Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Протекціоністська політика держави в умовах ринкової економіки: переваги та недоліки» (ID:114737)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 37 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП ............................................................................................................ 3
РОЗДІЛ I. СУПЕРЕЧКИ ЕКОНОМІСТІВ ТЕОРЕТИКІВ ЩОДО ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ..................................... 5

РОЗДІЛ II. ЦІЛІ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ
ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ........................................................ 11

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ........ 26

ВИСНОВКИ .................................................................................................. 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ............................................... 36

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року № 959-XII
2. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения.—М., Фінанси і статистика, 1999.
3. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі.—К., Основи, 1996.
4. Василенко Ю. “Роль зовнішньої торгівлі у платіжному балансі Україна” // Вісник НБУ. –2004, №9. – С.67.
5. Воронова Є.М., Мазаріні А.Л. Експортний потенціал та розвиток зовнішньої торгівлі України // Конспект лекцій – К., 2004р.
6. Григорьев Ю.А. Практика внешнеэкономической деятельности.—М., Паимс, 1993.
7. Дэниелс Дж.Д. Международный бизнес.—М., 1994.
8. Киреев А. Международная экономика, часть 1, М., Международные отношения, 1997 г. - с.197
9. Костицький В. Для мене свобода — як два крила: економічна і політична // Голос України. —2005. №5 —С84.
10. Мазаріні А.Л. Зовнішньоекономічна діяльність // Економіка України. –2005. – № 3. – С.75-82.
11. Мухопад В.И. Сквозь барьеры протекционизма.—М., Мысль, 1988.
12. Сіденко В., Панфілова Т., Романюк П. Протекціонізм чи вільна торгівля? // Політика і час. – Київ, 2004р. -№10 – С.40
13. Холопов А. Внешнеторговая политика: тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли // Мировая экономика и международные отношения. – М, 2004г. - №11-12 –С.72-78
14. Чечетов М. Фінансова політика сьогодні і завтра. // Голос України, 2004. - №150. – С.89.
15. Шкарбан Є. Потрібні нові орієнтири // Діловий вісник –2003, №3.
16. Якубов Т.Р. Протекціонізм і політика // Економіка України – 2005, №5 – С.36.
17. Яцюк А.М. Захист національного виробника // Економіка України – 2004, №7 – С.47.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
  ВСТУП 3 І ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 8 2.1 Малі підприємства. 12 2.2 Акціонерні підприємства. 15 2.3 Орендне підприємство 17 2.4 Договірні товариства. 18 2.5 Спільне підприємство 19 2.6 Державне підприємство 20 2.7 Об'єднання підприємців. 21 ІІІ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 26 ВИСНОВОК 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

 • Система розподілу доходів. Соціальна політика держави
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Сутність ринкової, соціально ринкової і змішаної економіки 5 1.1. Еволюція ринкової економіки і основні риси сучасних економічних систем 5 1.2. Причини вживання терміна "ринкова економіка" 15 Розділ 2. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави 17 2.1. Розподіл доходів в умовах ринкової економіки 17 2.2. Визначення заробітної плати. Заробітна плата на конкретних ринках праці 21 2.3. Доходи від власності 26 2.4. Соціальна допомога населенню 31 Висновок 35 Список використаної літератури 37

 • Економічна роль держави в ринковій економіці
  Зміст Вступ 3 1. Сутність і методи державного регулювання економіки 5 1.1. Структура механізму регулювання 5 1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6 2. Економічна роль держави в ринковій економіці 12 2.1. Політика державного регулювання як складова частина ринкової економіки 12 2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 13 2.3. Політика економічного розвитку 18 3. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах становлення ринкової економіки 24 3.1. Сучасні напрями державного регулювання економіки в Україні 24 3.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 27 Висновки 34 Список використаних джерел 36

 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 І ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 8 ІІІ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 25 ВИСНОВОК 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

 • Проблеми розвитку ринкової економіки в Україні
  Вступ 3 1.Поняття і основи ринкової економіки 5 1.1. Ринок: суть та основні функції 5 1.2. Ринкова економіка: її переваги і недоліки 9 2. Проблеми розвитку ринкової економіки в Україні 15 2.1. Роздержавлення і приватизація як процеси утворення приватної власності 15 2.2. Проблеми формування ринкової інфраструктури 18 3. Шляхи економічного розвитку в Україні 26 Висновки 34 Список літератури 36

 • Сутнысть та основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки
  ЗМІСТ Вступ 2 Розділ І. Сутність і методи державного регулювання економіки 1.1. Структура механізму регулювання 4 1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6 Розділ ІІ. Політика державного регулювання економіки 2.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 16 2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 19 2.3. Політика економічного розвитку 27 Розділ ІІІ. Еволюція моделей регулювання економіки 3.1. Класична школа політичної економії та марксизм 35 3.2. Кейнсіанська модель державного регулювання сукупного попиту 37 3.3. Моделі монетаризма 39 Розділ IV. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки 4.1. Сучасні напрями державного регулювання в Україні 41 4.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 47 Висновки 58 Список використаних джерел 60

 • Закономірності та проблеми переходу України від адміністративно-командної до ринкової економіки
  1. Характеристика та особливості командно-адміністративної економічної системи. 2. Принципи ринкової економіки. Її переваги та недоліки. 3. Характеристика макроекономічних показників України в перехідний період. Висновки Додатки Використана література

 • Сутність і методи державного регулювання економіки
  ЗМІСТ Вступ 2 1. Сутність і методи державного регулювання економіки 4 1.1. Структура механізму регулювання 4 1.2. Основні методи, форми та функції державного регулювання економіки 6 2. Політика державного регулювання економіки 13 2.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 13 2.2. Зовнішньоекономічна політика держави 15 2.3. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства 21 3. Основні напрямки державного регулювання в Україні в умовах переходу до ринкової економіки 26 3.1. Сучасні напрями державного регулювання в Україні 26 3.2. Механізм переходу від спаду до піднесення 30 Висновки 37 Список використаних джерел 38

 • Податкова політика України в умовах переходу до ринкової економіки
  Вступ 3 1. Поняття і сутність податкової політики 4 2. Інструменти реалізації податкової політики 8 3. Податкова політика України в умовах переходу до ринкової економіки 13 Висновки 21 Література 24


Cгенерировано за 0.006494 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100