання природних монополій 3.1. Сфера державного регулювання природних монополій та відповідальність суб’єктів природних монополій, їх посадових осіб та органів, що регулюють їх діяльність 3.2. Національні комісії регулювання природних монополій Висновки Список використаної літкратури Додатки

 • Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
  ПЛАН Вступ 2 1 Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці 4 1.1 Виникнення і суть монополій 4 1.2 Форми і види монополій 5 1.3 Монопольна ціна. Монополія і конкуренція 10 2 Монополії в ринковій економіці Заходу, можливість використання їх досвіду в умовах України 21 2.1 Антимонопольне законодавство закордоном 21 2.2 Аналіз використання антимонопольної політики і антимонопольного законодавства США і країн Західної Європи і можливість їх використання на Україні 27 Висновок 31 Список літератури 33

 • Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
  Зміст Вступ 3 1. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці 5 1.1 Виникнення і суть монополій 5 1.2 Форми і види монополій 6 1.3 Монопольна ціна. Монополія і конкуренція 11 2. Монополії в ринковій економіці Заходу, можливість використання їх досвіду в умовах України 20 2.1 Антимонопольне законодавство закордоном 20 2.2 Аналіз використання антимонопольної політики і антимонопольного законодавства США і країн Західної Європи і можливість їх використання на Україні 25 Висновок 28 Список літератури 30

 • "Цінова дискримінація - сутність і роль в ринковій економіці"
  Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ І ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ МОНОПОЛІЇ 4 1.1. Монополія і конкуренція 4 1.2. Максимізація прибутку. Коротко - та довгострокова рівновага монополії 9 1.3. Соціально-економічні наслідки монополії та цінової дискримінації. Природна монополія 13 РОЗДІЛ 2. ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ - СУТНІСТЬ І РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 18 2.1. Монопольна влада. Цінова дискримінація 18 2.2. Роль цінової дискримінації в ринковій економіці 20 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

 • Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
  ПЛАН. Введення. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці. 1. Виникнення і сутність монополій. 2. Форми і види монополій Антимонопольна політика на сучасному етапі. 1. Антимонопольне законодавство. 2. Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки. Антимонопольна практика в ринковій економіці Заходу, можливість використання її досвіду в умовах України. 1. Аналіз використання антимонопольної політики й антимонопольне законодавство США і країн Західної Європи і можливість їх використання на Україні. Висновок. Список літератури.

 • Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці.
  ПЛАН. Введення. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці. 1. Виникнення і сутність монополій. 2. Форми і види монополій Антимонопольна політика на сучасному етапі. 1. Антимонопольне законодавство. 2. Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки. Антимонопольна практика в ринковій економіці Заходу, можливість використання її досвіду в умовах України. 1. Аналіз використання антимонопольної політики й антимонопольне законодавство США і країн Західної Європи і можливість їх використання на Україні. Висновок. Список літератури.

 • Монополія і антимонополія
  ПЛАН Введення. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці. 1. Виникнення і сутність монополій. 2. Форми і види монополій Антимонопольна політика на сучасному етапі. 1. Антимонопольне законодавство. 2. Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки. Висновок. Список літератури.


Cгенерировано за 0.006718 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100